Ambitie 2025: de koers van Avans

Welkom op bijavans. Je leest hier alles over de Ambitie 2025 van Avans Hogeschool. De student verandert, het werkveld verandert, de samenleving verandert. Er is een toenemende behoefte aan keuzevrijheid, meer vraag naar zelfontplooiing, eigen keuzes maken, zelf de regie kunnen nemen en flexibiliteit in het leerproces. En de manier waarop we tegen onze wereld aankijken en ons veilig voelen verandert, waarbij het collectieve belang boven de kortetermijnbelangen van het individu gaat met verantwoord burgerschap en leiderschap. Juist daarom willen we wendbare en veerkrachtige professionals opleiden, die zich een leven ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Professionals die de kennis, de vaardigheden en de inzichten hebben om te werken in én aan onze veranderende wereld. Met die realisatie ontwikkelde Avans Hogeschool haar Ambitie 2025 - Wendbaar en veerkrachtig.

Dit al gezien?

Grote rol voor onderzoek in Ambitie 2025

Kennis in ontwikkeling. Dat is de titel van de vernieuwde visie op praktijk gericht onderzoek & doorwerking. Een visie die in mei van dit jaar groen licht kreeg van zowel het College van Bestuur, de AMR en de Raad van...

Ontdek meer

Kwartiermakers nieuwe clusters aan de slag

We zetten een volgende stap in de nieuwe clustering van voltijdopleidingen. Met deze nieuwe clustering bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities zo goed mogelijk...

Ontdek meer

Hoe Tech & Data waarde toevoegen

Binnen 5 jaar wil Avans een veerkrachtige en wendbare hogeschool zijn die kwalitatief hoogwaardige diensten biedt. Diensten die blijven aansluiten bij de snel veranderende behoeften van onze studenten, medewerkers en...

Ontdek meer

Ambitie 2025: volop aan de slag

We zijn bij Avans al een heel eind op weg met het realiseren van de genoemde doelen uit plateauplan 1. Plateauplan 1 beschrijft de stappen die we zetten als organisatie in de periode september t/m december. We nemen je...

Ontdek meer

Veerkracht aflevering 2: Wendbare student Sem

Avans wil wendbare en veerkrachtige professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame toekomst. Met goed ingericht onderwijs kan Avans studenten daarin trainen en begeleiden, maar er zijn ook studenten die dit van...

Ontdek meer

Hoe doe jij dat?

In de nieuwe videoreeks "Hoe doe jij dat?" maken we de ontwikkelingen van Ambitie 2025 zichtbaar. In de eerste aflevering nemen we Avans One onder de loep. Een flexibele, digitale omgeving die toegang biedt tot alle...

Ontdek meer

Onderwijsexperimenten van start

In september 2021 starten 8 onderwijsexperimenten binnen Avans. Vanuit het bouwteam Onderwijs werd onlangs een kick-off gehouden voor alle ondersteuners van de onderwijsexperimenten die in periode 1 of 2 van dit...

Ontdek meer

Veerkracht aflevering 1

Wendbare en veerkrachtige professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame toekomst. In de Ambitie 2025 staat dit als hoofddoel prachtig omschreven, maar wat houdt wendbaar en veerkrachtig in? Verschillende...

Ontdek meer

CvB stemt in met plateauplan 1

In april 2021 is het implementatieplan Ambitie 2025 geïntroduceerd. Hierin staat beschreven hoe we de spreekwoordelijke Ambitiereis met elkaar ondernemen via het bereiken van 5 plateaus. Elk plateau krijgt een eigen...

Ontdek meer

Herclustering voltijdopleidingen: dit zijn de toekomstige directies

De Avans Medezeggenschapsraad heeft eind augustus ingestemd met de nieuwe clustering van de voltijdopleidingen. Hiermee bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities...

Ontdek meer
1 10

Veerkracht aflevering 1

Wendbare en veerkrachtige professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame toekomst. In de Ambitie 2025 staat dit als hoofddoel prachtig omschreven, maar wat houdt wendbaar en veerkrachtig in? Verschillende medewerkers en studenten van Avans geven daar uit eigen ervaring hun kijk op.

Ontdek meer