Co-creatie

Alle co-creatie is samenwerking, maar niet alle samenwerking is co-creatie. Van co-creatie spreek je als twee of meer partijen in gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen samen iets tastbaars opleveren wat er voorheen nog niet was. Zoals Avans al volop doet. In dit bouwblok gaan we co-creatie verder professionaliseren en beter integreren in onze opleidingen. Op deze pagina kun je lezen hoe we dat doen.

Ambitie co-creatie en relatiemanagement 

Het Avans ambitiebouwblok co-creatie heeft een viertal vergezichten opgesteld voor Ambitie2025.  

  1. Avans wil dan relatiemanagement zodanig ingericht hebben, dat het een optimale samenwerking in co-creatie met organisaties mogelijk maakt op het gebied van onderzoek en onderwijs.  

  2. Daarbij hoort goedwerkende informatievoorziening extern (en intern). 

  3. Avans houdt rekening met behoeftes van externe relaties passend binnen (nog te kiezen) thema's en zwaartepunten.  

  4. In 2025 werkt Avans volgens dezelfde visie op co-creatie. Co-creatie is dan een vanzelfsprekend onderdeel binnen onderwijs en onderzoek, zowel in de ontwikkeling als de uitvoering.  

Met deze vier vergezichten kan Avans meer betekenen voor het werkveld. Zo creëert Avans een betere bereikbaarheid voor een intensievere samenwerking. Er worden verbindingen tussen behoeftes gelegd, en samen gebouwd aan een gezamenlijke cultuur waarbij co-creatie vanzelfsprekend is.  

Graag gaat het bouwteam co-creatie verder in gesprek met bestaande en nieuwe interne en externe relaties om hier samen invulling aan te kunnen geven. Een eerste stap is het inzichtelijk maken van de relaties Avans-breed en deze terug te vertalen naar de (nieuwe) clusters van Avans. Dit doen we door een sociogram te maken. Daarnaast starten we met het inventariseren van succesfactoren, werkende principes en ervaringen (goed én minder goed) op het gebied van co-creatie. 

Verkenningsfase voorjaar 2021

In het voorjaar van 2021 heeft het bouwteam co-creatie een aantal relaties geïnterviewd. Bij deze verkenning zijn interne en externe doelgroepen bevraagd. Zo heeft Avans van veel betrokkenen input mogen ontvangen. Dat helpt enorm in de zoektocht om samen intern en extern de beste verbinding te maken. Op basis van deze input zijn een aantal denkrichtingen ontwikkeld.

Avans heeft in deze verkenningsfase geconstateerd, dat diverse soorten externe organisaties een andere mate van co-creatie vragen. Vanuit dit gegeven heeft het bouwteam een vertaling gemaakt naar een kwadrantenmodel met vier soorten disciplines

  1. Monodisciplinair – beroep staat centraal

  2. Multidisciplinair – vraag organisatie staat centraal

  3. Interdisciplinair – thematische zwaartepunten staan centraal

  4. Transdisciplinair – maatschappelijke samenwerking staat centraal

Kennisclips

Om het verhaal rondom co-creatie te verduidelijken heeft Avans 3 korte video's -kennisclips - ontwikkeld. De kennisclip 'Wat betekent co-creatie voor onze externe relaties?' geeft een samenvatting van verzamelde input uit gehouden interviews in het voorjaar 2021, en geeft uitleg over de vergezichten.

Daarnaast zijn er 2 kennisclips ontwikkeld als interne terugkoppeling (juni en juli 2021). Klik op een van de onderstaande links om de kennisclips te bekijken.

Projecten

Ambitie 2025 leeft al volop bij de studenten en medewerkers. Check hiernaast de ambitieuze projecten die al aan de gang zijn.

Co-creatie en strategische partnerschappen

De relatie tussen Avans en het werkveld is gebaseerd op wederkerigheid. De behoeften van in- en externe partijen bepalen de definitie van co-creatie en strategische partnerschappen en het pad daarnaar toe.

Ontdek meer
1 1

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Aan het werk in de kas. Urban Living Lab Zomerfestival
Urban Living Lab Zomerfestival: de oogst van samen denken en doen

Voedsel verbouwen op je balkon, robots die gewassen kunnen verzorgen: de community Gerobotiseerde Stadslandbouw werkt in co-creatie aan kleine en grote revoluties in onze voedselvoorziening. Tijdens het Zomerfestival...

Ontdek meer
De leer- en ontwikkelfabriek waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken

Avans Hogeschool is de eerste in Nederland die de Cyber Physical Factory (CPF) eind januari 2021 heeft neergezet als oefencampus. Er is nu al veel belangstelling van andere hogescholen en van mkb-bedrijven. De...

Ontdek meer
Gate2 en de kansen voor modulair onderwijs

Op een gewone werkdag lopen 50 tot 60 studenten van Avans en ROC Tilburg rond op het terrein van Gate2 in Rijen waar de Cyber Physical Factory (CPF) is geïnstalleerd. “Als alle takken van onderwijs op elkaar aansluiten,...

Ontdek meer
Studenten die samenwerken
Multidisciplinair onderwijs: Studenten vissen de krenten uit elkaars pap

Docent Olaf Crutzen bedacht de minor Smart Industry en Internet of Things. “Vanuit de minor bezochten we Festo, een grote naam op het gebied van automatiserings- en sturingstechniek. En daar zagen we een...

Ontdek meer
Een sterk staaltje co-creatie in de Cyber Physical Factory

Op initiatief van Avans Academie Engineering & ICT en in nauwe samenwerking met het werkveld en (regionale) overheid kunnen studenten van verschillende disciplines van Avans volop experimenteren met de nieuwste...

Ontdek meer
1 5

Nieuws

Succesvolle co-creatie Avans & Defensie

De Academie voor Deeltijd heeft in co-creatie met het Instituut Defensie Leergangen een managementopleiding ontwikkeld, speciaal voor adjudanten van Defensie. Een opleiding toegespitst op specifieke wensen: maatwerk...

Onderwijsbreed oplossingen vinden sámen met het werkveld

Door samen te werken met het werkveld kan Avans bijdragen aan vraagstukken op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Een projectteam bepaalt momenteel de richting van co-creatie door in gesprek te gaan met bedrijven....

Ambitie 2025: Co-creatie en onderzoek

Met de Themacirkel Onderzoek en Valorisatie, managers en voorzitters van de expertisecentra bespraken we een eerste concepttekst van de nieuwe herijkte visie. Iedereen is in de gelegenheid geweest om input te geven, die...

1 3