Ambitie taal

Transitieteam, plateauplan, implementatieplan, monodisciplinair… Zomaar wat termen rondom onze Ambitie 2025. Logisch dat je niet altijd scherp hebt wat deze termen betekenen. Daarom hebben we ze voor je op een rijtje gezet en nader verklaard zodat jij binnenkort ook de Ambitie taal spreekt.

Juffrouw maakt de kinderen de taal eigen door ze woordjes te leren.

We zijn samen lerend op weg om de inhoud van de ambitie vorm te geven. Kom je in onze communicatie termen tegen die niet duidelijk zijn. Laat het ons weten en mail naar ambitie20-25@avans.nl. We nemen ze dan op in de lijst.

Avans Connect Website waarop docenten, studenten en het werkveld elkaar online ontmoeten en samen werken. Hier vind je opdrachten – denk aan stages en afstudeerplekken - van bedrijven voor studenten. Docenten kunnen hier hun relaties met het werkveld onderhouden. Studenten kunnen een keus maken uit het aanbod.

AvansEduplatform (AEP) AvansEduplatform is de docentenkant voor het aanbieden van flexibel onderwijs. In AEP kunnen docenten het curriculum ontwikkelen, beheren en verbeteren. En dat over alle opleidingen en academies heen. Docenten plaatsen en bewerken hierin het onderwijsaanbod, programma’s en modules. Een docent heeft een eigen overzicht en kan het geheel bekijken.

Avans One App waarin alle relevante informatie, communicatie en digitale toepassingen bij elkaar worden gebracht op een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke manier. Handig voor studenten, docenten en medewerkers die tijdens hun studie of werk onderwijs gerelateerde of ondersteunende taken uitvoeren en informatie nodig hebben.

AvansStudyPath Applicatie voor studenten waar ze hun eigen onderwijs kiezen.

Brightspace Vervanger van Blackboard. Het leermanagementsysteem waarin je oa het cursusaanbod vindt, kunt samenwerken met docenten en medestudenten op afstand, video’s deelt, feedback vraagt van een docent of een quizmodule inzet om kennis te activeren, te testen en feedback te geven.

Implementatieplan Het implementatieplan gaat over de volledige ambitie periode tot 2025. In het plan staat  wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is, wie er besluiten neemt en onze filosofie op veranderen. Daarnaast zijn er per periode plateauplannen.

Interdisciplinair Hierin hebben disciplines elkaar nodig om een probleem op te lossen/te behandelen. De inzichten overstijgen de grenzen van het eigen vak. En als 1 discipline (relatie) wegvalt, heeft het consequenties voor de inzichten die men kan verwerven. Monodisciplinair Focus op oplossingen vanuit 1 vakgebied. De samenwerking met het werkveld ligt binnen de eigen discipline van dit vakgebied.

Multidisciplinair Iedereen blijft vanuit zijn eigen vak en expertise denken en werken aan een project. Er wordt buiten de discipline vh vakgebied samengewerkt. Vakken en disciplines leveren elk hun eigen bijdrage in een project.

Plateauplan Per periode hebben we plateauplannen. Daarin staat beschreven wat we gaan doen.

  • Plateauplan 1 beschrijft wat we doen in de periode september t/m december 2021.

  • Plateauplan 2 beschrijft wat we doen tussen januari 2022 t/m december 2023. Vanaf plateauplan 2 komt er elk jaar een nieuw plateauplan tot 2025.

Transdisciplinair Hierbij werk je aan een project/vraagstuk vanuit een andere denk- en werkwijze dan je eigen discipline. Je maakt hiervoor gebuik van elkaars medium, techniek en kunde. Het proces van ontdekken en experimenteren is belangrijker dan het resultaat.

Transitieteam Het transitieteam bewaakt de samenhang, volgordelijkheid en verbinding van de ambitie plannen. Het verbindt de academies en de bouwteams en fungeert als centraal aanspreekpunt voor vragen over de Ambitie 2025.