Thema's

Om wendbare en veerkrachtige professionals op te leiden is een nieuwe opzet van het onderwijs nodig. Dat vraagt om een flexibele organisatie waarbij we in co-creatie samenwerken met onze praktijkpartners. Om meer kennis te krijgen in de vorm van praktijkgericht onderzoek. En dat alles ondersteund door technologie & data. Dat zijn de pijlers van onze Ambitie 2025.

Ontdek meer

Onderwijs

Avans gaat vanaf 2024 modulair onderwijs aanbieden: toekomstige studenten mogen 25% van het curriculum vrij kiezen. Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Organisatie

Modulair onderwijs is niet mogelijk zonder een wendbare organisatie die in staat is om tijdig en doelgericht in te spelen op veranderingen. Dat vraagt iets van de inrichting van onze organisatie en de manier waarop we (samen)werken en denken.

Header themapagina Co-creatie

Co-creatie

Co-creatie gaat verder dan samenwerken. Vanuit verschillende perspectieven kijken we samen naar praktijkvraagstukken. Door studenten van diverse opleidingen, maar ook door onderzoekers, praktijkpartners en docenten. Samen maken we écht impact.

Technologie & Data

Om onze ambitie te realiseren maken we gebruik van technologie en data. Daarmee creëren we een geïntegreerde digitale leer-, werk- en onderzoeksomgeving. En we richten het leerproces van de student effectiever en efficiënter in.

Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek krijgt een groter podium: Avans wil naast een excellente onderwijsinstelling ook een volwaardige kennisinstelling zijn. Zo willen we een nog grotere bijdrage leveren aan de complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.