Onderzoek

Avans als kennisinstelling: onderwijs én onderzoek met impact.

Met de Ambitie 2025 krijgt praktijkgericht onderzoek een groter podium. Dat vraagt om een heldere, hernieuwde visie, met daarin de waarde en kracht van onderzoek. Hiermee wil Avans een nog grotere impact hebben op maatschappelijke vraagstukken.

Vanuit praktijkgericht onderzoek ontwikkelen we samen met de beroepspraktijk en samenleving nieuwe, relevante kennis. Daarmee helpen we de praktijk en verrijken we het onderwijs. We delen de kennis door deze zichtbaar, beschikbaar en bruikbaar te maken.

Focus op 4 zwaartepunten

In de hernieuwde visie op praktijkgericht onderzoek en doorwerking leggen we de focus van ons onderzoek op de 4 zwaartepunten:

  • Veilige en veerkrachtige stad en omgeving

  • Technologische innovatie in energie- en materiaaltransitie

  • Brede welvaart en nieuw ondernemerschap

  • Gezondheid, zorg en welzijn

Onze ambitie is om voor elk zwaartepunt een Centre of Expertise (CoE) op te zetten. Dit is een organisatievorm waarvoor de Vereniging Hogescholen de kaders bepaalt. In een CoE zijn vertegenwoordigd: onderzoek & onderwijs (mbo, hbo, universiteit) werkveld (zorg- en welzijnsinstellingen, basisscholen, mkb), overheid (gemeente en provincie), maatschappij (burgers, studenten, patiënten, cliënten) en de natuurlijke omgeving (milieu).

Meer weten? Lees ons online magazine ‘de kracht van toegepast onderzoek’.

Bouwteam onderzoek

In het bouwteam Onderzoek komen de volgende onderwerpen samen: implementatie nieuwe visie op onderzoek en voorbereiden kwartiermakersopdracht CoE’s.

Aanpak implementatie nieuwe visie op onderzoek

Nies Rijnders is bouwteamleider van het bouwblok Onderzoek. Samen met de bouwteamleiders van de andere bouwblokken bekijkt hij wat er nodig is en wat er voor de langere termijn op de planning staat. Naast de inhoud bespreken ze gezamenlijk op welke manier ze willen zorgen voor samenhang en verbinding. Hoe ze samen met academies, expertisecentra en diensten lerend op weg gaan. En hoe ze onderling gaan samenwerken.

Nies benadrukt het belang van praktijkgericht onderzoek. "Met de Ambitie 2025 krijgt praktijkgericht onderzoek een groter podium. We willen maatschappelijke impact creëren door nieuwe kennis te ontwikkelen op een aantal specifieke inhoudelijke thema’s. Dat doen we niet alleen, maar steeds in samenwerking met de andere bouwteams."

Contact

Nies Rijnders Bouwteamleider Onderzoek

Of neem contact op met het bouwteam via bouwteamonderzoek@avans.nl.

Projecten

Ambitie 2025 leeft al volop bij de studenten en medewerkers. Check hiernaast de ambitieuze projecten die al aan de gang zijn.

Visie op praktijkgericht onderzoek & doorwerking

Avans wil met praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan de complexe maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. We willen bijdragen aan een veilige, gezonde, duurzame en eerlijke maatschappij.

Ontdek meer
Masteropleidingen

Avans voldoet aan de groeiende kwantitatieve vraag vanuit de maatschappij naar hoogopgeleiden rondom specifieke maatschappelijke vraagstukken.

Ontdek meer
1 2

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Afscheid Tonny van der Zouwen
“Co-creatie: Werken vanuit het gezamenlijk doel, niet vanuit organisatie-eenheden”

Lector Sustainable Working & Organising Tonnie van der Zouwen nam op 1 juli afscheid van het Expertisecentrum Sustainable Business bij Avans. Ruim 8 jaar hield zij zich binnen dit lectoraat bezig met co-creatie en...

Ontdek meer
Katinka Janssen aan het woord in de video Vangen! Avans als kennisinstelling
Vangen! aflevering 5: Onderzoek

We hebben de ambitie om met Avans door te groeien tot een kennisinstelling. Onderzoek krijgt daarin een meer prominente plaats in de organisatie. Met ons praktijkgericht onderzoek creëren we kennis en staan we ten...

Ontdek meer
Vangen! aflevering 4: Avans Onderwijsdag 2022

Welke betekenis geven onze eigen medewerkers aan de Ambitie 2025? Tijdens de Avans Onderwijsdag, met als thema: "Op 't spoor van betekenis" peilen we hoe ons meerjarenplan leeft binnen de organisatie. We focussen op...

