Huidige ontwikkelingen

We ontwikkelen de manier waarop we co-creëren in nauwe samenwerking met het werkveld. In gesprekken met onze partners komen vaak dezelfde thema’s en antwoorden terug.

Huidige ontwikkelingen pagina Co-creatie

Wat zeggen onze co-creatie partners?

"Persoonlijke contacten zijn belangrijk en één van de sterke kanten van Avans. Aan de andere kant: als ik mijn contactpersoon niet kan bereiken, weet ik niet waar ik terecht kan met mijn vraag."

"Ik zie opleiders als voorlopers. Door samen te werken kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende generatie medewerkers."

"Ik vraag me af of er niet teveel muren zijn binnen Avans om breder samen te werken. De afdelingen staan dusdanig op zichzelf dat ik het niet zomaar zie gebeuren dat ik een opstapje krijg vanuit Bouw en Infra naar IT."

Waar staan we?

Bij Avans doen we nu al veel aan co-creatie. Vaak doen we dat vanuit het eigen onderdeel. Zo delen we vaak partners, meestal weten we dat niet van elkaar. Uit gesprekken met verschillende partners blijkt dat zij die versnippering ook merken.

Co-creatie en relatiemanagement zien we binnen onze organisatie als een gezamenlijke veranderopdracht. Bij elke verandering is het eerste wat je doet: inzicht krijgen. Daar hebben we ons in 2022 vooral op gericht. Wie zijn onze partners, hoe werken we samen en wat werkt er wel en niet in co-creatie? Deze inzichten hebben we nu, en we vertalen ze naar concrete acties zodat we stappen zetten naar de implementatie van de ambitie.

In 2022 hebben we het volgende bereikt:

  • We hebben overzicht in onze strategische relaties Avansbreed.

  • We houden actueel inzicht in onze partnerschappen.

  • We hebben een menukaart met succesfactoren voor co-creatie.

  • We hebben een strategie geformuleerd voor opschaling van onderwijs -en onderzoekstrajecten. In deze trajecten werken onderzoek, onderwijs en praktijk naadloos samen.

  • We hebben inzicht in succesvolle Inrichting van relatiebeheer.

In 2023 richten we ons op de interne implementatie en willen we allianties structureren vanuit goede afspraken en relatiemanagement. We voeren gesprekken met onze partners om vanuit hun visie en wensen co-creatie binnen Avans in te regelen. Een voorbeeld hiervan is dat we deze wensen en ideeën nu opnemen in de onderwijsmodules.

Wil je meer weten?

Ben je partner van Avans of wil je dat worden? Bekijk wat onze ambitie voor jou betekent. Werk je bij Avans? Bekijk wat co-creatie en relatiemanagement betekenen bij Avans.