Hybride Externe Leeromgevingen (HELo)

Een HELo is een fysieke plek buiten de muren van onderwijslocaties waar onderwijs, onderzoek, werkveld en de omgeving (bijvoorbeeld de bewoners uit een wijk) elkaar ontmoeten. Deze omgevingen faciliteren het samenwerken; om vanuit verschillende perspectieven aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Binnen een HELo is iedereen gelijkwaardig. Het is een plek om samen met anderen te leren, te onderzoeken en te creëren.

Foto van de HELo Urban Living Lab

Voor studenten van Avans en andere onderwijsinstellingen die participeren in een HELo is het een mooie omgeving om hun kennis verder uit te breiden. Zij nemen hun kennis en professionele competenties mee en ontwikkelen zich zo buiten de context van school verder. In samenwerking met andere studenten van verschillende opleidingen, docenten, onderzoekers en werkveldpartners. Niet alleen voor studenten is dit fijn. Ook voor onderzoek en het werkveld is dit een plek om kennis te vergaren en tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen waar je op kunt voortborduren. Juist door de verschillende perspectieven bij elkaar te brengen.

Lees hier ook het interview met Ad Schenkels, regisseur HELo’s bij Avans of bekijk het Hello HELo magazine, de tweede editie, met meer informatie over de HELo’s.

De HELo's waarin Avans participeert zitten verspreid over Brabant en Zeeland. Bekijk de kaart voor de locaties.

Visuele overzicht HELo's

De HELo zijn in ontwikkeling, de kaart hierboven ook. Mist er nog een HELo in dit overzicht? Neem dan contact op met Ad Schenkels