Versnelling start nieuwe academies

Het is je vast niet ontgaan dat een aantal directeuren van de nieuwe academies het verzoek hebben ingediend om al per 1 februari 2022 te starten in de nieuwe academie. Zo kunnen directie én medewerkers al eerder vanuit de nieuwe academie samenwerken aan de doelen van Ambitie 2025.

Het CvB begrijpt deze wens en heeft aangegeven die mogelijkheid te bieden aan academies die deze stap willen zetten, mits deze directeuren voldoen aan voorwaarden met betrekking tot afstemming, personele zorg, financiële zaken, communicatie en medezeggenschap.  

De komende maanden zitten we daarom in een overgangsfase. Zo werken de academies op dit moment:

  • De volgende vijf nieuwe academies zijn per 1 februari 2022 versneld aan de slag: AMF, ADGO, ATD, AMBF, ATIx. In deze academies zijn de nieuwe directies verantwoordelijk en bevoegd om te werken aan kwartiermakersopdracht 2 én zijn zij tevens verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken, inclusief het formeel leiderschap voor alle academiemedewerkers.

  • Twee academies blijven in de huidige ‘oude’ organisatie-inrichting werken tot de start van het nieuwe studiejaar, maar de opleidingen van deze academies worden wel al aangestuurd door de directieleden van de nieuwe academie. Het gaat om de opleidingen die gaan behoren tot de nieuwe academies AWO en ACI.

  • Vier nieuw te vormen academies houden de oorspronkelijke planning aan voor de start van de nieuwe academie. AWG, AWEG, ABE en ALST starten bij het begin van het nieuwe studiejaar met hun directieleden als nieuwe academie.

Bij de start van het nieuwe studiejaar 2022/2023 werken de voltijd opleidingen van Avans in een nieuwe academie indeling.

Dienstverlening diensteenheden

De dienstverlening van de diensteenheden is volgens planning per start studiejaar klaar om de nieuwe academies te ondersteunen. Tot die tijd richt de dienstverlening van de diensteenheden zich op de ‘oude’ academie-indeling. Waar nodig én mogelijk kunnen teams in diensteenheden besluiten om al eerder delen van hun dienstverlening te richten op de nieuwe academies. Bijvoorbeeld wanneer academies bij de werving van nieuwe medewerkers al de naam en een beschrijving willen gebruiken van de nieuwe academie. Belangrijk is dat het eventueel versneld aanbieden van dienstverlening aan nieuwe academies niet geldt voor ondersteuning/autorisaties door systemen. Dit blijft zoals gepland per start studiejaar beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over het starten van de nieuwe academie waartoe jij behoort, kun je terecht bij jouw leidinggevende of directie.