Ambitiereis

In het implementatieplan Ambitie 2025 staat beschreven hoe we de spreekwoordelijke Ambitiereis met elkaar ondernemen via het bereiken van 5 plateaus. Elk plateau heeft een eigen plateauplan, bouwteams én routes die we gaan afleggen.

SURF ICT Versnellingsplan
Waar staan we nu

In januari 2022 rondden we plateau 1 af van de ambitiereis. In plateau 1 hebben we onze ambitie 2025 verkend en behaalden we 5 doelen: 

  1. Zetten van de eerste stap naar flexibel onderwijs; door het onderwijsmodel toe te passen en ervan te leren. 

  2. Duidelijkheid creëren en een toekomstgerichte organisatie neerzetten. 

  3. De verandering versnellen met behulp van technologie en data. 

  4. Bepalen wie onze strategische partners zijn. 

  5. Dialoog voeren over waar we als kennisinstelling van zijn. 

In plateau 2 herclusterden we onze voltijdacademies, rondden we de onderwijsexperimenten af én gingen de academies aan de slag met de blauwdrukontwikkeling. Daarnaast startten de Centres of Expertise en de bijbehorende directies. Benieuwd naar de complete route die we aflegden in 2022 en welke doelen we nog nastreven? Lees er alles over op de pagina Waar staan we?.

Inmiddels zijn we tot en met januari 2024 grootschalig aan de slag met de Ambitie 2025. Uiterlijk 1 september 2023 zijn alle blauwdrukken ontwikkeld en in AvansEduPlatform beschreven. Zodra de blauwdruk af is:

  • is op curriculumniveau duidelijk wat de modules worden

  • is duidelijk op welke wijze co-creatie wordt vormgegeven

  • is de aansluiting met de zwaartepunten gerealiseerd

  • is de afstemming met de ISAT-partner gedaan