Avans verbreedt professional master-aanbod

Avans wil in 2025 het huidige masteraanbod uitbreiden met 7 brede, cross-sectorale masters die aansluiten bij de onderzoekszwaartepunten en transitievraagstukken van de toekomst. Met deze nieuwe masteropleidingen dragen we bij aan de ambitie van Avans om wendbare en veerkrachtige professionals op te leiden die het verschil maken in en voor een duurzame samenleving.

Op 7 juni is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van het nieuwe masteraanbod met een voorgenomen besluit van het College van Bestuur (CvB). Hiermee zet Avans een stap richting een groter professional master-aanbod. Omdat dit een richtingbepalende keuze voor Avans is, buigen ook de Avans Medezeggenschap Raad (AMR) en de Raad van Toezicht (RvT) zich nog over het besluit.

Uitbreiding masteraanbod

De vraag van de beroepspraktijk naar hoogopgeleide professionals die met een kritisch en onderzoekend vermogen bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, neemt toe. Daarnaast willen meer studenten na hun bacheloropleiding doorstuderen op masterniveau. Om hierop in te spelen en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek mogelijk te maken, wil Avans het huidige masteraanbod uitbreiden met 7 brede, cross-sectorale masteropleidingen.

Onderzoekszwaartepunten en kennisprogramma’s

Avans heeft er bewust voor gekozen om dit nieuwe masteraanbod te verbinden aan onze onderzoekszwaartepunten om zo de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te versterken. Hiermee kunnen masterstudenten direct bijdragen aan de kennisprogramma’s van de lectoraten en expertisecentra en krijgt de beroepspraktijk rechtstreeks toegang tot onderzoeksresultaten en gefundeerde kennis. 3 van de 7 masters sluiten bovendien aan bij andere maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor studenten en de beroepspraktijk, maar niet terugkomen in de onderzoekszwaartepunten.

Na instemming van de Avans Medezeggenschap Raad (AMR) en de Raad van Toezicht (RvT) wordt een nieuw masteraanbod ontwikkeld rondom de volgende onderzoekzwaartepunten:

  • Technologische innovatie in energie en materiaaltransitie

  • Veilige en veerkrachtige stad en omgeving

  • Brede welvaart en nieuw ondernemerschap

  • Gezondheid, zorg en welzijn

Het nieuwe masteraanbod wordt ook ontwikkeld rond de thema’s:

  • Artificial Intelligence

  • Human Capital Innovation

  • Data Driven Innovation

Masterinstituut

Net als de deeltijd- en de Associate degree-opleidingen, richten ook de masters zich op een specifieke doelgroep die om een eigen benadering vraagt. Het masteraanbod van Avans wordt daarom ondergebracht in een eigen masterinstituut dat aansluit bij de specifieke wensen en behoeften van de masterstudent. Vanuit dit masterinstituut wordt de verbinding gemaakt met de expertisecentra, de beroepspraktijk en academies. Ook met andere hogescholen willen we samenwerken. Er is vanuit de expertisecentra, academies en diensten al een groot aantal collega’s betrokken. Na instemming, respectievelijk goedkeuring van de AMR en RvT worden meer ontwikkelaars, inhoudsdeskundigen, masterdocenten en onderwijskundigen geworven. Zo krijgt het masteronderwijs van Avans verder vorm.