Ontdek meer
Philippe Raets (voorzitter College van Bestuur) en Gerdinand Bosch (voorzitter transitieteam Ambitie 2025) over de bouwblokken van de Ambitie 2025.
"Studenten krijgen regie over eigen leerproces"

In maart verscheen het eerste deel van het interview met Philippe Raets en Gerdinand Bosch, waarin zij vertelden over het unieke karakter van de Ambitie 2025. In dit vervolg hebben we het met Philippe en Gerdinand over...

Ontdek meer
“Bij Avans doen we het samen, iedereen doet mee”

De wereld verandert en Avans ontwikkelt mee. Zo wordt flexibiliteit op de arbeidsmarkt steeds belangrijker en willen studenten steeds meer keuzevrijheid. Met de Ambitie 2025 anticipeert Avans op deze ontwikkelingen: in...

Ontdek meer
Marice Bastiaensen is als docent verbonden aan de opleiding Business IT & Management en lid van het transitieteam.
“Het wordt veel leuker om onderwijs te geven”

De Ambitie 2025 leeft meer en meer binnen de academies. Neem de Academie voor Technologie en Innovatie x (ATIx), voorheen de Academie voor Engineering en ICT (AE&I). Met onder andere een eigen transitieteam en een...

Ontdek meer
Praktijkgericht onderzoek als aanjager van innovatie

“Een theoretische basis is nodig. Daarna moeten we de schoolbanken uit en de praktijk in. Zoals benoemd bij co-creatie in het ambitieplan, streven we bij Avans naar praktische samenwerkingen”, zegt lector Daniël Telgen...

Ontdek meer
1 7

Nieuws

Update juli Ambitie 2025

Dit is alweer de laatste update over Ambitie 2025 voor de zomervakantie aanbreekt waar iedereen vast enorm naar heeft uitgekeken! En vlak voor de vakantie kwam er goed nieuws voor de AVD en AAAd vanuit het CvB: zij...

Update juni Ambitie 2025

De eindsprint voor de zomervakantie is weer ingezet. Op het gebied van onze Ambitie 2025 is dit niet anders: zo hebben AvD en de Aaad hun kwartiermakersopdracht ingeleverd én wordt de kwartiermakersopdracht van de CoE’s...

Avans verbreedt professional master-aanbod

Avans wil in 2025 het huidige masteraanbod uitbreiden met 7 brede, cross-sectorale masters die aansluiten bij de onderzoekszwaartepunten en transitievraagstukken van de toekomst. Met deze nieuwe masteropleidingen dragen...

Hoe doe jij dat? - Welzijnsmonitor

De videoreeks ‘Hoe doe jij dat?’ geeft een inkijkje in de nieuwste ontwikkelingen rondom de Ambitie 2025. We laten die ontwikkelingen zien, het idee erachter, en het belangrijkste: hoe dat werkt in de praktijk. In deze...

Update april Ambitie 2025

Met de meivakantie voor de deur kijken we weer gezamenlijk terug op de maand april met betrekking tot onze ambitie 2025 en kijken we vooruit wat er op de planning staat de komende tijd. Daarbij starten we met onze...

Update maart Ambitie 2025: Samen lerend op weg in eigen tempo

Het eerste kwartaal van 2022 zit er bijna op. In deze implementatiefase zien we dat de ambitie een steeds grotere rol gaat spelen binnen de verschillende academies. Tegelijk kiest elke academie hierin haar eigen...

Nieuw magazine praktijkgericht onderzoek gelanceerd

Onderzoek neemt een belangrijke positie in binnen Ambitie 2025. We willen doorgroeien naar een kennisinstelling en onderzoek en onderwijs nog sterker met elkaar verbinden. Wat zijn de ambities van Avans op het gebied...

Update februari Ambitie 2025: Op volle kracht vooruit! (Kedeng Kedeng)

Met carnaval in aantocht en de meeste coronaregels gelukkig opgeschort, gaan we een fijne vakantie tegemoet. Weer even genieten, elkaar zien en energie krijgen. En dat is nodig, want in deze eerste periode van het...

Groen licht verandering onderzoeksorganisatie

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) en de Raad van Toezicht (RvT) hebben ingestemd met het voorgenomen besluit om 4 Centers of Expertise (CoE’s) in te richten. Met dit besluit zet Avans de volgende stap in de Ambitie...

Nieuwsupdate Ambitie 2025: nieuw jaar, nieuw begin

In het nieuwe jaar starten we met de volgende fase van onze transitie. 2022 staat onder andere in het teken van het samen ontwikkelen van de nieuwe blauwdrukken voor álle academies en opleidingen. Een belangrijke stap...

Nieuwsupdate december Ambitie 2025: Enthousiast het nieuwe jaar in!

Het is zover. Hoewel we nog volop met de ambitieontwikkelingen bezig zijn, loopt het jaar 2021 bijna ten einde. Meestal een moment om even terug te kijken. Dat doen we voor de Ambitie uitgebreid in januari. En met het...

1 11