Co-creatie

Wat is co-creatie bij Avans? Met co-creatie brengen we de perspectieven van studenten van diverse opleidingen, onderzoekers, praktijkpartners en docenten samen om tot iets te komen wat er nog niet is. We betrekken daarbij altijd de doelgroep van het vraagstuk, bijvoorbeeld bewoners van de stad, klanten van een bedrijf of patiënten in een ziekenhuis. Via co-creatie leren we van elkaar en zo ontwikkelen we samen nieuwe kennis, ideeën of oplossingen. Dit gaat dus verder dan alleen samenwerken.

Header themapagina Co-creatie

Waarom willen we co-creëren?

In onze veranderende maatschappij ontstaan telkens nieuwe vraagstukken waarvoor we nog geen oplossingen hebben. Daardoor ontstaan nieuwe functies en zijn andere professionele vaardigheden nodig. Als kennisinstelling sluiten we hierop aan met onze onderwijsprogramma’s en ons praktijkgericht onderzoek. Omdat we de oplossingen voor de toekomst nog niet weten, helpt co-creatie om nauw betrokken te blijven: we blijven op de hoogte van wat er maatschappelijk speelt en we spelen in op veranderingen. Zo zorgen we voor impact en houden we ons onderwijs en onderzoek up-to-date.

Hoe willen we co-creëren?

  • We zijn als Avans al goed in netwerken. We betrekken partners en sectoren bij ons onderwijs en onderzoek. Denk aan stages, gastcolleges, praktijk- en afstudeeropdrachten en minoren. Dat willen we niet veranderen, maar uitbreiden. We willen:

  • Op meerdere manieren met partners samenwerken. Bijvoorbeeld door partners te betrekken bij blauwdruk- en moduleontwikkeling.

  • Onze multidisciplinaire projecten doorontwikkelen, zoals bijvoorbeeld Avans Multidisciplinary eXperience (AMX).

  • Kennis uit onderzoeken vanuit onze Centers of Expertise meer toepassen en verder ontwikkelen. Zo brengen we maatschappelijke vragen die spelen in en creëren we nieuwe kennis.

  • Ons meer richten op vraagstukken vanuit netwerken en samenwerkingsverbanden. Dat kan samenkomen in hybride externe leeromgevingen. Een plek buiten het onderwijs, waarin alle partners op een gelijkwaardig niveau samen kunnen werken.

Wil je meer weten over waar we nu aan werken?

Actueel

1 10