Huidige ontwikkelingen

Bij Avans doen we nu al veel aan co-creatie. Vaak doen we dat vanuit het eigen onderdeel. We delen partners in het werkveld, maar meestal weten we dat niet van elkaar. Uit gesprekken met verschillende partners blijkt dat zij die versnippering ook merken.

Co-creatie en relatiemanagement zien we binnen onze organisatie als een gezamenlijke veranderopdracht. Bij elke verandering is het eerste wat je doet: inzicht krijgen. Dat is waar we nu mee bezig zijn en waar we ons in de eerste helft van 2022 grotendeels op blijven richten. Deze inzichten vertalen we naar concrete ‘deliverables’, zodat we daadwerkelijke eerste stappen zetten naar de implementatie van de ambitie.

Huidige ontwikkelingen pagina Co-creatie

Om dat voor elkaar te krijgen leveren we in 2022 het volgende op:

  • We hebben overzicht in onze strategische relaties Avansbreed.

  • We houden actueel inzicht in onze partnerschappen.

  • We hebben een menukaart met succesfactoren voor co-creatie.

  • We hebben een strategie geformuleerd voor opschaling van transdisciplinaire onderwijs -en onderzoekstrajecten. In deze trajecten werken onderzoek, onderwijs en praktijk naadloos samen.

  • We hebben inzicht in succesvolle Inrichting van relatiebeheer.

Wat zeggen onze partners?

We ontwikkelen de manier waarop we co-creëren in nauwe samenwerking met het werkveld. In gesprekken met onze partners komen vaak dezelfde thema’s en antwoorden terug. Wil je weten met welke partners we hebben gesproken en wat zij ons verteld hebben? Bekijk dan de video ‘Co-creatie verkenningsfase'.

"Persoonlijke contacten zijn belangrijk en één van de sterke kanten van Avans. Aan de andere kant: als ik mijn contactpersoon niet kan bereiken, weet ik niet waar ik terecht kan met mijn vraag."

"Ik zie opleiders als voorlopers. Door samen te werken kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende generatie medewerkers."

"Ik vraag me af of er niet teveel muren zijn binnen Avans om breder samen te werken. De afdelingen staan dusdanig op zichzelf dat ik het niet zomaar zie gebeuren dat ik een opstapje krijg vanuit Bouw en Infra naar IT."

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Om het verhaal rondom co-creatie te verduidelijken heeft Avans korte video's ontwikkeld. Wil je weten wat we in eerdere fases gedaan hebben, bekijk dan de video 'Co-creatie verkenningsfase'. De video 'Wat betekent co-creatie voor onze externe relaties?' geeft een samenvatting van verzamelde input uit gehouden interviews in het voorjaar 2021, en geeft uitleg over de vergezichten. Als interne terugkoppeling dient de video 'Hoe gaan we co-creatie samen verder professionaliseren'.