Onze ambitie

2019
Samen in dialoog ontdekken en opstellen van de Ambitie

Om tot onze ambitie te komen hebben we in 2018 en 2019 een totaal van 177 bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers, studenten, studiekiezers, het werkveld, alumni én het toeleverend onderwijs. Daaruit volgde in 2019 onze concept Ambitie 2025. Ons antwoord op een veranderende samenleving, arbeidsmarkt en student.

 • Co-creatie, Onderwijs, Onderzoek, Organisatie, Technologie & Data

  Concept Ambitie 2025

  Met de Ambitie 2025 speelt Avans in op een veranderende samenleving, arbeidsmarkt en student.

  Bereikt

2020
Klaar voor vertrek

In het jaar 2020 wordt gewerkt aan het uitwerken van de verschillende kaders & visieteksten van de verschillende deelonderwerpen van de Ambitie, zoals studentenwelzijn, flexibel onderwijs, onderzoek, co-creatie en strategische partnerschappen, organisatieontwikkeling, professionalisering, technologie & data.

 • AvansStudyPath & AvansEduplatform

  Technologie & Data, Onderwijs

  AvansStudyPath & AvansEduPlatform gelanceerd

  Applicatie AvansStudyPath (ASP) en AvansEduPlatform (AEP) gelanceerd zodat modulair onderwijs aangeboden kan worden. ASP helpt studenten om hun studiepad zelf meer vorm te geven en het onderwijsaanbod inzichtelijk te maken. Studenten creëren hun studiepad en worden daarin begeleid, over opleidingen en academies heen. AEP is de docentenkant van dit platform voor het aanbieden van onderwijs. In AvansEduPlatform kunnen docenten het curriculum ontwikkelen, beheren en verbeteren. September 2020.

  Bereikt

 • Screenshot van de resultaten zoals getoond in Avans One app op mobiel

  Technologie & Data

  Avans One gelanceerd

  De app waarin uiteindelijk alles samenkomt. Eén flexibele, digitale omgeving die toegang biedt tot alle relevante informatie, communicatie en door Avans beschikbaar gestelde digitale toepassingen. 

  Bereikt

 • Technologie & Data, Co-creatie

  AvansConnect gelanceerd

  AvansConnect wordt gelanceerd. Dé plek waar docenten, studenten en het werkveld – Avans breed - elkaar online ontmoeten om aan de slag te gaan. September 2020.

  Bereikt

 • Onderwijs

  Onderwijsvisie

  De onderwijsvisie en de kaders voor het nieuwe onderwijsmodel van Avans zijn vastgesteld door de Avans Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur. December 2020.

  Bereikt

2021
De Ambitie is verkend

Al experimenterend leren we, om op kleine schaal te ontdekken hoe we flexibel onderwijs mogelijk kunnen maken.

 • Onderwijs

  Nog 3 onderwijsexperimenten opgestart

  Nadat er in september 8 onderwijsexperimenten van start zijn gegaan worden er nog 3 experimenten opgestart die meehelpen om flexibel onderwijs mogelijk te maken. Hiermee zijn er in totaal 21 voltijdopleidingen betrokken bij een experiment. November 2021.

  Bereikt

 • Onderwijs

  Werksessie herontwerpen in het kader van het onderwijsmodel.

  Voor docenten, onderwijskundigen, leercoaches, innovatieregisseurs. November 2021.

  Bereikt

 • Organisatie

  Alle medewerkers weten bij welke academie ze ingedeeld zijn

  Eind december 2021.

  Bereikt

 • Organisatie

  Kwartiermakersopdracht 2 verstuurd naar de directies van de voltijdopleidingen.

  Met deze opdracht zijn de academies aan zet voor de richting en inrichting van de academie, ambitie realisatie voor de periode sept 2022-2025, samenwerking en leren tussen academies onderling, diensten en onderzoekseenheden. Eind december 2021.

  Bereikt

 • Onderwijs, Technologie & Data

  AvD studenten volgen flexibel onderwijs

  Eind december 2021.

  Bereikt

 • Technologie & Data

  Digitale transformatie geladen in samenwerking met Scopernia

  Wat betekent digitale transformatie en wat betekent dit voor een hogeschool van de toekomst? Dit traject loopt parallel aan de nieuwe positionering van Avans. Eind december 2021.

  Bereikt

2022
Ambitie is opgeschakeld

Het laaghangende fruit is geplukt. Tot plateau 1 hebben we voorzichtig geëxperimenteerd met wat wel of niet kon. Nu hebben we veranderingen doorgevoerd met grotere groepen enthousiastelingen. Er is voldoende wil en energie om de nieuwe situatie te omarmen. De organisatie is ingericht in grotere eenheden.

