Ambitie 2025

Met alle veranderingen, veranderen ook de onderwijsbehoeften. Er is een toenemende behoefte aan keuzevrijheid, meer vraag naar zelfontplooiing, eigen keuzes maken, zelf de regie kunnen nemen en flexibiliteit in het leerproces. En de manier waarop we tegen onze wereld aankijken en ons veilig voelen verandert, waarbij het collectieve belang boven de kortetermijnbelangen van het individu gaat met verantwoord burgerschap en leiderschap. Juist daarom willen we wendbare en veerkrachtige professionals opleiden, die zich een leven lang ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Professionals die de kennis, de vaardigheden en de inzichten hebben om te werken in én aan onze veranderende wereld. Met die realisatie ontwikkelde Avans Hogeschool haar Ambitie 2025 - Wendbaar en veerkrachtig. Het resultaat van perspectieven, inzichten en ideeën van zowel medewerkers, studenten, studiekiezers, werkveld, alumni als toeleverend onderwijs.

Ontdek meer

Waarom deze ambitie?

Het opleiden van wendbare en veerkrachtige professionals staat centraal in onze Ambitie 2025, het antwoord van Avans op een veranderende samenleving, arbeidsmarkt en student.

Afbeeldingen Ambitie 2025: op weg naar eerste plateauplan

Vertel ons ambitie verhaal

Om het verhaal van onze ambitie verder te vertellen binnen je eigen team, academie, dienst, expertisecentrum of diensteenheid hebben we een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld om je hierbij te helpen.

SURF ICT Versnellingsplan

Ambitiereis

In het implementatieplan Ambitie 2025 staat beschreven hoe we de spreekwoordelijke Ambitiereis met elkaar ondernemen via het bereiken van 5 plateaus.

Juffrouw maakt de kinderen de taal eigen door ze woordjes te leren.

Ambitie taal

Spreek jij al de Ambitie taal? Veel voorkomende termen hebben we nader voor je verklaard.