Onderwijs

In de Avans Ambitie 2025 staat het opleiden van studenten tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst centraal. Deze professionals zijn goed voorbereid op een leven lang leren en weten zich aan te passen aan steeds weer veranderende omstandigheden. Om die toekomstbestendige professionals op te leiden, is er een nieuwe opzet van het onderwijs nodig.

Avans gaat vanaf 2025 flexibel onderwijs aanbieden aan haar studenten. Dit betekent dat toekomstige studenten 25% van het curriculum vrij mogen kiezen. De leerroute van de student is persoonlijk, maar niet individueel. Leren is ook een sociaal proces. We werken samen in een hechte gemeenschap, met persoonlijke aandacht voor iedere student. We hechten aan het belang van samenwerken (multidisciplinair en interdisciplinair).

Bouwblok Onderwijs is 1 van de 5 bouwblokken om richting eind 2025 de doelstellingen rondom de ambitie te realiseren.

Bouwteam Onderwijs

In het bouwteam Onderwijs komen onder andere de volgende onderwerpen samen: het nieuwe onderwijsmodel, experimenteren, inrichten en borgen en lerend veranderen.

Pauline Kamphorst is bouwteamleider van het bouwblok Onderwijs. Samen met de bouwteamleiders van de andere bouwblokken bekijkt zij wat er nodig is en wat er voor de langere termijn op de planning staat. Naast de inhoud bespreken ze gezamenlijk op welke manier ze willen zorgen voor samenhang en verbinding. Hoe ze samen met academies, expertisecentra en diensten lerend op weg gaan. En hoe ze onderling gaan samenwerken.

Pauline: “Groot denken, klein beginnen en vooral ook gewoon beginnen: in pilots of experimenten met leervragen vanuit het onderwijsmodel en de opleidingen aan de slag en zo wat werkt verder uitrollen en wat niet werkt aanpassen. Met de visie steeds voor ogen.”

Onderwijsinnovatie in de praktijk

Wil je meer weten over de ervaringen die collega’s opdoen met het nieuwe Onderwijsmodel? Bezoek dan Community Onderwijs 2025 waar docenten en onderwijskundigen delen hoe zij met de Ambitie 2025 aan de slag gaan. Heb je zelf ideeën voor onderwijsinnovatie binnen Avans of wil je kennis of inspiratie opdoen? Luister dan mee met de maandelijkse VONK onderwijsinnovatie podcasts of bekijk de innovatiespotlights en draag bij aan de verschillende initiatieven in VONK Community.

Vonk Podcasts

Contact

Pauline Kamphorst Bouwteamleider Onderwijs

Of neem contact op met één van de bouwteamleden.

Nieuws

Úna Henry appointed as Founding Director of Master Institute

23 nov. 2022

Avans is establishing a new Master institute, which will uniquely position seven new cross-sectoral masters. The Avans Joint Consultative Council and the Supervisory Board have just approved the business plan that will...

"Samen het onderwijs van de toekomst ontwerpen"

20 okt. 2022

‘Op weg naar flexibel onderwijs’ was de titel van de onderwijsconferentie die maandag 17 oktober werd gehouden bij Avans Hogeschool in Den Bosch. Meer dan 100 docenten, onderwijskundigen en andere geïnteresseerden...

Masterambitie onder de aandacht

13 okt. 2022

In de maand september stond de masterambitie van Avans centraal. Tijdens verschillende sessies voor zowel studenten als medewerkers haalde het projectteam Masteronderwijs de behoeften op die er zijn rond hbo-masters en...

Ambitiemonitor: samen maken we het waar

11 okt. 2022

De wereld verandert en Avans beweegt mee. Met Ambitie 2025 zetten we sterk in op flexibel onderwijs en persoonlijke leerroutes. Zodat onze studenten klaar zijn voor de toekomst. Maar of we het goed doen willen we graag...

Update september Ambitie 2025

6 sep. 2022

Met de kick-off van 22 augustus openden we samen het studiejaar weer op een daverende manier. Hopelijk heb je genoten van een heerlijke zomervakantie en ga je uitgerust weer van start. Zoals Philippe al even noemde...

Meld je aan en ontdek meer over masteronderwijs

13 okt. 2022

Avans heeft de ambitie vanaf 2025 7 nieuwe masters te gaan aanbieden vanuit een speciaal op te richten masterinstituut. Wil je meer weten over het toekomstige masteronderwijs van Avans? Kom dan naar een van onze...

Update juli Ambitie 2025

12 jul. 2022

Dit is alweer de laatste update over Ambitie 2025 voor de zomervakantie aanbreekt waar iedereen vast enorm naar heeft uitgekeken! En vlak voor de vakantie kwam er goed nieuws voor de AVD en AAAd vanuit het CvB: zij...

Conferentie: Op weg naar flexibel onderwijs

11 jul. 2022

Op 17 oktober vindt de conferentie ‘Op weg naar flexibel onderwijs’ plaats voor alle collega’s binnen Avans. Tijdens deze interactieve middag geven we extra betekenis aan onze gezamenlijke opdracht; het opleiden van...

Onderwijs inspiratie in de communities van Avans

6 jul. 2022

Avans wil vanaf 2025 flexibel onderwijs mogelijk maken voor al haar studenten. Dit betekent dat studenten 25% keuzevrijheid krijgen en daarmee zelf hun leerroute kunnen bepalen. We gaan daarom van aanbodgericht naar...

Succesvol ontwerpen in Teacher Design Teams

1 jul. 2022

Avans wil studenten meer keuzevrijheid geven en biedt daarom vanaf 2025 modulair onderwijs aan. Vanaf het nieuwe studiejaar gaan hiervoor binnen iedere opleiding van Avans Teacher Design Teams aan de slag met het...

1 10

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

1 20