Ambitiereis

In het implementatieplan Ambitie 2025 staat beschreven hoe we de spreekwoordelijke Ambitiereis met elkaar ondernemen via het bereiken van 5 plateaus. Elk plateau heeft een eigen plateauplan, bouwteams én routes die we gaan afleggen.


SURF ICT Versnellingsplan
Waar staan we nu

In januari 2022 rondden we plateau 1 af van de ambitiereis. In plateau 1 hebben we onze ambitie 2025 verkend en behaalden we 5 doelen: 

  1. Zetten van de eerste stap naar flexibel onderwijs; door het onderwijsmodel toe te passen en ervan te leren. 

  2. Duidelijkheid creëren en een toekomstgerichte organisatie neerzetten. 

  3. De verandering versnellen met behulp van technologie en data. 

  4. Bepalen wie onze strategische partners zijn. 

  5. Dialoog voeren over waar we als kennisinstelling van zijn. 

In plateau 2 herclusterden we onze voltijdacademies, rondden we de onderwijsexperimenten af én gingen de academies aan de slag met de blauwdrukontwikkeling. Maar ook de Centres of Expertise én de bijbehorende directies startten. Benieuwd naar de volledige route die we aflegden in 2022 en welke doelen we nog nastreven? Je leest er alles over op de 'Waar staan we' pagina.

Inmiddels zijn we grootschalig aan de slag met de Ambitie 2025. De blauwdrukken zijn ontwikkeld en staan in AvansEduPlatform. De Module Ontwikkel Teams zijn druk bezig en in april wordt het definitieve moduleaanbod vastgesteld voor de tweedejaarsstudenten (beschikbaar vanaf februari 2026).

Borging van de transitie

Veel onderdelen van de transitie zijn de afgelopen maanden overgegaan naar de lijn. Hierdoor verandert de rol van het transitieteam. Vanaf 1 maart hebben we daarom een transitieteam Nieuwe Stijl (2.0), dat vooral regie voert op de benodigde samenhang en integratie tussen de verschillende elementen van de transitie. Dit team wordt ondersteund door programma-secretaris Ine van Zon, managementassistente Nina van den Heuvel, het bouwteam Onderwijs en een flexibele schil van experts op het gebied van onder andere communicatie en financiën.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met ambitie2025@avans.nl.