Organisatie-inrichting

We bouwen aan een organisatie die de Ambitie 2025 zo goed mogelijk ondersteunt. Dat is een organisatie zijn waarin studenten hun eigen leerroute kunnen bepalen en studenten, medewerkers én het werkveld interdisciplinair samenwerken. Een organisatie die in staat is om tijdig en doelgericht in te spelen op veranderingen in onze omgeving. Daarom richten we onze organisatie anders in.

Foto René Kasbergen

Vragen over Organisatie-inrichting

Heb je vragen over de inrichting van de organisatie? Hiernaast vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Nieuws

Kwartiermakers nieuwe clusters aan de slag

We zetten een volgende stap in de nieuwe clustering van voltijdopleidingen. Met deze nieuwe clustering bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities zo goed mogelijk...

Herclustering voltijdopleidingen: dit zijn de toekomstige directies

De Avans Medezeggenschapsraad heeft eind augustus ingestemd met de nieuwe clustering van de voltijdopleidingen. Hiermee bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities...

Nieuw organisatiemodel ligt bij de AMR

Herclustering opleidingen: liever evolutionair dan revolutionair. Een nieuw organisatiemodel. Paul Rüpp weet als voorzitter van het College van Bestuur (CvB) precies waarom dit noodzakelijk is: “Ook al hoor ik vaak...

Ambitie 2025: Academies buigen zich over nieuwe inrichting opleidingen

Flexibel onderwijs waarin studenten zelf hun leerroute bepalen. Dat is de ambitie voor 2025. En dat vraagt om een andere inrichting van de organisatie. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp en...

Paul Rüpp: 'We willen opleidingen herclusteren'

Een Avansacademie van de toekomst bestaat uit gemiddeld 2500 studenten en 150 medewerkers. Dat is een van de concreet gemaakte kaders rond Ambitie 2025 van de hogeschool, zegt Paul Rüpp, voorzitter van het College van...

Ambitie 2025: Organisatie

Lees onze update over de stand van zaken in de organisatieprojecten Organisatieontwikkeling een Docentprofessionalisering.

1 6