Co-creatie

Alle co-creatie is samenwerking, maar niet alle samenwerking is co-creatie. Bij co-creatie leveren 2 of meer partijen in gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen samen iets op dat er voorheen nog niet was. Bij Avans doen we dit al volop, maar willen we co-creatie verder professionaliseren en integreren. In onze opleidingen én ons onderzoek.

Header themapagina Co-creatie

In 2025 willen we:

  • relatiemanagement zodanig ingericht hebben, dat het een optimale co-creatie met organisaties mogelijk maakt op het gebied van onderzoek en onderwijs.

  • een goedwerkende informatievoorziening hebben, in- en extern.

  • weten wat onze praktijkpartners willen en keuzes maken die aansluiten bij onze zwaartepunten.

  • co-creatie beschouwen als een vanzelfsprekend onderdeel binnen onderwijs en onderzoek, zowel in de ontwikkeling als de uitvoering.

Op deze manier zijn we beter bereikbaar voor een intensieve samenwerking. En zo kunnen we meer betekenen voor onze partners en de maatschappij.

Wil je meer weten over waar we nu aan werken?

Bouwteam Co-creatie

Clemens van den Broek is bouwteamleider van het bouwblok Co-creatie. Samen met de bouwteamleiders van de andere bouwblokken bekijkt hij wat er nodig is en wat er voor de langere termijn op de planning staat. Naast de inhoud bespreken ze samen hoe ze kunnen zorgen voor samenhang en verbinding. Hoe ze samen met academies, expertisecentra en diensten lerend op weg gaan. En hoe ze onderling gaan samenwerken.

Clemens: “We hebben co-creatie nodig om verbonden te blijven bij de innovaties in de samenleving. We willen tijdig kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en beroepspraktijk. Het team co-creatie is dan ook een multidisciplinair team. We definiëren co-creatie als een proces van samen oplossingen creëren die tegemoetkomen aan een algemeen belang.“

Contact

Clemens van den  Broek
Clemens van den Broek Bouwteamleider Co-creatie

Of neem contact op met één van de bouwteamleden.

Projecten

Ambitie 2025 leeft al volop bij de studenten en medewerkers. Check hiernaast de ambitieuze projecten die al aan de gang zijn.

Co-creatie en strategische partnerschappen

De relatie tussen Avans en het werkveld is gebaseerd op wederkerigheid. De behoeften van in- en externe partijen bepalen de definitie van co-creatie en strategische partnerschappen en het pad daarnaar toe.

Ontdek meer
1 1

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Vangen! aflevering 4: Avans Onderwijsdag 2022

Welke betekenis geven onze eigen medewerkers aan de Ambitie 2025? Tijdens de Avans Onderwijsdag, met als thema: "Op 't spoor van betekenis" peilen we hoe ons meerjarenplan leeft binnen de organisatie. We focussen op...

Ontdek meer
De Starcker Factory: co-creatie in de praktijk

Een brug slaan tussen technisch studenten en het werkveld. Dat was de reden voor Veghelse bedrijven in de procesindustrie – Flowfirm en Van Doren Engineers – om de Starcker Factory in het leven te roepen. Een echte...

Ontdek meer
Koppeling Avans One met AvansConnect
Info stage en afstuderen nu ook in Avans One

Om flexibel onderwijs mogelijk te maken zijn de juiste hulpmiddelen nodig. Zo is Avans One de app waar alles samenkomt: relevante informatie, communicatie en digitale toepassingen. En sinds kort is Avans One ook de plek...

Ontdek meer
Philippe Raets (voorzitter College van Bestuur) en Gerdinand Bosch (voorzitter transitieteam Ambitie 2025) over de bouwblokken van de Ambitie 2025.
"Studenten krijgen regie over eigen leerproces"

In maart verscheen het eerste deel van het interview met Philippe Raets en Gerdinand Bosch, waarin zij vertelden over het unieke karakter van de Ambitie 2025. In dit vervolg hebben we het met Philippe en Gerdinand over...

Ontdek meer
“Bij Avans doen we het samen, iedereen doet mee”

De wereld verandert en Avans ontwikkelt mee. Zo wordt flexibiliteit op de arbeidsmarkt steeds belangrijker en willen studenten steeds meer keuzevrijheid. Met de Ambitie 2025 anticipeert Avans op deze ontwikkelingen: in...

Ontdek meer
Vangen! aflevering 1: Ambitie 2025

In de nieuwe videoreeks Vangen! peilen we hoe de ambitie leeft binnen Avans. We vragen medewerkers en studenten in hoeverre ze op de hoogte zijn van de ambitie. Hoe ze aankijken tegen de plannen en ontwikkelingen. En of...

