Organisatie

Bij Avans ontwikkelen studenten zich tot wendbare en veerkrachtige professionals. Om dit mogelijk te maken, wil Avans een organisatie zijn waarin studenten hun eigen leerroute kunnen bepalen. Waarin studenten, medewerkers én het werkveld interdisciplinair samenwerken.

We werken naar een organisatie die in staat is om tijdig en doelgericht in te spelen op veranderingen in onze omgeving. Dat vraagt iets van hoe we de organisatie inrichten en hoe we daarbinnen (samen)werken en denken.

Bouwteam Organisatie

In het bouwteam Organisatie komen de volgende onderwerpen samen: Organisatie inrichting en -ontwikkeling, zelforganiserende teams, bedrijfsvoering en informatievoorziening.

Linda Lemmens – Organisatie adviseur- is bouwteamleider van het bouwblok Organisatie. Samen met de bouwteamleiders van de andere bouwblokken en Annelies Balistreri – directeur DPO - bekijkt zij wat er nodig is en wat er voor de korte en langere termijn op de planning staat.

Linda: “We bouwen aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel zo goed mogelijk ondersteunt en onderzoek vanuit de visie mogelijk maakt. Dat betekent dat onze organisatie verandert en dat vraagt van ons bouwteam dat we heldere, behapbare stappen formuleren. Stappen die qua tempo en ambitie aansluiten bij wat er nog meer bij Avans gebeurt.

Contact

Linda Lemmens is bouwteamleider van het bouwblok Organisatie.
Linda Lemmens Bouwteamleider Organisatie

Of neem contact op met één van de bouwteamleden.

Actueel

1 10