Masters

Avans wil in 2025 het huidige masteraanbod uitbreiden met verschillende brede, cross-sectorale masters die aansluiten bij de onderzoekszwaartepunten en transitievraagstukken van de toekomst. Met deze nieuwe hbo-masters dragen we bij aan de ambitie van Avans om wendbare en veerkrachtige professionals op te leiden die het verschil maken in en voor een duurzame samenleving.


Steeds vaker vraagt de arbeidsmarkt naar hoogopgeleide professionals, die met een kritisch en onderzoekend vermogen bijdragen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Om hierop in te spelen, zetten we met een nieuw hbo-masteraanbod in op de doorwerking van onderzoek naar onderwijs en de beroepspraktijk. Hiermee kunnen masterstudenten direct bijdragen aan de kennisprogramma’s van de lectoraten en expertisecentra en krijgt de beroepspraktijk rechtstreeks toegang tot onderzoeksresultaten en gefundeerde kennis.

Praktijkgericht onderzoek

Een hbo-master heeft hetzelfde niveau als een universitaire master, het diploma is gelijkwaardig. Het verschil zit vooral in het toepassingsgerichte karakter van de hbo-master, deze is vaak meer gericht op onderzoek in én voor de beroepspraktijk, en is meestal kleinschaliger. We hebben er bewust voor gekozen om het nieuwe masteraanbod van Avans direct en indirect te verbinden aan de onderzoekszwaartepunten van onze hogeschool. Voordat we de masters aan kunnen bieden, wachten we nog op toestemming van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het nieuwe masteraanbod zal dan worden ontwikkeld rondom de volgende onderzoekzwaartepunten:

  • Technologische innovatie in materiaal- en energietransitie

  • Veilige en veerkrachtige stedelijke omgeving

  • Brede welvaart en nieuw ondernemerschap

  • Gezondheid, zorg en welzijn

En thema’s:

  • Artificial Intelligence

  • Data Driven Innovation

  • Human Capital Innovation

De nieuwe hbo-masters richten zich op een specifieke doelgroep die om een eigen benadering vraagt. Het masteraanbod zal worden vormgegeven, georganiseerd en uitgevoerd vanuit netwerken die bestaan uit samenwerkende academies en onderzoekseenheden. In die netwerken combineren we expertise, ervaring en kennis. Op deze manier zorgen we voor we een optimale aansluiting tussen de masters, de onderzoeksorganisatie en de beroepspraktijk.

Contact

Heb je vragen of wil je meedenken over het toekomstige masteronderwijs van Avans? Stuur dan een bericht naar: masters.avans@avans.nl.

Vragen over Masters

Heb je vragen over de Masteropleidingen? Hiernaast vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Nieuws

Úna Henry aangesteld als kwartiermaker masters

16 nov.. 2022

Avans is bezig met het oprichten en positioneren van een nieuw masterinstituut, waarbinnen 7 nieuwe cross-sectorale masters aangeboden gaan worden. Deze maand stemden de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) en Raad van...

Masterambitie onder de aandacht

13 okt.. 2022

In de maand september stond de masterambitie van Avans centraal. Tijdens verschillende sessies voor zowel studenten als medewerkers haalde het projectteam Masteronderwijs de behoeften op die er zijn rond hbo-masters en...

Avans start met ontwikkeling nieuwe master

5 sep.. 2022

Avans heeft toestemming gekregen van het ministerie van OCW voor de bekostiging van de master Material & Energy Transition. Deze nieuwe master belicht het thema duurzaamheid vanuit een technisch perspectief. De master...

Avans verbreedt professional master-aanbod

16 jun.. 2022

Avans wil in 2025 het huidige masteraanbod uitbreiden met 7 brede, cross-sectorale masters die aansluiten bij de onderzoekszwaartepunten en transitievraagstukken van de toekomst. Met deze nieuwe masteropleidingen dragen...

1 4