Technologie & Data

We gaan bij Avans een sprong voorwaarts maken in onze eigen digitale transformatie. Dit vereist een stevige aanpak op technologisch, organisatorisch en individueel vlak. Onze sprong voorwaarts moet binnen nu en vijf jaar resulteren in een veerkrachtige en wendbare hogeschool die kwalitatief hoogwaardige diensten blijft bieden. Diensten die, in een snel en onvoorspelbaar veranderende samenleving en economie, aan blijven sluiten bij de behoeften van onze studenten, medewerkers en de ontwikkelingen van het werkveld. 

We benutten de kansen die nieuwe technologie en de toepassingen van data ons bieden. We richten daarbij op een geïntegreerde digitale leer-, werk- en onderzoeksomgeving in, en investeren ook in verdere digitalisering. Door het gebruik van data kunnen we het leerproces van de student effectiever en efficiënter inrichten.

Bouwteam Tech & Data

In het bouwteam Tech & Data komen de onderwerpen visie op data, Avans Informatievoorziening (IVA) en Artificial Intelligence (AI) samen. Dit bouwblok ondersteunt de overige bouwblokken via het Value4Education model.

Gerdinand Bosch is bouwteamleider van het bouwblok Tech & Data. Samen met de bouwteamleiders van de andere bouwblokken bekijkt hij wat er nodig is en wat er voor de langere termijn op de planning staat. Naast de inhoud bespreken ze gezamenlijk op welke manier ze willen zorgen voor samenhang en verbinding. Hoe ze samen met academies, expertisecentra en diensten lerend op weg gaan. En hoe ze onderling gaan samenwerken.

Gerdinand: "Technologie en data staan in het onderwijs ten dienste van de student, docent en onderzoeker. Hoe? Dat leren we ‘al doende’ en altijd in samenspraak met de andere bouwteams. Daar waar het bij onze missie en ambitie past blijven we ons continu ontwikkelen. Zo dragen wij als bouwteam positief bij aan de waarde die Avans levert aan de maatschappij.”

Contact

Gerdinand Bosch is bouwteamleider van het bouwblok Tech & Data
Gerdinand Bosch Bouwteamleider Tech & Data

Of neem contact op met één van de bouwteamleden.

Projecten

Ambitie 2025 leeft al volop bij de studenten en medewerkers. Check hiernaast de ambitieuze projecten die al aan de gang zijn.

Leerlingen leren met koptelefoon Silent Disco
Informatievoorziening Onderwijs & Onderzoek

Om de kwaliteit van onze onderwijsprocessen te optimaliseren, creëren we digitale hulpmiddelen, die flexibel en interdisciplinair onderwijs mogelijk maken. Het doel is om studenten en docenten te helpen. We bekijken...

Ontdek meer
Informatievoorziening Bedrijfsvoering

We brengen de digitale processen bij de diverse diensteenheden in kaart en bekijken welke aanpassingen en verbeteringen we kunnen doen. Onze dienstverlening wordt meer gestandaardiseerd en gepersonaliseerd waardoor we...

Ontdek meer
Visie op data

We verzamelen steeds meer data om ons onderwijs en onze processen te verbeteren. Data maken zaken inzichtelijk en leiden tot nieuwe inzichten. Met deze inzichten willen we ons onderwijs en onderzoek verbeteren en de...

Ontdek meer
Hoe wij werken

Om Ambitie 2025 waar te maken, werken de teams rondom digitalisering met een aantal innovatieve methodieken. Deze zijn ook nieuw voor en binnen Avans. Continue verandering in de organisatie en werkprocessen brengen. Dat...

Ontdek meer
1 4

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Studenten op de campus.
"Het is leuk en levert gigantisch veel op"

Dat studenten Avans waarderen, blijkt al jaren uit de Nationale Studenten Enquête. Maar we zitten niet stil: onze Ambitie 2025 vraagt ons om te bewegen van een aanbodgerichte naar vraaggestuurde organisatie. Wat ons...

Ontdek meer
"We kunnen overal meekijken"

Op 7 en 8 september 2022 stond de Planning Tweedaagse van de IV-organisatie weer op het programma, in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. De teams in de IV-organisatie werken agile aan het verbeteren van de...

Ontdek meer
Vangen! aflevering 4: Avans Onderwijsdag 2022

Welke betekenis geven onze eigen medewerkers aan de Ambitie 2025? Tijdens de Avans Onderwijsdag, met als thema: "Op 't spoor van betekenis" peilen we hoe ons meerjarenplan leeft binnen de organisatie. We focussen op...

