Organisatie

Bij Avans ontwikkelen studenten zich tot wendbare en veerkrachtige professionals. Om dit mogelijk te maken, willen we dat onze studenten hun eigen leerroute kunnen bepalen. Waarin studenten, medewerkers én het werkveld interdisciplinair samenwerken.

De afgelopen 2 jaar maakten we onze organisatie klaar om tijdig en doelgericht in te spelen op veranderingen in de omgeving. Zo clusterden we de voltijdacademies en zijn afdelingen zelforganiserend gemaakt onder begeleiding. Dit alles onder regie van het bouwteam Organisatie, dat inmiddels is uitgefaseerd.

Heb je alsnog een vraag over de organisatieontwikkelingen als gevolg van de Ambitie 2025? Neem dan contact op met Maarten Böcker.

Contact

Maarten Böcker Organisatieadviseur

Actueel

1 10