Onderwijs

In de Avans Ambitie 2025 staat het opleiden van studenten tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst centraal. Deze professionals zijn goed voorbereid op een leven lang leren en weten zich aan te passen aan steeds weer veranderende omstandigheden. Om die toekomstbestendige professionals op te leiden, is er een nieuwe opzet van het onderwijs nodig.

Avans gaat flexibel onderwijs aanbieden aan haar studenten. Dit betekent dat toekomstige studenten 25% van het curriculum vrij mogen kiezen. De leerroute van de student is persoonlijk, maar niet individueel. Leren is ook een sociaal proces. We werken samen in een hechte gemeenschap, met persoonlijke aandacht voor iedere student. We hechten aan het belang van samenwerken (multidisciplinair en interdisciplinair).

Bouwblok Onderwijs is 1 van de 4 bouwblokken om richting eind 2025 de doelstellingen rondom de ambitie te realiseren.

Bouwteam Onderwijs

In het bouwteam Onderwijs komen de volgende onderwerpen samen: onderwijsmodel, onderwijsinnovatie, professionalisering en informatievoorziening.

Pauline Kamphorst is bouwteamleider van het bouwblok Onderwijs. Samen met de bouwteamleiders van de andere bouwblokken bekijkt zij wat er nodig is en wat er voor de langere termijn op de planning staat. Naast de inhoud bespreken ze gezamenlijk op welke manier ze willen zorgen voor samenhang en verbinding. Hoe ze samen met academies, expertisecentra en diensten lerend op weg gaan. En hoe ze onderling gaan samenwerken.

Pauline: “Groot denken, klein beginnen en vooral ook gewoon beginnen: in pilots of experimenten met leervragen vanuit het onderwijsmodel en de opleidingen aan de slag en zo wat werkt verder uitrollen en wat niet werkt aanpassen. Met de visie steeds voor ogen.”

Onderwijsinnovatie in de praktijk

Wil je meer weten over de ervaringen die collega’s opdoen met het nieuwe Onderwijsmodel? Bezoek dan Community Onderwijs 2025 waar docenten en onderwijskundigen delen hoe zij met de Ambitie 2025 aan de slag gaan. Heb je zelf ideeën voor onderwijsinnovatie binnen Avans of wil je kennis of inspiratie opdoen? Luister dan mee met de maandelijkse VONK onderwijsinnovatie podcasts en draag bij aan de verschillende initiatieven in VONK Community.

Vonk logo

Contact

Pauline Kamphorst Bouwteamleider Onderwijs

Of neem contact op met één van de bouwteamleden.

Projecten

Ambitie 2025 leeft al volop bij de studenten en medewerkers. Check hiernaast de ambitieuze projecten die al aan de gang zijn.

Gebruiker Avans One
Onderwijsmodel

Het nieuwe onderwijsmodel maakt keuzevrijheid mogelijk voor studenten. Het model draagt bij aan de maatschappelijke vraag naar meer adaptieve en wendbare professionals. Studeren bij Avans betekent dat jij je eigen...

Ontdek meer
Studentenwelzijn

Wij richten ons op het welzijn van ál onze studenten, gericht op preventie (in plaats van curatie), vanuit het idee dat het versterken van de veerkracht van studenten hen helpt om actief oplossingen te zoeken die stress...

Ontdek meer
1 2

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Vangen! aflevering 4: Avans Onderwijsdag 2022

Welke betekenis geven onze eigen medewerkers aan de Ambitie 2025? Tijdens de Avans Onderwijsdag, met als thema: "Op 't spoor van betekenis" peilen we hoe ons meerjarenplan leeft binnen de organisatie. We focussen op...

Ontdek meer
De Starcker Factory: co-creatie in de praktijk

Een brug slaan tussen technisch studenten en het werkveld. Dat was de reden voor Veghelse bedrijven in de procesindustrie – Flowfirm en Van Doren Engineers – om de Starcker Factory in het leven te roepen. Een echte...

Ontdek meer
"De toekomst bouwen we samen"

2022 is het jaar waarin het aantal academies met voltijd bacheloropleidingen binnen Avans teruggaat van 18 naar 11. Met minder – en dus grotere – eenheden vereenvoudigen we de samenwerking tussen de academies én kunnen...

Ontdek meer
Philippe Raets (voorzitter College van Bestuur) en Gerdinand Bosch (voorzitter transitieteam Ambitie 2025) over de bouwblokken van de Ambitie 2025.
"Studenten krijgen regie over eigen leerproces"

In maart verscheen het eerste deel van het interview met Philippe Raets en Gerdinand Bosch, waarin zij vertelden over het unieke karakter van de Ambitie 2025. In dit vervolg hebben we het met Philippe en Gerdinand over...

