Organisatie-inrichting

We bouwen aan een organisatie die de Ambitie 2025 zo goed mogelijk ondersteunt. Dat is een organisatie waarin studenten hun eigen leerroute kunnen bepalen en studenten, medewerkers én het werkveld interdisciplinair samenwerken. Een organisatie die in staat is om tijdig en doelgericht in te spelen op veranderingen in onze omgeving. Daarom richten we onze organisatie anders in.

Foto René Kasbergen

Nieuwe indeling academies voltijdopleidingen vanaf de start studiejaar 2022/2023

Vanaf de start van het studiejaar 2022/2023 werken we in nieuwe academies voor alle voltijdopleidingen. Dat betekent dat we van 18 naar 11 academies gaan. De Academie voor deeltijd (AVD) en de Avans Academie Associate degrees (AAAD) blijven hetzelfde georganiseerd. Hieronder vind je de indeling van de voltijdopleidingen vanaf studiejaar 2022/2023 en de directies.

Om vanaf 2025 flexibel onderwijs aan te kunnen bieden is deze verandering noodzakelijk. Hoe beter de individuele Avans medewerkers namelijk samenwerken, ook buiten het eigen team en over de grenzen van onze organisatie heen, hoe makkelijker Avans de gewenste verschillende leerroutes en interdisciplinair onderwijs kan realiseren. Deze nieuwe inrichting ondersteunt dit beter dan de huidige inrichting.

In de nieuwe indeling zijn sommige voltijdopleidingen mogelijk geclusterd in een andere organisatie-eenheid met andere opleidingen dan nu het geval is. Voor veel collega’s verandert er weinig, maar voor anderen betekent het dat de werkomgeving kan veranderen qua locatie, samenstelling collega’s of rol. Dit betekent een andere manier van samenwerken, die we allemaal nog moeten ontdekken en eigen maken.

Benieuwd hoe de academies samengevoegd zijn? Onderstaand overzicht geeft de oude en nieuwe academies weer.

Inrichting onderzoeksorganisatie

Avans wil doorgroeien naar een kennisinstelling. Om dat te bereiken is - naast uitstekend onderwijs - ook een stevige onderzoeksorganisatie nodig. Om dat te bereiken heeft het College van Bestuur het (voorgenomen) besluit genomen om de onderzoeksorganisatie anders vorm te geven. Lees hier meer over op de pagina 'groen licht ver­an­de­ring on­der­zoeks­or­ga­ni­sa­tie'.

Vragen over Organisatie-inrichting

Heb je vragen over de inrichting van de organisatie? Hiernaast vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Nieuws

Meer transparantie door een nieuw functiehuis

8 nov.. 2022

Janneke Verschoor - adjunct-directeur van DP&O, legt uit waarom een nieuw functiehuis nodig is. “Het huidige is verouderd en bevat heel veel specifieke functieomschrijvingen. Dat maakt ze onderhoudsgevoelig, omdat...

Voltijdopleidingen in nieuwe academies van start

1 sep.. 2022

Vanaf 1 september 2022 zijn alle voltijdopleidingen van Avans officieel geclusterd. Dat betekent dat de nieuwe academie-indeling bij de start van het nieuwe studiejaar een feit is. Met deze clustering bouwt Avans aan...

Versnelling start nieuwe academies

16 feb.. 2022

Het is je vast niet ontgaan dat een aantal directeuren van de nieuwe academies het verzoek hebben ingediend om al per 1 februari 2022 te starten in de nieuwe academie. Zo kunnen directie én medewerkers al eerder vanuit...

Kwartiermakers nieuwe clusters aan de slag

14 okt.. 2021

We zetten een volgende stap in de nieuwe clustering van voltijdopleidingen. Met deze nieuwe clustering bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities zo goed mogelijk...

Herclustering voltijdopleidingen: dit zijn de toekomstige directies

7 sep.. 2021

De Avans Medezeggenschapsraad heeft eind augustus ingestemd met de nieuwe clustering van de voltijdopleidingen. Hiermee bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities...

Nieuw organisatiemodel ligt bij de AMR

30 jun.. 2021

Herclustering opleidingen: liever evolutionair dan revolutionair. Een nieuw organisatiemodel. Paul Rüpp weet als voorzitter van het College van Bestuur (CvB) precies waarom dit noodzakelijk is: “Ook al hoor ik vaak...

Ambitie 2025: Academies buigen zich over nieuwe inrichting opleidingen

19 apr.. 2021

Flexibel onderwijs waarin studenten zelf hun leerroute bepalen. Dat is de ambitie voor 2025. En dat vraagt om een andere inrichting van de organisatie. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp en...

Paul Rüpp: 'We willen opleidingen herclusteren'

8 dec.. 2020

Een Avansacademie van de toekomst bestaat uit gemiddeld 2500 studenten en 150 medewerkers. Dat is een van de concreet gemaakte kaders rond Ambitie 2025 van de hogeschool, zegt Paul Rüpp, voorzitter van het College van...

Ambitie 2025: Organisatie

7 dec.. 2020

Lees onze update over de stand van zaken in de organisatieprojecten Organisatieontwikkeling een Docentprofessionalisering.

1 9