“Het mes snijdt aan 3 kanten”

Een plek waar mkb’ers praktische adviezen krijgen over data- en digitaliseringsvraagstukken. En tegelijk een plek waar studenten ervaring opdoen in de praktijk. Dat is de Digitale Werkplaats Noordoost-Brabant, waarbij Avans Hogeschool een belangrijke rol speelt. Operationeel manager Monique Putters vertelt over de werkplaats en de toekomstplannen. “Alles wat we doen heeft een positief effect op de kennisontwikkeling bij studenten.”

In 2019 ontstond de Digitale Werkplaats. “De overheid signaleerde dat mkb’ers onvoldoende kennis hadden van data en digitalisering”, legt Monique uit. “Er was subsidie beschikbaar om die groep te helpen, waarop Avans de mogelijkheid aangreep om een Digitale Werkplaats op te zetten.” Er zijn 2 locaties, beide in Den Bosch, vertelt ze: “Eentje aan de Onderwijsboulevard, waar we zichtbaar zijn voor studenten en docenten. En een hybride leeromgeving op het Innovatiekwartier, tussen de ondernemers. Heel inspirerend voor de studenten.”  

“Het mooie van deze co-creatie is dat het mes aan 2 kanten snijdt. Eigenlijk zelfs aan 3 kanten”, lacht Monique. ”De ondernemers krijgen hulp bij hun data- en digitaliseringsvraagstukken en studenten werken aan échte opdrachten van echte opdrachtgevers. Ze leren in de praktijk. En docenten vinden het ook nog eens interessant dat ze contact hebben met professionals.” 

Studiepunten en zelfvertrouwen 

De Digitale Werkplaats hielp al veel mkb’ers. Zo ontwikkelden studenten voor iemand met 3 restaurants 1 centraal KPI-dashboard. Monique: “Zij was daar heel blij mee, en belangrijker: onze studenten leren er zo veel van. Een andere student ontwikkelde voor een nog te bouwen waterpoort in Den Bosch Augmented Reality. Op je telefoon zie je hoe het er vroeger uitzag op de bouwlocatie. We spraken iemand van het bouwbedrijf, die dit al helemaal voor zich zag bij andere projecten. Dat levert een student studiepunten én zelfvertrouwen op.” 

"Er moet faalruimte zijn"

Monique Putters, Operationeel manager Digitale Werkplaats

“Natuurlijk is niet alles meteen een succes”, erkent Monique. “Zo vroeg een bedrijf laatst of we een dashboard konden maken. Gaandeweg ontdekten de studenten dat dat niet haalbaar was. Terwijl dat bedrijf daar wel vanuit ging. Zeker in dit geval is verwachtingsmanagement key. De Digitale Werkplaats heeft als publiek-private samenwerking geen resultaatverplichting, omdat het bij ons gaat om leren. Er moet faalruimte zijn. Dat moet duidelijk zijn aan de voorkant.”  

Samen kennis ontwikkelen 

De Digitale Werkplaats is een co-creatie van Avans met een aantal partners. “Zo ontwikkelden we met VNO-NCW Brabant Zeeland het programma Samen Leren / Samen Doen, waarin we samen optrekken. Enerzijds helpen wij als kennisinstelling VNO-NCW verder, anderzijds helpt VNO-NCW ons om in contact te komen met ondernemers. En samen met datacoaches uit de regio organiseren we bijvoorbeeld dataworkshops, waarbij mkb’ers op een laagdrempelige manier leren hoe ze inzicht krijgen in hun data en daarop kunnen sturen.” 

Digitale Werkplaats (2)

Mkb'ers bij de dataworkshop

De Digitale Werkplaats zet in op een tweesporenbeleid, legt Monique uit. “Naast dit traject met mkb’ers richten we ons op het relatiebeheer met bedrijven die bijdragen aan het curriculum van de opleiding Informatica. We voeren gesprekken met deze bedrijven om de wederzijdse waarde vast te stellen, vast te leggen en te realiseren. Kennisontwikkeling staat daarbij centraal.” Er is niet alleen contact met bedrijven. Monique: “Buiten Avans zijn er veel soortgelijke initiatieven. We ontdekken hoe we elkaar kunnen helpen, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.”  

Toekomstplannen 

“Binnenkort doen alle landelijke digitale werkplaatsen mee aan een challenge”, vervolgt ze. “Studententeams gaan dan aan de slag met een vraagstuk. En we hebben contact met onze collega’s van de Digiwerkplaats MKB, de digitale werkplaats in West-Brabant waar Avans ook bij betrokken is. Nu gaan we hen vragen om ook de ondernemers uit hun netwerk uit te nodigen voor die dataworkshops. Andersom helpen zij ‘onze’ mkb’ers met hun expertise op het gebied van cybersecurity. Zo vullen we elkaar aan.” 

"Alleen met het werkveld kunnen we de Digitale Werkplaats en Avans verder positioneren als kennisinstelling"

Monique Putters, Operationeel manager Digitale Werkplaats

Toekomstplannen zijn er volop. Monique: “Met een aantal grotere bedrijven, waar de opleiding Informatica al een goede relatie mee heeft, zetten we nu het vriendenprogramma op. Het woord vriend zegt het al: dat heeft iets wederkerigs. Als partij A hulp zoekt, moet partij B klaarstaan. Ook al levert dat partij B niet direct iets op. En andersom.” En ook dit is een win-winsituatie, vindt ze. “Alleen samen met het werkveld kunnen we de Digitale Werkplaats en Avans verder positioneren als kennisinstelling. En op deze manier worden we bovendien toekomstbestendig.”  

Community 

“Met het vriendenprogramma gaan we duurzame en wederkerige samenwerkingen aan met bedrijven”, verklaart Monique. “Dit kan op verschillende niveaus met een verschillende intensiteit. De samenwerking is altijd gericht op kennisontwikkeling.” De eerste vruchten zijn al geplukt: “Een van onze toekomstige vrienden heeft zijn kennis gedeeld tijdens een sessie over deepfake, die we samen met onze studieverenigingen organiseerden. Daar waren ook docenten en ondernemers bij.”  

Digitale Werkplaats (3)

Sessie over deepfake

Nu is het vriendenprogramma nog verbonden aan de opleiding Informatica. “De lessen daarvan willen we gebruiken om een academiebrede community te gaan vormen. Bedrijven in die community bieden we dan bijvoorbeeld de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid aan, zodat hun professionals onze studenten nog beter kunnen begeleiden. En er zijn al vrij concrete plannen om bijeenkomsten te organiseren rondom bepaalde thema’s, zoals Artificial Intelligence. Ondertussen blijven we mkb’ers natuurlijk helpen met hun digitaliseringvraagstukken.”  

Samen impact maken 

De Digitale Werkplaats wil studenten nog meer laten werken aan echte, relevante praktijkopdrachten, besluit Monique. “Dat kan in verschillende samenwerkingsvormen, afhankelijk van de opdracht. Het kan een monodisciplinair vraagstuk zijn, maar grote maatschappelijke uitdagingen vragen om een interdisciplinaire samenwerking. Daarbij is het nog belangrijker om studenten niet alleen met elkaar te laten samenwerken, maar ook met werkveld- en onderzoekspartners. Zo maken we samen impact.”