Onderwijs

In de Avans Ambitie 2025 staat het opleiden van studenten tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst centraal. Deze professionals zijn goed voorbereid op een leven lang leren en weten zich aan te passen aan steeds weer veranderende omstandigheden. Om die toekomstbestendige professionals op te leiden, is er een nieuwe opzet van het onderwijs nodig.

Avans gaat vanaf 2025 flexibel onderwijs aanbieden aan haar studenten. Dit betekent dat toekomstige studenten 25% van het curriculum vrij mogen kiezen. De leerroute van de student is persoonlijk, maar niet individueel. Leren is ook een sociaal proces. We werken samen in een hechte gemeenschap, met persoonlijke aandacht voor iedere student. We hechten aan het belang van samenwerken (multidisciplinair en interdisciplinair).

Bouwblok Onderwijs is 1 van de 5 bouwblokken om richting eind 2025 de doelstellingen rondom de ambitie te realiseren.

Bouwteam Onderwijs

In het bouwteam Onderwijs komen onder andere de volgende onderwerpen samen: het nieuwe onderwijsmodel, experimenteren, inrichten en borgen en lerend veranderen.

Pauline Kamphorst is bouwteamleider van het bouwblok Onderwijs. Samen met de bouwteamleiders van de andere bouwblokken bekijkt zij wat er nodig is en wat er voor de langere termijn op de planning staat. Naast de inhoud bespreken ze gezamenlijk op welke manier ze willen zorgen voor samenhang en verbinding. Hoe ze samen met academies, expertisecentra en diensten lerend op weg gaan. En hoe ze onderling gaan samenwerken.

Pauline: “Groot denken, klein beginnen en vooral ook gewoon beginnen: in pilots of experimenten met leervragen vanuit het onderwijsmodel en de opleidingen aan de slag en zo wat werkt verder uitrollen en wat niet werkt aanpassen. Met de visie steeds voor ogen.”

Onderwijsinnovatie in de praktijk

Wil je meer weten over de ervaringen die collega’s opdoen met het nieuwe Onderwijsmodel? Bezoek dan Community Onderwijs 2025 waar docenten en onderwijskundigen delen hoe zij met de Ambitie 2025 aan de slag gaan. Heb je zelf ideeën voor onderwijsinnovatie binnen Avans of wil je kennis of inspiratie opdoen? Luister dan mee met de maandelijkse VONK onderwijsinnovatie podcasts en draag bij aan de verschillende initiatieven in VONK Community.

Vonk logo

Contact

Pauline Kamphorst Bouwteamleider Onderwijs

Of neem contact op met één van de bouwteamleden.

Projecten

Ambitie 2025 leeft al volop bij de studenten en medewerkers. Check hiernaast de ambitieuze projecten die al aan de gang zijn.

Gebruiker Avans One
Onderwijsmodel

Het nieuwe onderwijsmodel maakt keuzevrijheid mogelijk voor studenten. Het model draagt bij aan de maatschappelijke vraag naar meer adaptieve en wendbare professionals. Studeren bij Avans betekent dat jij je eigen...

Ontdek meer
Studentenwelzijn

Wij richten ons op het welzijn van ál onze studenten, gericht op preventie (in plaats van curatie), vanuit het idee dat het versterken van de veerkracht van studenten hen helpt om actief oplossingen te zoeken die stress...

Ontdek meer
1 2

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

"Oog blijven houden voor individu"

Hij was docent, opleidingscoördinator, adviseur, secretaris, directeur én stond mede aan de basis van de Ambitie 2025. Na een lange loopbaan neemt Rien Brouwers (65), die de laatste jaren leiding gaf aan de Academie...

Ontdek meer
Ramon Haken (Breda) en Mechteld Huijsmans (Den Bosch) delen de leeropbrengsten die zij hebben opgehaald tijdens het experiment om modulair onderwijs mogelijk te maken.
Je mag ook verschillend zijn om samen op te trekken

In gesprek met docenten Ondernemerschap & Retail Management Mechteld Huijsmans en Ramon Haken over de leeropbrengsten van hun onderwijsexperiment.

