Waarom deze ambitie?

Bij Avans leiden we professionals op die klaar zijn voor de wereld van morgen en later. Een wereld die in een steeds sneller tempo verandert. Waarbij de banen van vandaag anders zijn dan die van morgen. Dat vraagt om wendbare en veerkrachtige professionals die zich makkelijk kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving en arbeidsmarkt. Die met een lerende, onderzoekende en ondernemende houding het verschil maken in en voor een duurzame samenleving.
Om tot onze ambitie te komen hebben we in 2018 en 2019 een totaal van 177 bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers, studenten, studiekiezers, het werkveld, alumni én het toeleverend onderwijs. Daaruit volgde begin 2020 onze ambitie 2025.

Onze ambitie 2025 is ons antwoord op een veranderende samenleving, arbeidsmarkt én student:

Onze samenleving verandert

Maatschappelijke vraagstukken zijn steeds complexer. Dat maakt samenwerken vanuit verschillende perspectieven noodzakelijk om tot oplossingen te komen. Daarnaast heeft technologie een enorme impact op ons leven. Het verandert ook het onderwijs.

Onze arbeidsmarkt verandert

De arbeidsmarkt verandert steeds sneller door nieuwe technieken, de gevolgen van de klimaatverandering en globalisering. Het is van belang dat professionals bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving en een nieuwe meer circulaire economie.

Onze student verandert

Met alle veranderingen, veranderen ook de onderwijsbehoeften van onze studenten. Er is een toenemende behoefte aan keuzevrijheid, meer vraag naar zelfontplooiing, eigen keuzes maken, zelf de regie kunnen nemen en flexibiliteit in het leerproces. Toch ervaart een deel nog altijd dat het maken van keuzes lastig is en staat open voor de hulp van anderen.

Juist daarom willen we wendbare en veerkrachtige professionals opleiden, die zich een leven lang ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Met die realisatie ontwikkelde Avans Hogeschool haar Ambitie 2025 - Wendbaar en veerkrachtig.

Om dit alles visueel weer te geven ontwikkelden we de visual ambitie 2025. Deze geeft weer WAT we samen ontwikkelen met onze ambitie 2025, wat de aanleiding hiervoor is -WHY- , wat het perspectief is én schetst onze maatschappelijke opgave.