Ontdek meer
Groepsfoto genomen tijdens Plannings Tweedaagse IV-organisatie op 13 & 14 april
“Uiteindelijk levert dit juist tijd op”

Scrummasters, Product Owners, retrospectives, sprints… Voor jou misschien nog abracadabra, maar voor steeds meer teams gesneden koek. Zeker in de IV-organisatie. Daarin wordt elke dag ‘agile’ gewerkt aan digitale...

Ondek meer
Koppeling Avans One met AvansConnect
Info stage en afstuderen nu ook in Avans One

Om flexibel onderwijs mogelijk te maken zijn de juiste hulpmiddelen nodig. Zo is Avans One de app waar alles samenkomt: relevante informatie, communicatie en digitale toepassingen. En sinds kort is Avans One ook de plek...

Ontdek meer
Philippe Raets (voorzitter College van Bestuur) en Gerdinand Bosch (voorzitter transitieteam Ambitie 2025) over de bouwblokken van de Ambitie 2025.
"Studenten krijgen regie over eigen leerproces"

In maart verscheen het eerste deel van het interview met Philippe Raets en Gerdinand Bosch, waarin zij vertelden over het unieke karakter van de Ambitie 2025. In dit vervolg hebben we het met Philippe en Gerdinand over...

Ontdek meer
“Bij Avans doen we het samen, iedereen doet mee”

De wereld verandert en Avans ontwikkelt mee. Zo wordt flexibiliteit op de arbeidsmarkt steeds belangrijker en willen studenten steeds meer keuzevrijheid. Met de Ambitie 2025 anticipeert Avans op deze ontwikkelingen: in...

Ontdek meer
Ruimte voor talent: Avans zet groots in op ICT-ambities

Goed onderwijs kan niet zonder topkwaliteit Digitale Leeromgeving. Avans loopt daarin voorop. Daarom investeren we flink in professionals die onze ambities op dit gebied helpen waar te maken. Met onder meer de...

Ontdek meer
Vangen! aflevering 1: Ambitie 2025

In de nieuwe videoreeks Vangen! peilen we hoe de ambitie leeft binnen Avans. We vragen medewerkers en studenten in hoeverre ze op de hoogte zijn van de ambitie. Hoe ze aankijken tegen de plannen en ontwikkelingen. En of...

Ontdek meer
1 9

Nieuws

Update september Ambitie 2025

Met de kick-off van 22 augustus openden we samen het studiejaar weer op een daverende manier. Hopelijk heb je genoten van een heerlijke zomervakantie en ga je uitgerust weer van start. Zoals Philippe al even noemde...

Update juli Ambitie 2025

Dit is alweer de laatste update over Ambitie 2025 voor de zomervakantie aanbreekt waar iedereen vast enorm naar heeft uitgekeken! En vlak voor de vakantie kwam er goed nieuws voor de AVD en AAAd vanuit het CvB: zij...

Aan de slag met SharePoint

In Ambitie 2025 zetten we stappen in onze digitale transformatie. We willen onze studenten en medewerkers optimaal stimuleren en steunen in wat ze nodig hebben en hierbij biedt technologie kansen. Dit vraagt om...

Update juni Ambitie 2025

De eindsprint voor de zomervakantie is weer ingezet. Op het gebied van onze Ambitie 2025 is dit niet anders: zo hebben AvD en de Aaad hun kwartiermakersopdracht ingeleverd én wordt de kwartiermakersopdracht van de CoE’s...

Avans in podcast over vernieuwing in onderwijs

In het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT werken universiteiten en hogescholen samen aan de digitalisering van het hoger onderwijs. Marian Kat-de Jong werkte vanuit haar rol als onderwijsvernieuwer voor het...

Gerdinand Bosch spreekt op EPIC

Namens Avans Hogeschool was Gerdinand Bosch op 1 juni te gast op de internationale Educational Pioneers en Innovators Conference (EPIC) in Rotterdam. De conferentie was gericht op het delen en versnellen van innovatie...

Update mei Ambitie 2025

9 mei was het eindelijk weer zover: de Avans Onderwijsdag. Een dag die volop in het teken stond van onze Ambitie 2025. En wat was het fijn dat dit eindelijk weer fysiek kon! In deze update lees je meer over de...

Update april Ambitie 2025

Met de meivakantie voor de deur kijken we weer gezamenlijk terug op de maand april met betrekking tot onze ambitie 2025 en kijken we vooruit wat er op de planning staat de komende tijd. Daarbij starten we met onze...

1 8