Organisatie

Bij Avans ontwikkelen studenten zich tot wendbare en veerkrachtige professionals. Om dit mogelijk te maken, wil Avans een organisatie zijn waarin studenten hun eigen leerroute kunnen bepalen. Waarin studenten, medewerkers én het werkveld interdisciplinair samenwerken. Een organisatie die in staat is om tijdig en doelgericht in te spelen op veranderingen in onze omgeving. Dat vraagt iets van hoe we de organisatie inrichten en hoe we daarbinnen (samen)werken en denken.

Projecten

Ambitie 2025 leeft al volop bij de studenten en medewerkers. Check de ambitieuze projecten die al in gang zijn gezet.

Foto René Kasbergen
Organisatie-inrichting

We bouwen aan een organisatie die de Ambitie 2025 zo goed mogelijk ondersteunt. Dat is een organisatie zijn waarin studenten hun eigen leerroute kunnen bepalen en studenten, medewerkers én het werkveld interdisciplinair...

Ontdek meer
Zelforganisatie

In de Ambitie 2025 is een belangrijke rol weggelegd voor zelforganisatie teams. Doordat professionals in zelforganiserende teams veel autonomie en regelruimte hebben, kunnen zij sneller inspelen op veranderingen in hun...

Ontdek meer
Foto Emmy Bleumink-Bakx in hal
Professionaliseren

De Ambitie 2025 vraagt veel van onze medewerkers en in het bijzonder van de docenten. Hun inzet, expertise en ervaring zijn onmisbaar als we al die veranderingen mogelijk willen maken. Maar we hebben ook nieuwe...

Ontdek meer
1 3

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Linda Lemmens werkt als organisatieadviseur en Pam Hermans als adviseur teamontwikkeling bij de Diensteenheid Personeel en Organisatie. Allebei zijn ze nauw betrokken bij de Ambitie 2025.
Experimenteren met zelforganiseren

Linda Lemmens werkt als organisatieadviseur en Pam Hermans als adviseur teamontwikkeling bij de Diensteenheid Personeel en Organisatie. Allebei zijn ze nauw betrokken bij de Ambitie 2025. Linda en Pam maken deel uit van...

Ontdek meer
Veerkracht aflevering 3: Omgaan met tegenslag

Het opleiden van wendbare, veerkrachtige professionals begint met docenten die het goede voorbeeld geven. Voor Anouk Glaudemans was 2020 bizar. Bijna 4 miljoen Nederlanders zagen op tv hoe de Avansdocent Social Work...

Ontdek meer
Kartrekker Ingeborg Vandepoel - Professionalisering
Professionalisering: Durf te leren!

In Ambitie 2025 staat het opleiden van studenten tot wendbare en veerkrachtige professionals centraal. Professionals die zich weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Om die aankomende professionals op te...

Ontdek meer
Janneke en Elies over zelforganisatie.
Out of control

Docenten Business Innovation Janneke Brouwers en Elies Hagedoorn vormen samen met collega-docent Marieke van den Groenendaal Teamkracht. Een tijdelijk kernteam binnen het zelforganiserende team van Business...

Ontdek meer
Teamoverleg buiten
Teamkracht

Zelforganisatie moet helpen om onze Ambitie 2025 te realiseren door verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Bij de teams. Er zijn de afgelopen jaren al flinke stappen gezet....

Ontdek meer
1 5

Nieuws

Kwartiermakers nieuwe clusters aan de slag

We zetten een volgende stap in de nieuwe clustering van voltijdopleidingen. Met deze nieuwe clustering bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities zo goed mogelijk...

Herclustering voltijdopleidingen: dit zijn de toekomstige directies

De Avans Medezeggenschapsraad heeft eind augustus ingestemd met de nieuwe clustering van de voltijdopleidingen. Hiermee bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities...

Ambitie 2025: op weg naar eerste plateauplan

Na de eerste bijeenkomst in april, volgde er eind mei een tweede fysieke bijeenkomst met de bouwteamleiders, het transitieteam, Eric Pardon en Sabine van Gent, als vertegenwoordigers van de directies. Tijdens deze...

Nieuw organisatiemodel ligt bij de AMR

Herclustering opleidingen: liever evolutionair dan revolutionair. Een nieuw organisatiemodel. Paul Rüpp weet als voorzitter van het College van Bestuur (CvB) precies waarom dit noodzakelijk is: “Ook al hoor ik vaak...

Ambitie 2025: Academies buigen zich over nieuwe inrichting opleidingen

Flexibel onderwijs waarin studenten zelf hun leerroute bepalen. Dat is de ambitie voor 2025. En dat vraagt om een andere inrichting van de organisatie. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp en...

Paul Rüpp: 'We willen opleidingen herclusteren'

Een Avansacademie van de toekomst bestaat uit gemiddeld 2500 studenten en 150 medewerkers. Dat is een van de concreet gemaakte kaders rond Ambitie 2025 van de hogeschool, zegt Paul Rüpp, voorzitter van het College van...

Ambitie 2025: Organisatie

Lees onze update over de stand van zaken in de organisatieprojecten Organisatieontwikkeling een Docentprofessionalisering.

1 7