 • Onderwijs

  Start 2 nieuwe experimenten (Business Innovation en Verpleegkunde: blauwdrukontwikkeling)

  Februari 2022.

  Bereikt

 • Onderwijs

  Planning van de onderwijsontwikkeling per voltijdopleiding ingeleverd door directies bij transitieteam.

  Hierin staat op welk moment de betreffende academie met de blauwdrukontwikkeling van welke opleiding start en wanneer de academie verwacht die betreffende blauwdruk af te hebben. De input van álle academies is nodig om één overzicht te maken om tijdig de ondersteuning te kunnen gaan plannen en budgetten toe te kunnen kennen. 8 februari 2022.

  Bereikt

 • Onderwijs

  Start experiment vrije keuze module rondom brede welvaart en nieuw ondernemerschap

  Eind maart 2022.

  Bereikt

 • Onderzoek, Organisatie

  Kwartiermakersopdracht voor onderzoek klaar

  Half april 2022.

  Bereikt

 • Technologie & Data, Onderwijs

  Training Avans EduPlatform voor onderwijskundigen en kwaliteitsadviseurs

  Half april 2022.

  Bereikt

 • Onderwijs

  Uitwerking onderwijsmodel naar aanleiding van leeropbrengsten

  Mei 2022.

  Bereikt

 • Onderwijs

  Start experiment vrije keuze module voor de minor Future Finance

  Mei 2022.

  Onderweg

 • Onderzoek

  Benoeming kwartiermakers voor onderzoek

  Juni 2022.

  Bereikt

 • Co-creatie

  Overzicht gereed van meest succesvolle interdisciplinaire trajecten met wederkerige samenwerking met werkveld

  Juli 2022.

  Gepland

 • Technologie & Data, Organisatie

  Freeze Avans systemen

  Juli 2022.

  Bereikt

 • Co-creatie, Onderwijs, Onderzoek, Organisatie, Technologie & Data

  Besluit over academieplan en budget voor 2022 gereed (overkoepelend)

  Juli 2022.

  Bereikt

 • Onderwijs

  Richtlijnen vrije keuze en interdisciplinair onderwijs beschikbaar

  Augustus 2022.

  Bereikt

 • Onderwijs

  Experimenten vrije-keuzemodules (mono- en multidisciplinair)

  September 2022.

  Onderweg

 • Co-creatie

  Menu kaart gereed succesfactoren Co-Creatie

  September 2022.

  Gepland

 • Technologie & Data

  Systemen en applicatie clustering gereed

  September 2022.

  Gepland

 • Onderwijs, Technologie & Data

  Planning gereed onderwijs standaardisatie

  Oktober 2022.

  Gepland

 • Onderwijs, Onderzoek

  RvT stemt in met masterplannen

  8 november 2022.

  Bereikt

 • Organisatie

  Omzetting huidige functies naar nieuw functiehuis

  December 2022.

  Gepland

Maatschappelijk betrokken, ambitieus en persoonlijk

Onze koers, onze Ambitie 2025

Bij Avans leiden we professionals op die klaar zijn voor de wereld van morgen en later. Een wereld die in een steeds sneller tempo verandert. Waarbij de banen van vandaag anders zijn dan die van morgen. Dat vraagt om wendbare en veerkrachtige professionals die zich makkelijk kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving en arbeidsmarkt. Die met een lerende, onderzoekende en ondernemende houding het verschil maken in en voor een duurzame samenleving.

Scroll om te ontdekken

2023
Avans is grootschalig aan de slag met Ambitie 2025

Uiterlijk 1 september 2023 zijn alle blauwdrukken ontwikkeld en in AvansEduPlatform beschreven. Als de blauwdruk af is, is op curriculumniveau duidelijk wat de modules worden, op welke wijze co-creatie wordt vormgegeven, is de aansluiting met de zwaartepunten gerealiseerd, de afstemming met de ISAT partner gedaan etc. Fasering onderwijsontwikkeling: Wanneer de blauwdruk gereed is wordt gestart met module ontwikkeling NLQF 5 en daarna wordt NLQF 6 ontwikkeld.

 • Organisatie

  Professionele Ontwikkeling in een Lerende Organisatie (POLO)

  POLO is onderdeel van Bouwblok Organisatie. Hier wordt de komende maanden een Strategisch communicatieplan voor opgeleverd. Januari 2023.

