Organisatie

Bij Avans ontwikkelen studenten zich tot wendbare en veerkrachtige professionals. Om dit mogelijk te maken, wil Avans een organisatie zijn waarin studenten hun eigen leerroute kunnen bepalen. Waarin studenten, medewerkers én het werkveld interdisciplinair samenwerken.

We werken naar een organisatie die in staat is om tijdig en doelgericht in te spelen op veranderingen in onze omgeving. Dat vraagt iets van hoe we de organisatie inrichten en hoe we daarbinnen (samen)werken en denken.

Bouwteam Organisatie

In het bouwteam Organisatie komen de volgende onderwerpen samen: Organisatie inrichting en -ontwikkeling, zelforganiserende teams, bedrijfsvoering en informatievoorziening.

Linda Lemmens – Organisatie adviseur- is bouwteamleider van het bouwblok Organisatie. Samen met de bouwteamleiders van de andere bouwblokken en Marco de Korte – interim directeur DPO - bekijkt zij wat er nodig is en wat er voor de korte en langere termijn op de planning staat.

Linda: “We bouwen aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel zo goed mogelijk ondersteunt en onderzoek vanuit de visie mogelijk maakt. Dat betekent dat onze organisatie verandert en dat vraagt van ons bouwteam dat we heldere, behapbare stappen formuleren. Stappen die qua tempo en ambitie aansluiten bij wat er nog meer bij Avans gebeurt.

Contact

Linda Lemmens is bouwteamleider van het bouwblok Organisatie.
Linda Lemmens Bouwteamleider Organisatie

Of neem contact op met één van de bouwteamleden.

Projecten

Ambitie 2025 leeft al volop bij de studenten en medewerkers. Check de ambitieuze projecten die al in gang zijn gezet.

Foto René Kasbergen
Organisatie-inrichting

We bouwen aan een organisatie die de Ambitie 2025 zo goed mogelijk ondersteunt. Dat is een organisatie zijn waarin studenten hun eigen leerroute kunnen bepalen en studenten, medewerkers én het werkveld interdisciplinair...

Ontdek meer
Zelforganisatie

In de Ambitie 2025 is een belangrijke rol weggelegd voor zelforganisatie teams. Doordat professionals in zelforganiserende teams veel autonomie en regelruimte hebben, kunnen zij sneller inspelen op veranderingen in hun...

Ontdek meer
Foto Emmy Bleumink-Bakx in hal
Professionaliseren

De Ambitie 2025 vraagt veel van onze medewerkers en in het bijzonder van de docenten. Hun inzet, expertise en ervaring zijn onmisbaar als we al die veranderingen mogelijk willen maken. Maar we hebben ook nieuwe...

Ontdek meer
1 3

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Vangen! aflevering 4: Avans Onderwijsdag 2022

Welke betekenis geven onze eigen medewerkers aan de Ambitie 2025? Tijdens de Avans Onderwijsdag, met als thema: "Op 't spoor van betekenis" peilen we hoe ons meerjarenplan leeft binnen de organisatie. We focussen op...

Ontdek meer
"De toekomst bouwen we samen"

2022 is het jaar waarin het aantal academies met voltijd bacheloropleidingen binnen Avans teruggaat van 18 naar 11. Met minder – en dus grotere – eenheden vereenvoudigen we de samenwerking tussen de academies én kunnen...

Ontdek meer
Philippe Raets (voorzitter College van Bestuur) en Gerdinand Bosch (voorzitter transitieteam Ambitie 2025) over de bouwblokken van de Ambitie 2025.
"Studenten krijgen regie over eigen leerproces"

In maart verscheen het eerste deel van het interview met Philippe Raets en Gerdinand Bosch, waarin zij vertelden over het unieke karakter van de Ambitie 2025. In dit vervolg hebben we het met Philippe en Gerdinand over...

Ontdek meer
“Bij Avans doen we het samen, iedereen doet mee”

De wereld verandert en Avans ontwikkelt mee. Zo wordt flexibiliteit op de arbeidsmarkt steeds belangrijker en willen studenten steeds meer keuzevrijheid. Met de Ambitie 2025 anticipeert Avans op deze ontwikkelingen: in...

Ontdek meer
Veerkracht aflevering 7: Dromen waarmaken

Jeroen Davidse werkt sinds enkele jaren als Community Manager en Beeldmaker bij de Diensteenheid Marketing, Communicatie & Studentenzaken (DMCS) van Avans. "De meeste mensen vinden het heel bijzonder dat ik dit werk...

Ontdek meer
“Je ziet nu al dat we elkaar opzoeken”

In oktober kwam er definitief groen licht voor de clustering van de voltijdopleidingen. De directeuren van de nieuwe academies kregen als kwartiermakers de opdracht om de medewerkers toe te delen aan de nieuwe academies...

Ontdek meer
Vangen! aflevering 1: Ambitie 2025

In de nieuwe videoreeks Vangen! peilen we hoe de ambitie leeft binnen Avans. We vragen medewerkers en studenten in hoeverre ze op de hoogte zijn van de ambitie. Hoe ze aankijken tegen de plannen en ontwikkelingen. En of...

Ontdek meer
Linda Lemmens werkt als organisatieadviseur en Pam Hermans als adviseur teamontwikkeling bij de Diensteenheid Personeel en Organisatie. Allebei zijn ze nauw betrokken bij de Ambitie 2025.
Experimenteren met zelforganiseren

Linda Lemmens werkt als organisatieadviseur en Pam Hermans als adviseur teamontwikkeling bij de Diensteenheid Personeel en Organisatie. Allebei zijn ze nauw betrokken bij de Ambitie 2025. Linda en Pam maken deel uit van...

