Update mei Ambitie 2025

De Ambitie 2025 vraagt veel van iedereen bij Avans. Met elkaar hebben we een enorme klus te klaren. En daar wordt dagelijks, door talloze collega’s, keihard aan gewerkt! Het gaat om een grootscheepse verbouwing van ons onderwijs en onderzoek. En ondertussen blijft de school gewoon open. We zien dat op veel plaatsen de behoefte zó groot is om het ‘goed’ te doen, dat de kar overladen dreigt te raken, of zorgen ontstaan rond de vraag: Krijgen we het allemaal wel op tijd af? Dat vraagt om een stukje extra helderheid.

We begrijpen echt heel goed dat niet alles al in september 2024 gereed kan en zal zijn. En we zijn er tegelijkertijd van doordrongen dat een aantal dingen juist weer wél gerealiseerd moet zijn om flexibele leerroutes voor studenten mogelijk te maken.

  1. Per september ’24 moeten de dan instromende studenten hun leerroute kunnen bepalen op basis van het nieuwe onderwijsmodel. Modulair onderwijs, 15 EC, 3 leeruitkomsten –  een aantal basiselementen waarvan we het belangrijk vinden dat alle nieuwe Avansstudenten dat tegelijkertijd gaan ervaren. Daarmee hangen uiteraard onderwijslogistieke en ict-randvoorwaarden samen. Het gaat al met al om de infrastructuur die nodig is om door te kunnen groeien naar een kennisinstelling. Deze elementen zullen we samen moeten realiseren per september ’24.

  2. Toekomstbestendig onderwijs vraagt vanzelfsprekend meer dan die infrastructuur. Co-creatie, duurzaamheid, inclusie, optimale blend’s, interdisciplinaire keuze modules, kennisprogramma’s – voorbeelden van belangrijke elementen van onze inhoudelijke ambitie. Elementen waar opleidingen zoekend hun weg in vinden en in veel modules in meer of mindere mate al herkenbaar ontwikkeld wordt. Maar waarvan het realistisch is te verwachten dat het ook na september ’24 nog wel een aantal jaren zal duren voordat het optimum tussen modules en binnen opleidingen bereikt is. Voor die doorontwikkeling nemen we de tijd en we zien ernaar uit om in de komende jaren samen te leren en zo te bouwen aan deze belangrijke elementen uit onze Ambitie.

We zijn als collectief gestart, hebben met elkaar verschillende mijlpalen opgesteld en gerealiseerd en blijven ons ingeslagen pad volgen. Ons antwoord op de veranderende wereld. De wereld waarin mensen meer en meer oog hebben voor de langere termijn en het welzijn van anderen. Waarin banen continu veranderen. En waarin studenten meer keuzevrijheid krijgen. We leiden wendbare, veerkrachtige professionals op die zich blijven ontwikkelen en bijdragen aan hun en onze duurzame toekomst. Dit doen we door vanaf september 2024 modulair onderwijs aan te bieden bij al onze voltijdopleidingen, te co-creëren en ook door uit te groeien tot een kennisinstelling.