Meer transparantie door een nieuw functiehuis

Janneke Verschoor - adjunct-directeur van DP&O, legt uit waarom een nieuw functiehuis nodig is. “Het huidige is verouderd en bevat heel veel specifieke functieomschrijvingen. Dat maakt ze onderhoudsgevoelig, omdat iedere functie apart beschreven wordt. Vandaar de behoefte aan een nieuw functiehuis met meer generieke, dus algemene beschrijvingen voor functies die op elkaar lijken. Het is een langlopend project waarbij veel medewerkers betrokken zijn geweest via klankbord- en feedbacksessies.” Projectleider Karlijn Veth vult aan: “Straks hebben we nog 60 functienamen en is het geheel veel transparanter.”

“Met een generiek functiehuis, ben je als hogeschool veel wendbaarder”, zegt Janneke. “En dat is wat we ambiëren in onze Ambitie 2025”. Ze legt uit dat er aan het werk wat iemand doet en het salaris dat iemand verdient, door de invoering van het nieuwe functiehuis in principe niets verandert. “Maar straks is het voor iedereen helder wat de ene functie onderscheidt van de andere, als alles inzichtelijk is gepubliceerd”, stelt ze.

Wat is het grootste voordeel?

Een groot voordeel is dat je direct kunt zien welke taken en verantwoordelijkheden er binnen een functie vallen en wat er nodig is om je te ontwikkelen. Dat kan een verticale ontwikkeling zijn waarbij je een schaal hoger gaat, of een horizontale ontwikkeling waarbij je naar een andere functie overstapt in dezelfde schaal. Straks is in het nieuwe functiehuis beter te zien waar je met jouw functie precies zit. “Ik zie het als een boekenkast”, zegt Karlijn. “Dit boek lees ik nu. Welke boeken zijn er nog meer te lezen, die erboven of ernaast staan en wat trekt me daarbij aan?” Je neemt gemakkelijker zelf de regie over je loopbaan.

Hoe ziet het nieuwe functiehuis er dan uit?

Er zijn 5 hoofdcategorieën, namelijk:

  • onderwijs & onderzoek

  • advies projecten & processen

  • dienstverlening

  • leiding

  • specifiek

Daaronder volgt een verdere indeling. Onder de categorie ‘advies projecten & processen’ vallen bijvoorbeeld de subniveaus ‘advies’, ‘projecten’ en ‘processen’. En onder het subniveau ‘advies’ vallen dan de functies adviseur A, B, C en D. Janneke: “Zo ontstaan in totaal ongeveer 60 functiebeschrijvingen met de daarbij horende resultaatgebieden, kennis en vaardigheden. Ze zijn afgestemd op elkaar, het is een samenhangend geheel.”

"Dat er een nieuw functiehuis komt, betekent niet dat het het werk, salaris en de functieschaal veranderen"

Janneke Verschoor, Adjunct-directeur DP&O

Wat merken medewerkers ervan?

De wijziging van het functiehuis is een technische omzetting. Janneke: “Wat er eigenlijk gebeurt, is dat iedereen op basis van de huidige functie gekoppeld wordt aan een nieuwe generieke functie met dezelfde salarisschaal. Het is uitdrukkelijk geen proces met als doel om promoties of demoties door te voeren. Het werk dat iedereen doet blijft hetzelfde, net als het salaris en de functieschaal. Dat verandert niet omdat er een nieuw functiehuis komt. Natuurlijk blijven onze werkzaamheden zich wel voortdurend aanpassen aan in- en externe ontwikkelingen.”

Over de omzetting ontvangt iedereen een brief waarin de passende generieke functie staat. De huidige werktitels blijven dus hetzelfde. Janneke geeft een voorbeeld om het verschil tussen generieke titel en werktitel duidelijk te maken. “Je zet een werktitel onder je mail en met je leidinggevende of je team maak je afspraken over het uitvoeren van het werk. Daar maak je de taken concreet, want wat onder de generieke titel valt is meer algemeen.”

"Zie het als een nieuwe auto. Daar krijg je geen nieuwe bestuurder bij, die blijft hetzelfde."

Janneke Verschoor, Adjunct-directeur DP&O

“Stel je bent in het nieuwe systeem ‘docent B’, dan blijft je werktitel bijvoorbeeld ‘Hogeschooldocent Commerciële Economie’”, zegt Janneke. “Door dan als medewerker invulling te geven aan de HR-cyclus met je persoonlijke ontwikkelingsplan (I-TOP) en de zelfevaluatie, maak je in je team afspraken over je specifieke takenpakket. Je generieke functie is een mooi startpunt.”

Het nieuwe functiehuis lost het niet op als je nu niet in de juiste functie of schaal bent ingedeeld. We leveren alleen een nieuwe tool. Karlijn: ‘’Zie het als de komst van een nieuwe auto, daar krijg je geen nieuwe bestuurder erbij, die blijft hetzelfde.” Ze adviseert collega’s die – na ontvangst van de informatiebrief – denken dat ze niet juist zijn ingedeeld om contact op te nemen met hun personeelsconsulent en/of leidinggevende.

Wat is de planning?

De AMR heeft ingestemd met het nieuwe functiehuis en het College van Bestuur heeft het definitieve besluit genomen. Eind november of begin december ontvangen medewerkers de brief. Ben je het niet eens met het voorlopige besluit over de generieke functie die aan jou is toegekend? Dan kun je het gesprek aangaan met P&O en je directie en daarna eventueel besluiten om intern bezwaar aan te tekenen en in het uiterste geval daarna nog extern bezwaar. In februari ontvang je de definitieve indeling. De officiële ingangsdatum van de nieuwe beschrijving is 1 maart 2023. Karlijn benadrukt dat dit de voorlopige inschatting is.

Heb je vragen?

Bekijk de SharePoint-pagina voor meer informatie. Bijvoorbeeld over de inloopsessies bij DP&O en een overzicht van de personeelsconsulenten per dienst.