  Onderweg

 • Onderwijs

  Inzicht in voortgang blauwdruk

  Om een duidelijk beeld te krijgen waar de Teacher Design Teams (blauwdrukontwikkelteams) binnen de opleidingen staan met het ontwerpen van hun blauwdruk, heeft het bouwteam Onderwijs een praktische tool ontwikkeld die naadloos aansluit op de Leidraad Blauwdruk Ontwerpen. Binnen deze tool zijn de stappen (alleen toegankelijk voor Avans medewerkers) en de leidraad op een rij gezet en kunnen de Teacher Design Teams die de blauwdruk ontwerpen per stap aangeven waar zij op een bepaald moment staan en waar nog werk aan de winkel is. In de afgelopen weken hebben de onderwijs- en leercoaches samen met Teacher Design Teams de tool ingevuld. In april zal opnieuw de voortgang per opleiding gemeten worden. Op basis van het inzicht dat we met elkaar creëren kunnen academies en opleidingen ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

  Gepland

 • Organisatie

  Avans Leiderschapsgroeiprogramma

  Avans Leiderschapsgroeiprogramma (t/m juli 2023) is opgenomen in de lijn van DP&O.

  Onderweg

 • Onderwijs

  Avans Dag

  Tijdens de Avans Dag ligt de nadruk op 3 onderwerpen. Onderwijstransitie: route naar flexibel onderwijs. Leven lang ontwikkelen: hoe ziet dit eruit voor medewerkers én studenten? Onderzoek: groeien van onderwijs naar kennisinstelling: hoe?

  Gepland

 • Organisatie

  Inleveren gereviewde plannen CoE’s

  Juni 2023.

  Gepland

 • Onderwijs

  Start enkele academies met modulair onderwijs

  September 2023.

  Onderweg

 • Onderwijs, Technologie & Data

  Alle blauwdrukken zijn ontwikkeld en in Avans EduPlatform beschreven

  1 september 2023 zijn alle blauwdrukken ontwikkeld en in AvansEduPlatform beschreven. Als de blauwdruk af is, is op curriculumniveau duidelijk wat de modules worden, op welke wijze co-creatie wordt vormgegeven, is de aansluiting met de zwaartepunten gerealiseerd, de afstemming met de ISAT partner gedaan, duidelijk hoe studenten kunnen switchen, hoe het interdisciplinaire onderwijs eruit ziet, de studentbegeleiding én het blended onderwijs.

  Gepland

 • Co-creatie, Onderwijs

  Module ontwikkeling NLQF 5

  Wanneer de blauwdruk gereed is wordt gestart met module ontwikkeling NLQF 5 en daarna wordt NLQF 6 ontwikkeld.

  Gepland

 • Onderwijs, Onderzoek

  Start inschrijving master Material & Energy Transition

  September 2023.

  Onderweg

2024
De Ambitie is bijna volledig geïmplementeerd

Op uiterlijk 1 september 2024 volgen alle eerstejaars studenten het nieuwe onderwijs via AvansStudypath. Studenten volgen de eerste 1,5 jaar de modules uit de gekozen basisopleiding om vervolgens in de tweede helft van het schooljaar 2025/2026 voor één periode te kiezen uit een aanbod van verschillende vrije-keuzemodules.

 • Onderwijs, Technologie & Data

  Alle eerstejaars studenten volgen het nieuwe onderwijs via Avans Studypath

  1 september 2024

  Gepland

2025
De ambitie is gerealiseerd en nieuwe ambities gloren alweer achter de horizon.

 • Onderwijs

  Module ontwikkeling NLQF 5 is gereed

  1 september 2025.

  Gepland

 • Onderwijs

  Vrije-keuzemodules NLQF 5 en NLQF 6 zijn ontwikkeld

  December 2025.

  Gepland

 • Onderwijs, Onderzoek

  Onderwijsportfolio van de onderzoekszwaartepunten zijn gereed

  December 2025.

  Gepland

 • Co-creatie, Onderwijs, Technologie & Data, Organisatie, Onderzoek

  Avans is een ingericht kennisinstituut met modulair onderwijs

  Met keuzevrijheid voor studenten, gekoppelde systemen, aangepaste roostering, standaardisatie van werken, uitgelijnde strategie tussen onderwijs en onderzoek en op thema’s zwaartepunten waarbij co-creatie het uitgangspunt is.

  Gepland

Bestemming bereikt, onze Ambitie 2025 is gerealiseerd!

Op naar 2026 and beyond!

We hebben bereikt wat we wilden bereiken, maar aan de horizon zijn de contouren zichtbaar van alweer een nieuwe ambitie.