Onderzoek

Avans als kennisinstelling: onderwijs én onderzoek met impact.

Met de Ambitie 2025 krijgt praktijkgericht onderzoek een groter podium. Dat vraagt om een heldere, hernieuwde visie, met daarin de waarde en kracht van onderzoek. Hiermee wil Avans een nog grotere impact hebben op maatschappelijke vraagstukken.

Vanuit praktijkgericht onderzoek ontwikkelen we samen met de beroepspraktijk en samenleving nieuwe, relevante kennis. Daarmee helpen we de praktijk en verrijken we het onderwijs. We delen de kennis door deze zichtbaar, beschikbaar en bruikbaar te maken.

Focus op 4 zwaartepunten

In de hernieuwde visie op praktijkgericht onderzoek en doorwerking leggen we de focus van ons onderzoek op de 4 zwaartepunten:

  • Veilige en veerkrachtige stad en omgeving

  • Technologische innovatie in energie- en materiaaltransitie

  • Brede welvaart en nieuw ondernemerschap

  • Gezondheid, zorg en welzijn

We hebben voor elk zwaartepunt een Centre of Expertise (CoE) opgezet. Dit is een organisatievorm waarvoor de Vereniging Hogescholen de kaders bepaalt. In een CoE zijn vertegenwoordigd: onderzoek & onderwijs (mbo, hbo, universiteit) werkveld (zorg- en welzijnsinstellingen, basisscholen, mkb), overheid (gemeente en provincie), maatschappij (burgers, studenten, patiënten, cliënten) en de natuurlijke omgeving (milieu). Voor elk CoE stelt de kwartiermaker op dit moment een plan op, waarin het samenbrengen en verbinden van onderwijs, onderzoek en de praktijk centraal staat.

Meer weten? Lees ons online magazine ‘de kracht van toegepast onderzoek’.

Inmiddels is het bouwteam Onderzoek uitgefaseerd binnen de organisatie.

Actueel

1 10