Onderwijs

In de Avans Ambitie 2025 staat het opleiden van studenten tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst centraal. Deze professionals zijn goed voorbereid op een leven lang leren en weten zich aan te passen aan steeds weer veranderende omstandigheden. Om die toekomstbestendige professionals op te leiden, is er een nieuwe opzet van het onderwijs nodig.

Avans gaat vanaf 2025 flexibel onderwijs aanbieden aan haar studenten. Dit betekent dat toekomstige studenten 25% van het curriculum vrij mogen kiezen. De leerroute van de student is persoonlijk, maar niet individueel. Leren is ook een sociaal proces. We werken samen in een hechte gemeenschap, met persoonlijke aandacht voor iedere student. We hechten aan het belang van samenwerken (multidisciplinair en interdisciplinair).

Bouwteam Onderwijs

In het bouwteam Onderwijs komen onder andere de volgende onderwerpen samen: het nieuwe onderwijsmodel, experimenteren, inrichten en borgen en lerend veranderen.

Ron Tenge is bouwteamleider van het bouwblok Onderwijs. Samen met de bouwteamleiders van de andere bouwblokken bekijkt hij wat er nodig is en wat er voor de langere termijn op de planning staat. Naast de inhoud bespreken ze gezamenlijk op welke manier ze willen zorgen voor samenhang en verbinding. Hoe ze samen met academies, expertisecentra en diensten lerend op weg gaan. En hoe ze onderling gaan samenwerken.

Onderwijsinnovatie in de praktijk

Wil je meer weten over de ervaringen die collega‚Äôs opdoen met het nieuwe Onderwijsmodel? Bezoek dan Community Onderwijs 2025 waar docenten en onderwijskundigen delen hoe zij met de Ambitie 2025 aan de slag gaan. Heb je zelf ideeën voor onderwijsinnovatie binnen Avans of wil je kennis of inspiratie opdoen? Luister dan mee met de maandelijkse VONK onderwijsinnovatie podcasts of bekijk de innovatiespotlights en draag bij aan de verschillende initiatieven in VONK Community.

Vonk Podcasts

Contact

Ron Tenge Bouwteamleider Onderwijs

Actueel

1 10