Ontdek meer
“Bij Avans doen we het samen, iedereen doet mee”

De wereld verandert en Avans ontwikkelt mee. Zo wordt flexibiliteit op de arbeidsmarkt steeds belangrijker en willen studenten steeds meer keuzevrijheid. Met de Ambitie 2025 anticipeert Avans op deze ontwikkelingen: in...

Ontdek meer
Vangen! aflevering 2: Flexibel onderwijs

Met de catchbox peilen we in hoeverre de ambitie leeft binnen Avans. Dit keer vragen we collega’s wat zij weten en hoe zij aankijken tegen flexibel onderwijs. Let op: de catchbox kan zomaar een keer jouw kant op komen.

Ontdek meer
Vangen! aflevering 1: Ambitie 2025

In de nieuwe videoreeks Vangen! peilen we hoe de ambitie leeft binnen Avans. We vragen medewerkers en studenten in hoeverre ze op de hoogte zijn van de ambitie. Hoe ze aankijken tegen de plannen en ontwikkelingen. En of...

Ontdek meer
Veerkracht aflevering 4: Een leven lang leren

Heel herkenbaar voor veel mensen: starten bij een nieuwe werkgever tijdens de coronapandemie. Een flinke uitdaging, waar ook Patrick Moerkens mee te maken kreeg. Als nieuwe docent online les te moeten geven, dat vraagt...

Ontdek meer
Veerkracht aflevering 3: Omgaan met tegenslag

Het opleiden van wendbare, veerkrachtige professionals begint met docenten die het goede voorbeeld geven. Voor Anouk Glaudemans was 2020 bizar. Bijna 4 miljoen Nederlanders zagen op tv hoe de Avansdocent Social Work...

Ontdek meer
Veerkracht aflevering 2: Wendbare student Sem

Avans wil wendbare en veerkrachtige professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame toekomst. Met goed ingericht onderwijs kan Avans studenten daarin trainen en begeleiden, maar er zijn ook studenten die dit van...

Ontdek meer
Aan de wieg van een flexibel onderwijsmodel - Standaardiseren om te flexibiliseren

Projectleiders van Ambitie 2025 geven een kijkje in ontwikkelingen en hun perspectief op de verschillende thema’s van Ambitie 2025. Ze bespreken hun persoonlijke ambities, eerste successen, maar ook de hobbels tijdens...

Ontdek meer
Wendbare professionals - Wasilie Janssen
Wendbare en veerkrachtige studenten door flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs leidt tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst. Vanuit die overtuiging ontwikkelt Avans het onderwijsmodel, als onderdeel van Ambitie 2025. Snelle...

Lees verder
Interview Studentenwelzijn
Welzijn verhogen door veerkracht te versterken

"Avans wil het studentenwelzijn van al haar studenten verhogen, dat staat in onze Ambitie 2025. Met ons welzijnbeleid richten we ons op alle studenten, niet alleen op de groep die een zorgvraag heeft. We willen hen...

Ontdek meer
De vruchten van digitaal toetsen

Avans wil haar onderwijs laten meegroeien met de ontwikkelingen in de maatschappij. Die zijn in volle gang en vragen om een nieuwe vormgeving van het onderwijs. Kijk maar naar digitalisering en flexibilisering: die...

Ontdek meer
1 14

Nieuws

Update mei Ambitie 2025

9 mei was het eindelijk weer zover: de Avans Onderwijsdag. Een dag die volop in het teken stond van onze Ambitie 2025. En wat was het fijn dat dit eindelijk weer fysiek kon! In deze update lees je meer over de...

Hoe doe jij dat?

De videoreeks ‘Hoe doe jij dat?’ geeft een inkijkje in de nieuwste ontwikkelingen rondom de Ambitie 2025. We laten die ontwikkelingen zien, het idee erachter, en het belangrijkste: hoe dat werkt in de praktijk. In deze...

Eén punt voor studenten en begeleiders

Met de flexibilisering en herinrichting van ons onderwijs is het belangrijk dat studenten op een centraal punt terechtkunnen voor alle vragen en activiteiten rond welzijn, begeleiding en ontwikkeling buiten hun...

Update april Ambitie 2025

Met de meivakantie voor de deur kijken we weer gezamenlijk terug op de maand april met betrekking tot onze ambitie 2025 en kijken we vooruit wat er op de planning staat de komende tijd. Daarbij starten we met onze...

Hoe doe jij dat?

De videoreeks ‘Hoe doe jij dat?’ geeft een inkijkje in de nieuwste ontwikkelingen rondom de Ambitie 2025. We laten die ontwikkelingen zien, het idee erachter, en het belangrijkste: hoe dat werkt in de praktijk. In deze...