Ontdek meer
Docenten Huub Busio en Grainne Gaffney worden door de herclustering van de opleidingen AAFM & ASIS directe collega's in de nieuwe Academie voor Management en Finance.
Wij gaan samenwonen - aflevering 2

Een van de grootste stappen naar het aanbieden van flexibele onderwijsmodules is het bevorderen van samenwerking tussen onze opleidingen. Dit doen we door onze voormalige 18 academies te herclusteren naar 11 nieuwe...

Ontdek meer
Twee docenten gaan met elkaar in gesprek over clustering opleidingen.
Wij gaan samenwonen aflevering 1

Om onze studenten in de toekomst meer keuzevrijheid te bieden, passen we onze organisatie aan en bouwen we aan 11 nieuwe academies. Voor sommige collega’s verandert er weinig, maar voor anderen betekent het dat de...

Ontdek meer
Vangen! aflevering 4: Avans Onderwijsdag 2022

Welke betekenis geven onze eigen medewerkers aan de Ambitie 2025? Tijdens de Avans Onderwijsdag, met als thema: "Op 't spoor van betekenis" peilen we hoe ons meerjarenplan leeft binnen de organisatie. We focussen op...

Ontdek meer
De Starcker Factory: co-creatie in de praktijk

Een brug slaan tussen technisch studenten en het werkveld. Dat was de reden voor Veghelse bedrijven in de procesindustrie – Flowfirm en Van Doren Engineers – om de Starcker Factory in het leven te roepen. Een echte...

Ontdek meer
"De toekomst bouwen we samen"

2022 is het jaar waarin het aantal academies met voltijd bacheloropleidingen binnen Avans teruggaat van 18 naar 11. Met minder – en dus grotere – eenheden vereenvoudigen we de samenwerking tussen de academies én kunnen...

Ontdek meer
Philippe Raets (voorzitter College van Bestuur) en Gerdinand Bosch (voorzitter transitieteam Ambitie 2025) over de bouwblokken van de Ambitie 2025.
"Studenten krijgen regie over eigen leerproces"

In maart verscheen het eerste deel van het interview met Philippe Raets en Gerdinand Bosch, waarin zij vertelden over het unieke karakter van de Ambitie 2025. In dit vervolg hebben we het met Philippe en Gerdinand over...

Ontdek meer
“Bij Avans doen we het samen, iedereen doet mee”

De wereld verandert en Avans ontwikkelt mee. Zo wordt flexibiliteit op de arbeidsmarkt steeds belangrijker en willen studenten steeds meer keuzevrijheid. Met de Ambitie 2025 anticipeert Avans op deze ontwikkelingen: in...

Ontdek meer
Vangen! aflevering 2: Flexibel onderwijs

Met de catchbox peilen we in hoeverre de ambitie leeft binnen Avans. Dit keer vragen we collega’s wat zij weten en hoe zij aankijken tegen flexibel onderwijs. Let op: de catchbox kan zomaar een keer jouw kant op komen.

Ontdek meer
Vangen! aflevering 1: Ambitie 2025

In de nieuwe videoreeks Vangen! peilen we hoe de ambitie leeft binnen Avans. We vragen medewerkers en studenten in hoeverre ze op de hoogte zijn van de ambitie. Hoe ze aankijken tegen de plannen en ontwikkelingen. En of...

Ontdek meer
Veerkracht aflevering 4: Een leven lang leren

Heel herkenbaar voor veel mensen: starten bij een nieuwe werkgever tijdens de coronapandemie. Een flinke uitdaging, waar ook Patrick Moerkens mee te maken kreeg. Als nieuwe docent online les te moeten geven, dat vraagt...

Ontdek meer
Veerkracht aflevering 3: Omgaan met tegenslag

Het opleiden van wendbare, veerkrachtige professionals begint met docenten die het goede voorbeeld geven. Voor Anouk Glaudemans was 2020 bizar. Bijna 4 miljoen Nederlanders zagen op tv hoe de Avansdocent Social Work...

Ontdek meer
Veerkracht aflevering 2: Wendbare student Sem

Avans wil wendbare en veerkrachtige professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame toekomst. Met goed ingericht onderwijs kan Avans studenten daarin trainen en begeleiden, maar er zijn ook studenten die dit van...

Ontdek meer
Aan de wieg van een flexibel onderwijsmodel - Standaardiseren om te flexibiliseren

Projectleiders van Ambitie 2025 geven een kijkje in ontwikkelingen en hun perspectief op de verschillende thema’s van Ambitie 2025. Ze bespreken hun persoonlijke ambities, eerste successen, maar ook de hobbels tijdens...

