Onderwijs

In de Avans Ambitie 2025 staat het opleiden van studenten tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst centraal. Deze professionals zijn goed voorbereid op een leven lang leren en weten zich aan te passen aan steeds weer veranderende omstandigheden. Om die toekomstbestendige professionals op te leiden, is er een nieuwe opzet van het onderwijs nodig.

Avans gaat flexibel onderwijs aanbieden aan haar studenten. Dit betekent dat toekomstige studenten 25% van het curriculum vrij mogen kiezen. De leerroute van de student is persoonlijk, maar niet individueel. Leren is ook een sociaal proces. We werken samen in een hechte gemeenschap, met persoonlijke aandacht voor iedere student. We hechten aan het belang van samenwerken (multidisciplinair en interdisciplinair).

Bouwblok Onderwijs is 1 van de 4 bouwblokken om richting eind 2025 de doelstellingen rondom de ambitie te realiseren.

Projecten

Ambitie 2025 leeft al volop bij de studenten en medewerkers. Check hiernaast de ambitieuze projecten die al aan de gang zijn.

Gebruiker Avans One
Onderwijsmodel

Het nieuwe onderwijsmodel maakt keuzevrijheid mogelijk voor studenten. Het model draagt bij aan de maatschappelijke vraag naar meer adaptieve en wendbare professionals. Studeren bij Avans betekent dat jij je eigen...

Ontdek meer
Studentenwelzijn

Wij richten ons op het welzijn van ál onze studenten, gericht op preventie (in plaats van curatie), vanuit het idee dat het versterken van de veerkracht van studenten hen helpt om actief oplossingen te zoeken die stress...

Ontdek meer
Masteropleiding & derde cyclus

Avans voldoet aan de groeiende kwantitatieve vraag vanuit de maatschappij naar hoogopgeleiden rondom specifieke maatschappelijke vraagstukken.

Ontdek meer
1 3

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Veerkracht aflevering 4: Een leven lang leren

Heel herkenbaar voor veel mensen: starten bij een nieuwe werkgever tijdens de coronapandemie. Een flinke uitdaging, waar ook Patrick Moerkens mee te maken kreeg. Als nieuwe docent online les te moeten geven, dat vraagt...

Ontdek meer
Veerkracht aflevering 3: Omgaan met tegenslag

Het opleiden van wendbare, veerkrachtige professionals begint met docenten die het goede voorbeeld geven. Voor Anouk Glaudemans was 2020 bizar. Bijna 4 miljoen Nederlanders zagen op tv hoe de Avansdocent Social Work...

Ontdek meer
Veerkracht aflevering 2: Wendbare student Sem

Avans wil wendbare en veerkrachtige professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame toekomst. Met goed ingericht onderwijs kan Avans studenten daarin trainen en begeleiden, maar er zijn ook studenten die dit van...

Ontdek meer
Aan de wieg van een flexibel onderwijsmodel - Standaardiseren om te flexibiliseren

Projectleiders van Ambitie 2025 geven een kijkje in ontwikkelingen en hun perspectief op de verschillende thema’s van Ambitie 2025. Ze bespreken hun persoonlijke ambities, eerste successen, maar ook de hobbels tijdens...

Ontdek meer
Wendbare professionals
Wendbare en veerkrachtige studenten door flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs leidt tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst. Vanuit die overtuiging ontwikkelt Avans het onderwijsmodel, als onderdeel van Ambitie 2025. Snelle...

Lees verder
Interview Studentenwelzijn
Welzijn verhogen door veerkracht te versterken

"Avans wil het studentenwelzijn van al haar studenten verhogen, dat staat in onze Ambitie 2025. Met ons welzijnbeleid richten we ons op alle studenten, niet alleen op de groep die een zorgvraag heeft. We willen hen...

Ontdek meer
De vruchten van digitaal toetsen

Avans wil haar onderwijs laten meegroeien met de ontwikkelingen in de maatschappij. Die zijn in volle gang en vragen om een nieuwe vormgeving van het onderwijs. Kijk maar naar digitalisering en flexibilisering: die...

Ontdek meer
1 7

Nieuws

Webinar 'Herontwerpen in het kader van het Onderwijsmodel'

Vanuit het bouwteam Onderwijs verzorgen we op 4 november een webinar over de onderwijsvernieuwingen rond Ambitie 2025. Ben jij erbij?

Onderwijsexperimenten van start

In september 2021 starten 8 onderwijsexperimenten binnen Avans. Vanuit het bouwteam Onderwijs werd onlangs een kick-off gehouden voor alle ondersteuners van de onderwijsexperimenten die in periode 1 of 2 van dit...

Avans Extra werkt aan welzijn met dates, leefstijl en Black Lives Matter

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op projecten rond dat thema. Deze keer: hoe welzijn een steeds belangrijkere pijler wordt in de extra-curriculaire activiteiten van...

Ambitie 2025: Academies buigen zich over nieuwe inrichting opleidingen

Flexibel onderwijs waarin studenten zelf hun leerroute bepalen. Dat is de ambitie voor 2025. En dat vraagt om een andere inrichting van de organisatie. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp en...

Studentbegeleiders delen straks makkelijker én beter hun kennis

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze keer: de veranderende rol van studentbegeleiders.

Avans werkt aan nieuw onderwijsmodel

Avans Hogeschool werkt aan een nieuw onderwijsmodel die het mogelijk maakt voor studenten om hun eigen leerroute te bepalen. Het model past in de Ambitie 2025, waar we bewegen van aanbodgericht naar vraaggestuurd...

Peercoaching: met hulp van medestudent je zorgen te lijf

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze keer: peercoaching.

‘Met SWITCH zeggen we tegen uitvallers: we zorgen dat het goedkomt’

Succesvol studeren lukt als je lekker in je vel zit. Daarom heeft Avans grote ambities op het gebied van studentenwelzijn. De SWITCH-training bijvoorbeeld, voor als je twijfelt of je wel de juiste studiekeuze hebt...

Studenten checken straks welzijn via app

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze keer: de welzijnsmonitor-app.

Paul Rüpp: 'We willen opleidingen herclusteren'

Een Avansacademie van de toekomst bestaat uit gemiddeld 2500 studenten en 150 medewerkers. Dat is een van de concreet gemaakte kaders rond Ambitie 2025 van de hogeschool, zegt Paul Rüpp, voorzitter van het College van...

Ambitie 2025: Onderwijs

Lees onze update over de stand van zaken in de onderwijsprojecten Studentenwelzijn, Onderwijsmodel, Masteropleidingen en derde cyclus.

1 11