Úna Henry aangesteld als kwartiermaker masters

Avans is bezig met het oprichten en positioneren van een nieuw masterinstituut, waarbinnen 7 nieuwe cross-sectorale masters aangeboden gaan worden. Deze maand stemden de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) en Raad van Toezicht (RvT) in met het businessplan voor het realiseren van onze masterambitie. En de volgende stap is ook gezet. Úna Henry is benoemd als kwartiermaker. Samen met programmamanager Ronald Cloosterman zet ze zich in om deze ambitie te realiseren.

Úna is sinds 2018 verbonden aan Avans als hoofd van het Master Institute of Visual Cultures. Ze heeft brede ervaring in het hoger onderwijs op het gebied van masters en professional doctoraten en promoveerde in 2017 aan de Universiteit van Oxford. Úna: “In de afgelopen 5 jaar heb ik bijgedragen aan curriculum-brede onderwijsontwikkelingen binnen de beeldende kunst en design. We verschuiven naar een multidisciplinaire toekomst waarin maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en burgerschap hand in hand gaan met technologie, economie en wetenschap. Ik ben erg blij dat ik de unieke kans krijg een nieuw masterinstituut op te richten waarbinnen meer studenten toegang krijgen tot masteronderwijs en waarmee we samen aan een veelzijdige toekomst kunnen bouwen.” Wereldwijde uitdagingen Ronald Cloosterman begon in 2021 als programmamanager met de masterambitie van Avans. Hij stelde het businessplan op, en stuurt nu het ontwikkelproces van de masters aan en beheert het onderwijsportfolio: “Van begin af aan was het duidelijk hoe positief iedereen staat tegenover de masterambitie van Avans. We hebben uitvoerig gesproken met studenten, directeuren, verschillende adviseurs, de onderzoeksorganisatie, andere hogescholen en bedrijven. Het geeft een geweldig gevoel dat iedereen achter onze plannen staat, want we zijn nu iets aan het realiseren waar draagvlak voor is.” Ronald geeft aan dat Avans met het nieuwe masterinstituut iets neerzet dat echt onderscheidend is. “We werken aan een ambitie die niet alleen voor Avans belangrijk is, maar ook voor de wereld om ons heen.”

“We creëren voor masterstudenten een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en op een positieve manier bijdragen aan de wereld.”

Úna Henry, Kwartiermaker masters

Avans ziet het als haar verantwoordelijkheid om professionals op te leiden die vanuit betrokkenheid, nieuwsgierigheid en in verbinding met anderen bijdragen aan een betere wereld. “Zij zijn de generatie die innovatieve oplossingen bedenkt om de samenleving te veranderen. Onze ambitie is om het masterinstituut daarom zo te positioneren dat het aansluit bij de behoeften en carrières van studenten in de 21ste eeuw. Studenten die op zoek zijn naar antwoorden op fundamentele vragen en wereldwijde uitdagingen rond thema’s als milieu, gezondheid en welzijn, armoede en technologie”, vertelt Úna. De samenwerking met de Centers of Expertise van Avans en de doorwerking van onderzoek naar onderwijs en de beroepspraktijk speelt dan ook een belangrijke rol in ons toekomstige masteronderwijs. Changemakers Het streven is om changemakers op te leiden die een betere toekomst mogelijk maken door niet alleen te focussen op meer kennis, maar ook op het maken van impact. De driehoek onderzoek-onderwijs-beroepspraktijk staat daarom in alle nieuwe masteropleidingen centraal. Zo werken toekomstige masterstudenten mee aan de kennisprogramma’s en het praktijkgericht onderzoek van de lectoraten en expertisecentra en krijgt de beroepspraktijk rechtstreeks toegang tot onderzoeksresultaten en gefundeerde kennis. Dit draagt bij aan de verdere ontwikkeling van Avans als kennisinstelling in Nederland en daarbuiten.

Succesverhaal Avans is op dit moment de enige hogeschool in Nederland die kiest voor een centraal gepositioneerd masterinstituut waarin de nieuwe masteropleidingen worden ondergebracht. Dit biedt veel mogelijkheden voor multidisciplinaire samenwerking tussen en over de masteropleidingen heen. Ronald: “In ons masterinstituut gaan we ons hard maken voor kwalitatief hoogstaand cross-sectoraal masteronderwijs, vanuit één gezamenlijke visie en ambitie. Op deze manier kunnen we voor samenhang tussen de masteropleidingen zorgen, en kunnen we vanuit één gedachtegoed communiceren, faciliteren en begeleiden. Er is niets mooiers dan iets vanaf de basis kunnen opbouwen. Ik ben trots op de mensen die wij in huis hebben, hun motivatie en expertise geeft mij het vertrouwen dat we deze klus met elkaar gaan klaren.”

In de komende periode wordt er vanuit deze visie gewerkt aan de masterprofielen en bekostiging. Als deze fase is afgerond start het ontwikkelen en laten accrediteren van de nieuwe masters. Úna: “Het zal een constante uitdaging zijn om de culturele en sociale waarden die in al het masteronderwijs terugkomen te integreren in een flexibele, cross-sectorale manier van denken. Maar ik geloof dat we samen aan een succesverhaal werken. Zo maken we daadwerkelijk impact en creëren we voor masterstudenten een plek waar ze elkaar ontmoeten en op een positieve manier bijdragen aan de wereld.”