Technologie & Data

We maken bij Avans een sprong voorwaarts in onze eigen digitale transformatie. Dit vereist een stevige aanpak op technologisch, organisatorisch en individueel vlak. Onze sprong voorwaarts moet resulteren in een veerkrachtige en wendbare hogeschool die kwalitatief hoogwaardige diensten blijft bieden. Diensten die, in een snel en onvoorspelbaar veranderende samenleving en economie, aan blijven sluiten bij de behoeften van onze studenten, medewerkers en onze praktijkpartners. 

We benutten de kansen die nieuwe technologie en de toepassingen van data ons bieden. We richten daarbij een geïntegreerde digitale leer-, werk- en onderzoeksomgeving in, en investeren ook in verdere digitalisering. Door het gebruik van data kunnen we het leerproces van de student effectiever en efficiënter inrichten.

Bouwteam Tech & Data

In het bouwteam Tech & Data komen de onderwerpen visie op data, Avans Informatievoorziening (IVA) en Artificial Intelligence (AI) samen. Dit bouwblok ondersteunt de overige bouwblokken via het Value4Education model.

Felix Kuijpers is bouwteamleider van het bouwblok Tech & Data. Samen met de bouwteamleiders van de andere bouwblokken bekijkt hij wat er nodig is en wat er voor de langere termijn op de planning staat. Naast de inhoud bespreken ze gezamenlijk op welke manier ze willen zorgen voor samenhang en verbinding. Hoe ze samen met academies, expertisecentra en diensten lerend op weg gaan. En hoe ze onderling gaan samenwerken.

Contact

Felix Kuijpers Bouwteamleider Tech & Data

Of neem contact op met één van de bouwteamleden.

Actueel

1 10