Ontdek meer
Veerkracht aflevering 3: Omgaan met tegenslag

Het opleiden van wendbare, veerkrachtige professionals begint met docenten die het goede voorbeeld geven. Voor Anouk Glaudemans was 2020 bizar. Bijna 4 miljoen Nederlanders zagen op tv hoe de Avansdocent Social Work...

Ontdek meer
Kartrekker Ingeborg Vandepoel - Professionalisering
Professionalisering: Durf te leren!

In Ambitie 2025 staat het opleiden van studenten tot wendbare en veerkrachtige professionals centraal. Professionals die zich weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Om die aankomende professionals op te...

Ontdek meer
Janneke en Elies over zelforganisatie.
Out of control

Docenten Business Innovation Janneke Brouwers en Elies Hagedoorn vormen samen met collega-docent Marieke van den Groenendaal Teamkracht. Een tijdelijk kernteam binnen het zelforganiserende team van Business...

Ontdek meer
Teamoverleg buiten
Teamkracht

Zelforganisatie moet helpen om onze Ambitie 2025 te realiseren door verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Bij de teams. Er zijn de afgelopen jaren al flinke stappen gezet....

Ontdek meer
1 12

Nieuws

Update mei Ambitie 2025

9 mei was het eindelijk weer zover: de Avans Onderwijsdag. Een dag die volop in het teken stond van onze Ambitie 2025. En wat was het fijn dat dit eindelijk weer fysiek kon! In deze update lees je meer over de...

Update april Ambitie 2025

Met de meivakantie voor de deur kijken we weer gezamenlijk terug op de maand april met betrekking tot onze ambitie 2025 en kijken we vooruit wat er op de planning staat de komende tijd. Daarbij starten we met onze...

Update maart Ambitie 2025: Samen lerend op weg in eigen tempo

Het eerste kwartaal van 2022 zit er bijna op. In deze implementatiefase zien we dat de ambitie een steeds grotere rol gaat spelen binnen de verschillende academies. Tegelijk kiest elke academie hierin haar eigen...

Update februari Ambitie 2025: Op volle kracht vooruit! (Kedeng Kedeng)

Met carnaval in aantocht en de meeste coronaregels gelukkig opgeschort, gaan we een fijne vakantie tegemoet. Weer even genieten, elkaar zien en energie krijgen. En dat is nodig, want in deze eerste periode van het...

Versnelling start nieuwe academies

Het is je vast niet ontgaan dat een aantal directeuren van de nieuwe academies het verzoek hebben ingediend om al per 1 februari 2022 te starten in de nieuwe academie. Zo kunnen directie én medewerkers al eerder vanuit...

Nieuwsupdate Ambitie 2025: nieuw jaar, nieuw begin

In het nieuwe jaar starten we met de volgende fase van onze transitie. 2022 staat onder andere in het teken van het samen ontwikkelen van de nieuwe blauwdrukken voor álle academies en opleidingen. Een belangrijke stap...

Kwartiermakers door met deel 2 van opdracht

Avans herclustert de voltijdopleidingen in nieuwe eenheden, die opnieuw de titel academie gaan krijgen. Deze grotere academies faciliteren het samenwerken om zo makkelijker flexibel onderwijs voor studenten mogelijk te...

Nieuwsupdate december Ambitie 2025: Enthousiast het nieuwe jaar in!

Het is zover. Hoewel we nog volop met de ambitieontwikkelingen bezig zijn, loopt het jaar 2021 bijna ten einde. Meestal een moment om even terug te kijken. Dat doen we voor de Ambitie uitgebreid in januari. En met het...

Kwartiermakers nieuwe clusters aan de slag

We zetten een volgende stap in de nieuwe clustering van voltijdopleidingen. Met deze nieuwe clustering bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities zo goed mogelijk...

Herclustering voltijdopleidingen: dit zijn de toekomstige directies

De Avans Medezeggenschapsraad heeft eind augustus ingestemd met de nieuwe clustering van de voltijdopleidingen. Hiermee bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities...

Ambitie 2025: op weg naar eerste plateauplan

Na de eerste bijeenkomst in april, volgde er eind mei een tweede fysieke bijeenkomst met de bouwteamleiders, het transitieteam, Eric Pardon en Sabine van Gent, als vertegenwoordigers van de directies. Tijdens deze...

Nieuw organisatiemodel ligt bij de AMR

Herclustering opleidingen: liever evolutionair dan revolutionair. Een nieuw organisatiemodel. Paul Rüpp weet als voorzitter van het College van Bestuur (CvB) precies waarom dit noodzakelijk is: “Ook al hoor ik vaak...

Ambitie 2025: Academies buigen zich over nieuwe inrichting opleidingen

Flexibel onderwijs waarin studenten zelf hun leerroute bepalen. Dat is de ambitie voor 2025. En dat vraagt om een andere inrichting van de organisatie. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp en...

Paul Rüpp: 'We willen opleidingen herclusteren'

Een Avansacademie van de toekomst bestaat uit gemiddeld 2500 studenten en 150 medewerkers. Dat is een van de concreet gemaakte kaders rond Ambitie 2025 van de hogeschool, zegt Paul Rüpp, voorzitter van het College van...

Ambitie 2025: Organisatie

Lees onze update over de stand van zaken in de organisatieprojecten Organisatieontwikkeling een Docentprofessionalisering.

1 15