Masterambitie onder de aandacht

In de maand september stond de masterambitie van Avans centraal. Tijdens verschillende sessies voor zowel studenten als medewerkers haalde het projectteam Masteronderwijs de behoeften op die er zijn rond hbo-masters en deelde zij de belangrijkste stappen die Avans gaat zetten richting een nieuw en breder masteraanbod.

Programmamanager Ronald Cloosterman: “Avans staat aan de vooravond van de realisatie van een compleet nieuw cross-sectoraal masteraanbod dat past bij een kennisinstelling en zowel studenten als de beroepspraktijk aanspreekt. Ons doel is om een onderscheidend hbo-masteraanbod neer te zetten waarbij we ons richten op de complexe maatschappelijke thema’s en vraagstukken die ook in onze onderzoeksorganisatie centraal staan. Hiermee versterken we de doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Om tot antwoorden op deze ‘wicked problems’ te komen is een samenwerking tussen en over verschillende disciplines heen essentieel. We willen studenten de vaardigheden laten ontwikkelen die hiervoor nodig zijn. Denk daarbij aan een onderzoekende houding, analytische vaardigheden die nodig zijn om complexe problemen te doorgronden, en veranderkundige vaardigheden die hen in staat stellen te verbinden en te innoveren.”

"Ons doel is om een onderscheidend hbo-masteraanbod neer te zetten waarbij we ons richten op de complexe maatschappelijke thema’s en vraagstukken die ook in onze onderzoeksorganisatie centraal staan."

Ronald Cloosterman, Programmamanager Masteronderwijs

Sectorplan

De 7 nieuwe masters die Avans in eerste instantie wil gaan aanbieden zijn verbonden aan de onderzoekzwaartepunten van onze hogeschool. Hiermee kunnen studenten direct aansluiten bij de kennisprogramma’s van de lectoraten en expertisecentra. Ook krijgt de beroepspraktijk via hen toegang tot onderzoeksresultaten, praktische oplossingen en gefundeerde kennis. Om in de bekostiging van deze masters te voorzien, werkt Avans samen met andere hogescholen aan een sectorplan dat volgens planning eind dit jaar ter instemming aan het ministerie van OCW wordt voorgelegd. Wanneer het ministerie van OCW akkoord gaat, en intern de AMR en de RvT de plannen goedkeuren, kunnen we starten met de ontwikkeling.

Naast de behoeften van de beroepspraktijk, staan vooral de wensen van onze studenten centraal. Om inzicht te krijgen in de zaken die zij belangrijk vinden heeft het projectteam sessies georganiseerd met studenten in Den Bosch en Breda.

Praktijkkennis

Babette Leenhouts is vierdejaars student aan de Avans-opleiding Chemie en nam deel aan een van de studentsessies over masteronderwijs: “Nu ik in mijn laatste jaar zit, moet ik de keuze maken wat ik na mijn opleiding wil gaan doen. Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken uit de praktijk. Hiervoor wil ik doorsturen, maar wat mij vooral tegenhoudt in een universitaire master is de focus op theorie. Kennis doe ik het liefste in de praktijk op, waarbij ik vooral de ruimte wil krijgen om zelf op zoek te gaan naar de kennis die ik nodig heb. Het is goed te horen dat Avans bezig is met het uitbreiden van het masteraanbod, dit zou voor mij een goede oplossing kunnen zijn. Wel moeten deze masters dan aansluiten bij het werk dat ik straks wil gaan doen.”

Expertise

Yvette Dragt is oud-Avans student en werkt nu als practicum onderwijsassistent bij de Academie voor Life Sciences en Technologie (ALST): “Het belangrijkste bij de nieuwe masters vind ik de toelatingseisen die er worden gesteld. Kijk niet alleen naar het diploma van een student maar ook naar het profiel. Wat voor vakken heeft iemand gevolgd? Heeft iemand al ervaring opgedaan in de praktijk? Op deze manier zie je wat voor expertise iemand in huis heeft en hierdoor ‘op maat’ vraagstukken aan studenten koppelen.”

"Kijk niet alleen naar het diploma van een student maar ook naar het profiel."

Yvette Dragt, Oud-student Avans Hogeschool

In de komende periode zullen er vaker sessies voor studenten en medewerkers georganiseerd worden. Ook zoekt het projectteam studenten die deel willen nemen aan klankbordgroepen voor de verschillende ontwikkelteams die de masters vorm gaan geven. Wil jij als student of collega bijdragen aan de ontwikkeling van het nieuwe masteronderwijs van Avans? Stuur dan een bericht naar: masters.avans@avans.nl.