Ontdek meer
Aan het werk in de kas. Urban Living Lab Zomerfestival
Urban Living Lab Zomerfestival: de oogst van samen denken en doen

Voedsel verbouwen op je balkon, robots die gewassen kunnen verzorgen: de community Gerobotiseerde Stadslandbouw werkt in co-creatie aan kleine en grote revoluties in onze voedselvoorziening. Tijdens het Zomerfestival...

Ontdek meer
De leer- en ontwikkelfabriek waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken

Avans Hogeschool is de eerste in Nederland die de Cyber Physical Factory (CPF) eind januari 2021 heeft neergezet als oefencampus. Er is nu al veel belangstelling van andere hogescholen en van mkb-bedrijven. De...

Ontdek meer
Gate2 en de kansen voor modulair onderwijs

Op een gewone werkdag lopen 50 tot 60 studenten van Avans en ROC Tilburg rond op het terrein van Gate2 in Rijen waar de Cyber Physical Factory (CPF) is geïnstalleerd. “Als alle takken van onderwijs op elkaar aansluiten,...

Ontdek meer
Studenten die samenwerken
Multidisciplinair onderwijs: Studenten vissen de krenten uit elkaars pap

Docent Olaf Crutzen bedacht de minor Smart Industry en Internet of Things. “Vanuit de minor bezochten we Festo, een grote naam op het gebied van automatiserings- en sturingstechniek. En daar zagen we een...

Ontdek meer
Een sterk staaltje co-creatie in de Cyber Physical Factory

Op initiatief van Avans Academie Engineering & ICT en in nauwe samenwerking met het werkveld en (regionale) overheid kunnen studenten van verschillende disciplines van Avans volop experimenteren met de nieuwste...

Ontdek meer
1 11

Nieuws

Update mei Ambitie 2025

9 mei was het eindelijk weer zover: de Avans Onderwijsdag. Een dag die volop in het teken stond van onze Ambitie 2025. En wat was het fijn dat dit eindelijk weer fysiek kon! In deze update lees je meer over de...

Update april Ambitie 2025

Met de meivakantie voor de deur kijken we weer gezamenlijk terug op de maand april met betrekking tot onze ambitie 2025 en kijken we vooruit wat er op de planning staat de komende tijd. Daarbij starten we met onze...

Update maart Ambitie 2025: Samen lerend op weg in eigen tempo

Het eerste kwartaal van 2022 zit er bijna op. In deze implementatiefase zien we dat de ambitie een steeds grotere rol gaat spelen binnen de verschillende academies. Tegelijk kiest elke academie hierin haar eigen...

Update februari Ambitie 2025: Op volle kracht vooruit! (Kedeng Kedeng)

Met carnaval in aantocht en de meeste coronaregels gelukkig opgeschort, gaan we een fijne vakantie tegemoet. Weer even genieten, elkaar zien en energie krijgen. En dat is nodig, want in deze eerste periode van het...

Nieuwsupdate Ambitie 2025: nieuw jaar, nieuw begin

In het nieuwe jaar starten we met de volgende fase van onze transitie. 2022 staat onder andere in het teken van het samen ontwikkelen van de nieuwe blauwdrukken voor álle academies en opleidingen. Een belangrijke stap...

Nieuwsupdate december Ambitie 2025: Enthousiast het nieuwe jaar in!

Het is zover. Hoewel we nog volop met de ambitieontwikkelingen bezig zijn, loopt het jaar 2021 bijna ten einde. Meestal een moment om even terug te kijken. Dat doen we voor de Ambitie uitgebreid in januari. En met het...

Zo draagt AvansConnect bij aan Co-creatie

Een platform waarop bedrijven, docenten en studenten op een voor hen geschikt moment kunnen werken; AvansConnect is een perfect voorbeeld van co-creatie tussen Avans en het werkveld. Steeds meer bedrijven plaatsen er...

Succesvolle co-creatie Avans & Defensie

De Academie voor Deeltijd heeft in co-creatie met het Instituut Defensie Leergangen een managementopleiding ontwikkeld, speciaal voor adjudanten van Defensie. Een opleiding toegespitst op specifieke wensen: maatwerk...

Onderwijsbreed oplossingen vinden sámen met het werkveld

Door samen te werken met het werkveld kan Avans bijdragen aan vraagstukken op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Een projectteam bepaalt momenteel de richting van co-creatie door in gesprek te gaan met bedrijven....

Ambitie 2025: Co-creatie en onderzoek

Met de Themacirkel Onderzoek en Valorisatie, managers en voorzitters van de expertisecentra bespraken we een eerste concepttekst van de nieuwe herijkte visie. Iedereen is in de gelegenheid geweest om input te geven, die...

1 10