Update maart Ambitie 2025: Samen lerend op weg in eigen tempo

Het eerste kwartaal van 2022 zit er bijna op. In deze implementatiefase zien we dat de ambitie een steeds grotere rol gaat spelen binnen de verschillende academies. Tegelijk kiest elke academie hierin haar eigen...

Update februari Ambitie 2025: Op volle kracht vooruit! (Kedeng Kedeng)

Met carnaval in aantocht en de meeste coronaregels gelukkig opgeschort, gaan we een fijne vakantie tegemoet. Weer even genieten, elkaar zien en energie krijgen. En dat is nodig, want in deze eerste periode van het...

Versnelling start nieuwe academies

Het is je vast niet ontgaan dat een aantal directeuren van de nieuwe academies het verzoek hebben ingediend om al per 1 februari 2022 te starten in de nieuwe academie. Zo kunnen directie én medewerkers al eerder vanuit...

Deelnemers experimenten delen eerste leerervaringen

Bouwteam Onderwijs blikt terug op een succesvolle Onderwijsconferentie die op 24 januari online werd gehouden voor alle collega’s binnen Avans. Docenten en ondersteuners van de onderwijsexperimenten deelden hun eerste...

Nieuwsupdate Ambitie 2025: nieuw jaar, nieuw begin

In het nieuwe jaar starten we met de volgende fase van onze transitie. 2022 staat onder andere in het teken van het samen ontwikkelen van de nieuwe blauwdrukken voor álle academies en opleidingen. Een belangrijke stap...

Samen op weg naar flexibel onderwijs

Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg om met verschillende experimenten het flexibel onderwijs vorm te geven. De kaders van het Onderwijsmodel zijn hierin leidend. Zo is een aantal opleidingen vol enthousiasme van...

Nieuwsupdate december Ambitie 2025: Enthousiast het nieuwe jaar in!

Het is zover. Hoewel we nog volop met de ambitieontwikkelingen bezig zijn, loopt het jaar 2021 bijna ten einde. Meestal een moment om even terug te kijken. Dat doen we voor de Ambitie uitgebreid in januari. En met het...

Webinar 'Herontwerpen in het kader van het Onderwijsmodel'

Vanuit het bouwteam Onderwijs verzorgen we op 4 november een webinar over de onderwijsvernieuwingen rond Ambitie 2025. Ben jij erbij?

Aan de slag met onderwijsexperimenten

In september 2021 starten 8 onderwijsexperimenten binnen Avans. Vanuit het bouwteam Onderwijs werd onlangs een kick-off gehouden voor alle ondersteuners van de onderwijsexperimenten die in periode 1 of 2 van dit...

Avans Extra werkt aan welzijn met dates, leefstijl en Black Lives Matter

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op projecten rond dat thema. Deze keer: hoe welzijn een steeds belangrijkere pijler wordt in de extra-curriculaire activiteiten van...

Ambitie 2025: Academies buigen zich over nieuwe inrichting opleidingen

Flexibel onderwijs waarin studenten zelf hun leerroute bepalen. Dat is de ambitie voor 2025. En dat vraagt om een andere inrichting van de organisatie. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp en...

Studentbegeleiders delen straks makkelijker én beter hun kennis

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze keer: de veranderende rol van studentbegeleiders.

Avans werkt aan nieuw onderwijsmodel

Avans Hogeschool werkt aan een nieuw onderwijsmodel die het mogelijk maakt voor studenten om hun eigen leerroute te bepalen. Het model past in de Ambitie 2025, waar we bewegen van aanbodgericht naar vraaggestuurd...

Peercoaching: met hulp van medestudent je zorgen te lijf

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze keer: peercoaching.

‘Met SWITCH zeggen we tegen uitvallers: we zorgen dat het goedkomt’

Succesvol studeren lukt als je lekker in je vel zit. Daarom heeft Avans grote ambities op het gebied van studentenwelzijn. De SWITCH-training bijvoorbeeld, voor als je twijfelt of je wel de juiste studiekeuze hebt...

Studenten checken straks welzijn via app

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze keer: de welzijnsmonitor-app.

Paul Rüpp: 'We willen opleidingen herclusteren'

Een Avansacademie van de toekomst bestaat uit gemiddeld 2500 studenten en 150 medewerkers. Dat is een van de concreet gemaakte kaders rond Ambitie 2025 van de hogeschool, zegt Paul Rüpp, voorzitter van het College van...

Ambitie 2025: Onderwijs

Lees onze update over de stand van zaken in de onderwijsprojecten Studentenwelzijn, Onderwijsmodel, Masteropleidingen en derde cyclus.

1 23