Onderzoek

Naast een excellente onderwijsinstelling willen we ook een kennisinstelling zijn. Onderzoek is daar een belangrijke voorwaarde voor. In de Ambitie 2025 krijgt onderzoek de aandacht die het verdient. We willen met praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, duurzame en eerlijke maatschappij. Een behoorlijke ambitie, maar dat past bij ons. We nemen je mee waar we nu staan, hoe we ons organiseren en wat we de komende periode met elkaar willen bereiken.

Introductievideo Avans Kennisinstelling

Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool, vertelt over de nieuwe integrale visie op onderzoek.

Kennisprogramma's

De kennisprogramma’s vormen een gezamenlijke ambitie die we in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld gaan opzetten. In de nieuwe visie vind je hierover uitgebreidere informatie. De reis die we gaan maken vindt in nauwe afstemming plaats met de initiatieven die vanuit andere ambitieprojecten worden opgezet en uitgevoerd. Door die afstemming en samenwerking kunnen we de verschillende ontwikkelingen versterken. Bovendien willen we expliciet de buitenwereld betrekken bij al die initiatieven. Bedrijven, instellingen, overheden, burgers, zijn tenslotte de stakeholders voor wie we dit allemaal doen.

Kennisprogramma visuele weergave

We richten onze energie vooral op het realiseren van kennisprogramma’s rondom de onderzoeksthema’s waar Avans voor heeft gekozen.

Regiegroep Onderzoek, Nies Rijnders, Seija Aalto en Erik van Seventer

Projectorganisatie Onderzoek

Kern van de implementatie wordt gevormd door een aantal werkgroepen met stakeholders en experts, van binnen en van buiten. Deze werkgroepen werken onderdelen van de visie uit, zowel inhoudelijk, organisatorisch als meer generiek op het gebied van kwaliteit, HRM en doorwerking.

De sturing van het project is belegd bij een stuurgroep bestaande uit 3 directeuren (Carolien Giesen, Sandra Rambow, Ralph Simons) en 3 lectoren (Ben Kokkeler, Perica Savanovic, Godelieve Spaas). De stuurgroep zorgt voor een proactieve sturing en afstemming ten aanzien van de verschillende werkgroepen. Ook adviseert zij het College van Bestuur. Het regieteam zorgt voor inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van het geheel.

Informeren, communiceren en samen de dialoog voeren

Dat zien we als de succesfactoren om onze ambitie 'Avans Kennisinstelling' te kunnen realiseren. We gaan graag samen met jou het gesprek aan. En daarom organiseren we bijpraatsessies. De sessies worden gehouden op:

  • 1 december van 16:00 - 17:00 uur

Inschrijven voor de bijpraatsessie

Natuurlijk kun je ons ook nu al laten weten hoe je betrokken, aangesloten of op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen rondom dit project. Stuur je reactie naar ambitie20-25@avans.nl

Planning project onderzoek (tot september 2022)*

Planning Onderzoek

* Planning onder voorbehoud van besluitvorming door het College van Bestuur over de organisatie-inrichting

Leestip!

Afbeelding kennis in ontwikkeling

Onze visie op praktijkgericht onderzoek en doorwerking beschrijft de richting waarin wij ons willen (door)ontwikkelen, maar laat ruimte voor voortschrijdend inzicht en de professionele expertise van degenen met wie wij deze ontwikkeling willen realiseren. We blijven onze visie en ambities al lerende toetsen en stellen ze waar nodig bij, zoals het een kennisinstelling betaamt.

Wil je alles nog een rustig nalezen? Download de visie op praktijkgericht onderzoek en doorwerking.

Projecten

Ambitie 2025 leeft al volop bij de studenten en medewerkers. Check hiernaast de ambitieuze projecten die al aan de gang zijn.

Visie op praktijkgericht onderzoek & doorwerking

Avans wil met praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan de complexe maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. We willen bijdragen aan een veilige, gezonde, duurzame en eerlijke maatschappij.

Ontdek meer
1 1

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Praktijkgericht onderzoek als aanjager van innovatie

“Een theoretische basis is nodig. Daarna moeten we de schoolbanken uit en de praktijk in. Zoals benoemd bij co-creatie in het ambitieplan, streven we bij Avans naar praktische samenwerkingen”, zegt lector Daniël Telgen...

Ontdek meer
1 1

Nieuws

SPRONG-subsidie voor Avans, HZ en Hogeschool Rotterdam

Avans ontvangt samen met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Zeeland 1,2 miljoen euro aan subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek en Provincie Brabant. Met dit geld starten ze een achtjarig programma...

De nieuwe visie op onderzoek: "Avans als expert"

Groeien begint met kennis. Door praktijkgericht onderzoek wil Avans die kennis continu ontwikkelen. Want daarmee maak je het onderwijs nog beter, de beroepspraktijk duurzamer en de wereld mooier. Met Ambitie 2025 in het...

Ambitie 2025: Co-creatie en onderzoek

Met de Themacirkel Onderzoek en Valorisatie, managers en voorzitters van de expertisecentra bespraken we een eerste concepttekst van de nieuwe herijkte visie. Iedereen is in de gelegenheid geweest om input te geven, die...

1 3