Ontdek meer
Wendbare professionals - Wasilie Janssen
Wendbare en veerkrachtige studenten door flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs leidt tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst. Vanuit die overtuiging ontwikkelt Avans het onderwijsmodel, als onderdeel van Ambitie 2025. Snelle...

Lees verder
Interview Studentenwelzijn
Welzijn verhogen door veerkracht te versterken

"Avans wil het studentenwelzijn van al haar studenten verhogen, dat staat in onze Ambitie 2025. Met ons welzijnbeleid richten we ons op alle studenten, niet alleen op de groep die een zorgvraag heeft. We willen hen...

Ontdek meer
De vruchten van digitaal toetsen

Avans wil haar onderwijs laten meegroeien met de ontwikkelingen in de maatschappij. Die zijn in volle gang en vragen om een nieuwe vormgeving van het onderwijs. Kijk maar naar digitalisering en flexibilisering: die...

Ontdek meer
1 18

Nieuws

Update september Ambitie 2025

Met de kick-off van 22 augustus openden we samen het studiejaar weer op een daverende manier. Hopelijk heb je genoten van een heerlijke zomervakantie en ga je uitgerust weer van start. Zoals Philippe al even noemde...

Meld je aan en ontdek meer over masteronderwijs

Avans heeft de ambitie vanaf 2025 7 nieuwe masters te gaan aanbieden vanuit een speciaal op te richten masterinstituut. Wil je meer weten over het toekomstige masteronderwijs van Avans? Kom dan naar een van onze...

Update juli Ambitie 2025

Dit is alweer de laatste update over Ambitie 2025 voor de zomervakantie aanbreekt waar iedereen vast enorm naar heeft uitgekeken! En vlak voor de vakantie kwam er goed nieuws voor de AVD en AAAd vanuit het CvB: zij...

Conferentie: Op weg naar flexibel onderwijs

Op 17 oktober vindt de conferentie ‘Op weg naar flexibel onderwijs’ plaats voor alle collega’s binnen Avans. Tijdens deze interactieve middag geven we extra betekenis aan onze gezamenlijke opdracht; het opleiden van...

Onderwijs inspiratie in de communities van Avans

Avans wil vanaf 2025 flexibel onderwijs mogelijk maken voor al haar studenten. Dit betekent dat studenten 25% keuzevrijheid krijgen en daarmee zelf hun leerroute kunnen bepalen. We gaan daarom van aanbodgericht naar...

Succesvol ontwerpen in Teacher Design Teams

Avans wil studenten meer keuzevrijheid geven en biedt daarom vanaf 2025 modulair onderwijs aan. Vanaf het nieuwe studiejaar gaan hiervoor binnen iedere opleiding van Avans Teacher Design Teams aan de slag met het...

Modulair onderwijs in de praktijk

In het nieuwe schooljaar gaan alle opleidingen van Avans Hogeschool aan de slag met het ontwikkelen van een blauwdruk. Aan de hand hiervan kunnen we ons onderwijs volgens de uitgangspunten van de Ambitie 2025 inrichten....

Update juni Ambitie 2025

De eindsprint voor de zomervakantie is weer ingezet. Op het gebied van onze Ambitie 2025 is dit niet anders: zo hebben AvD en de Aaad hun kwartiermakersopdracht ingeleverd én wordt de kwartiermakersopdracht van de CoE’s...

Avans in podcast over vernieuwing in onderwijs

In het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT werken universiteiten en hogescholen samen aan de digitalisering van het hoger onderwijs. Marian Kat-de Jong werkte vanuit haar rol als onderwijsvernieuwer voor het...

Geef je op voor het webinar Teacher Design Teams

Op 24 juni organiseert het bouwteam Onderwijs samen met Dr. Tjark Huizinga, onderzoeker bij het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs van Saxion Hogeschool, een webinar over het werken met Teacher Design Teams....

Gerdinand Bosch spreekt op EPIC

Namens Avans Hogeschool was Gerdinand Bosch op 1 juni te gast op de internationale Educational Pioneers en Innovators Conference (EPIC) in Rotterdam. De conferentie was gericht op het delen en versnellen van innovatie...

1 11