Avans start met ontwikkeling nieuwe master

Avans heeft toestemming gekregen van het ministerie van OCW voor de bekostiging van de master Material & Energy Transition. Deze nieuwe master belicht het thema duurzaamheid vanuit een technisch perspectief. De master is de eerste van zeven nieuwe cross-sectorale masters die we vanaf 2025 wil aanbieden en die verbonden zijn aan onze onderzoekszwaartepunten.

Twee studenten die een zonnepaneel aan het testen zijn.

Han van Osch, programmamanager bij Avans Hogeschool: “Studenten zullen binnen deze master samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties om klimaatproblemen met technische oplossingen een halt toe te roepen. Zij doen dit door te kijken naar de laatste ontwikkelingen op materiaal- en energiegebied. Met een gedegen technische basiskennis en het vermogen vanuit een systematische benadering te werken, gaan zij de huidige processen en de manier van werken in positieve zin veranderen.” In de komende maanden wordt de master Material & Energy Transition samen met experts uit de beroepspraktijk verder ontwikkeld. Avans streeft ernaar om de master medio 2023 ter accreditatie aan de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) voor te leggen, zodat de eerste studenten vanaf september 2024 van start kunnen met deze master.

Gefundeerde kennis

Steeds vaker vraagt de arbeidsmarkt naar hoogopgeleide professionals, die met een kritisch en onderzoekend vermogen bijdragen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Om hierop in te spelen, zetten met een nieuw masteraanbod in op de doorwerking van onderzoek naar onderwijs en de beroepspraktijk. Hiermee kunnen masterstudenten direct bijdragen aan de kennisprogramma’s van de lectoraten en expertisecentra en krijgt de beroepspraktijk rechtstreeks toegang tot onderzoeksresultaten en gefundeerde kennis. Van Osch: “Als hogeschool willen we onze verantwoordelijkheid nemen in een wereld die steeds sneller verandert. Dit doen we door wendbare en flexibele professionals op te leiden die bijdragen aan een duurzame samenleving.”

Wil je meer te weten komen over de masterambitie van Avans? Schrijf je dan in voor een van onze informatiesessies!