Onderzoek

Avans als kennisinstelling: onderwijs én onderzoek met impact.

Met de Ambitie 2025 krijgt praktijkgericht onderzoek een groter podium. Dat vraagt om een heldere, hernieuwde visie, met daarin de waarde en kracht van onderzoek. Hiermee wil Avans een nog grotere impact hebben op maatschappelijke vraagstukken.

Vanuit praktijkgericht onderzoek ontwikkelen we samen met de beroepspraktijk en samenleving nieuwe, relevante kennis. Daarmee helpen we de praktijk en verrijken we het onderwijs. We delen de kennis door deze zichtbaar, beschikbaar en bruikbaar te maken.

Focus op 4 zwaartepunten

In de hernieuwde visie op praktijkgericht onderzoek en doorwerking leggen we de focus van ons onderzoek op de 4 zwaartepunten:

  • Veilige en veerkrachtige stad en omgeving

  • Technologische innovatie in energie- en materiaaltransitie

  • Brede welvaart en nieuw ondernemerschap

  • Gezondheid, zorg en welzijn

We hebben voor elk zwaartepunt een Centre of Expertise (CoE) opgezet. Dit is een organisatievorm waarvoor de Vereniging Hogescholen de kaders bepaalt. In een CoE zijn vertegenwoordigd: onderzoek & onderwijs (mbo, hbo, universiteit) werkveld (zorg- en welzijnsinstellingen, basisscholen, mkb), overheid (gemeente en provincie), maatschappij (burgers, studenten, patiënten, cliënten) en de natuurlijke omgeving (milieu). Voor elk CoE stelt de kwartiermaker op dit moment een plan op, waarin het samenbrengen en verbinden van onderwijs, onderzoek en de praktijk centraal staat.

Meer weten? Lees ons online magazine ‘de kracht van toegepast onderzoek’.

Bouwteam onderzoek

In het bouwteam Onderzoek komen de volgende onderwerpen samen: implementatie nieuwe visie op onderzoek en ondersteuning bij de kwartiermakersopdracht van de CoE’s.

Ron Tenge is bouwteamleider van het bouwblok Onderzoek. Samen met de bouwteamleiders van de andere bouwblokken bekijkt hij wat er nodig is en wat er voor de langere termijn op de planning staat.

Contact

Ron Tenge Bouwteamleider Onderzoek

Of neem contact op met het bouwteam via bouwteamonderzoek@avans.nl.

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

1 7

Nieuws

Úna Henry aangesteld als kwartiermaker masters

16 nov. 2022

Avans is bezig met het oprichten en positioneren van een nieuw masterinstituut, waarbinnen 7 nieuwe cross-sectorale masters aangeboden gaan worden. Deze maand stemden de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) en Raad van...

Masterambitie onder de aandacht

13 okt. 2022

In de maand september stond de masterambitie van Avans centraal. Tijdens verschillende sessies voor zowel studenten als medewerkers haalde het projectteam Masteronderwijs de behoeften op die er zijn rond hbo-masters en...

Ambitiemonitor: samen maken we het waar

11 okt. 2022

De wereld verandert en Avans beweegt mee. Met Ambitie 2025 zetten we sterk in op flexibel onderwijs en persoonlijke leerroutes. Zodat onze studenten klaar zijn voor de toekomst. Maar of we het goed doen willen we graag...

Kwartiermakers Centres of Expertise gestart

20 sep. 2022

Op vrijdag 9 september overhandigde Jacomine Ravensbergen namens het College van Bestuur de kwartiermakersopdracht voor de Centres of Expertise aan de 4 kwartiermakers. Zij spelen een belangrijke rol in het...

Update september Ambitie 2025

6 sep. 2022

Met de kick-off van 22 augustus openden we samen het studiejaar weer op een daverende manier. Hopelijk heb je genoten van een heerlijke zomervakantie en ga je uitgerust weer van start. Zoals Philippe al even noemde...

Avans start met ontwikkeling nieuwe master

5 sep. 2022

Avans heeft toestemming gekregen van het ministerie van OCW voor de bekostiging van de master Material & Energy Transition. Deze nieuwe master belicht het thema duurzaamheid vanuit een technisch perspectief. De master...

Meld je aan en ontdek meer over masteronderwijs

13 okt. 2022

Avans heeft de ambitie vanaf 2025 7 nieuwe masters te gaan aanbieden vanuit een speciaal op te richten masterinstituut. Wil je meer weten over het toekomstige masteronderwijs van Avans? Kom dan naar een van onze...

Update juli Ambitie 2025

12 jul. 2022

Dit is alweer de laatste update over Ambitie 2025 voor de zomervakantie aanbreekt waar iedereen vast enorm naar heeft uitgekeken! En vlak voor de vakantie kwam er goed nieuws voor de AVD en AAAd vanuit het CvB: zij...

Update juni Ambitie 2025

21 jun. 2022

De eindsprint voor de zomervakantie is weer ingezet. Op het gebied van onze Ambitie 2025 is dit niet anders: zo hebben AvD en de Aaad hun kwartiermakersopdracht ingeleverd én wordt de kwartiermakersopdracht van de CoE’s...

1 9