Ambitie 2025: de koers van Avans

Op BijAvans lees je alles over de Ambitie 2025. Hét antwoord van Avans op een veranderende wereld. Waarin mensen meer en meer oog hebben voor de lange termijn en het welzijn van anderen. Waarin banen continu veranderen. En waarin studenten meer keuzevrijheid willen. Daarom leiden we wendbare, veerkrachtige professionals op die zich blijven ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Om de Ambitie 2025 waar te maken, richten we ons op onderstaande thema's:

Dit al gezien?

Onderwijsconferentie

Op 24 januari organiseert het bouwteam Onderwijs een online conferentie waarin de eerste leerervaringen uit de onderwijsexperimenten gedeeld zullen worden door docenten, leercoaches en onderwijskundigen. Ben jij erbij?

Meld je aan!

Hoe doe jij dat?

De videoreeks "Hoe doe jij dat?" geeft een inkijkje in de nieuwste ontwikkelingen rondom de Ambitie 2025. We laten die ontwikkelingen zien, het idee erachter, en het belangrijkste: hoe dat werkt in de praktijk. In deze...

Ontdek meer

“Als we iets veranderen, doen we dat samen”

In 2021 kwam er groen licht voor de clustering van de voltijdopleidingen. De directeuren van de nieuwe academies kregen als kwartiermakers de opdracht om de medewerkers toe te delen aan de nieuwe academies en hierover...

Ontdek meer

Vangen! aflevering 3: Duurzaamheid in het onderwijs

Avans omarmt duurzaamheid als een belangrijke pijler in het onderwijs, onze studenten zijn immers de makers van de toekomst. Al onze ontwikkelambities voor 2025 zijn hieraan verbonden. Hoe zien onze eigen medewerkers...

Ontdek meer

Kwartiermakers door met deel 2 van opdracht

Avans herclustert de voltijdopleidingen in nieuwe eenheden, die opnieuw de titel academie gaan krijgen. Deze grotere academies faciliteren het samenwerken om zo makkelijker flexibel onderwijs voor studenten mogelijk te...

Ontdek meer

Samen op weg naar flexibel onderwijs

Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg om met verschillende experimenten het flexibel onderwijs vorm te geven. De kaders van het Onderwijsmodel zijn hierin leidend. Zo is een aantal opleidingen vol enthousiasme van...

Ontdek meer

Nieuwsupdate december Ambitie 2025: Enthousiast het nieuwe jaar in!

Het is zover. Hoewel we nog volop met de ambitieontwikkelingen bezig zijn, loopt het jaar 2021 bijna ten einde. Meestal een moment om even terug te kijken. Dat doen we voor de Ambitie uitgebreid in januari. En met het...

Ontdek meer

Hoe doe jij dat?

De videoreeks "Hoe doe jij dat?" geeft een inkijkje in de nieuwste ontwikkelingen rondom de Ambitie 2025. We laten die ontwikkelingen zien, het idee erachter, en het belangrijkste: hoe dat werkt in de praktijk. In deze...

Ontdek meer

“Je ziet nu al dat we elkaar opzoeken”

In oktober kwam er definitief groen licht voor de clustering van de voltijdopleidingen. De directeuren van de nieuwe academies kregen als kwartiermakers de opdracht om de medewerkers toe te delen aan de nieuwe academies...

Ontdek meer

Vangen! aflevering 2: Flexibel onderwijs

Met de catchbox peilen we in hoeverre de ambitie leeft binnen Avans. Dit keer vragen we collega’s wat zij weten en hoe zij aankijken tegen flexibel onderwijs. Let op: de catchbox kan zomaar een keer jouw kant op komen.

Ontdek meer
1 10

Veerkracht in beeld

De veranderende wereld om ons heen vraagt van studenten en iedereen binnen het onderwijs veel aanpassingsvermogen. Het ontwikkelen van wendbaarheid en veerkracht is daarin essentieel. Hoe Avans hier met de ambitie invulling aan geeft, is slechts een deel van het verhaal. Hoe studenten, medewerkers en het werkveld zich hierbij aansluiten is minstens zo belangrijk. In de nieuwe videorubriek zie je hoe Avans’ers invulling geven aan wendbaarheid en veerkracht.

Lees meer