Groen licht verandering onderzoeksorganisatie

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) en de Raad van Toezicht (RvT) hebben ingestemd met het voorgenomen besluit om 4 Centers of Expertise (CoE’s) in te richten. Met dit besluit zet Avans de volgende stap in de Ambitie 2025 om met een sterkere onderzoeksorganisatie door te groeien naar een kennisinstelling.

In CoE’s werken hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties samen op een benoemd zwaartepunt van een hogeschool. Bij Avans zijn dit:

  • Veilige en veerkrachtige stad en omgeving

  • Gezondheid, zorg en welzijn

  • Technologische innovatie in energie- en materiaaltransitie

  • Brede welvaart en nieuw ondernemerschap

Volgende stap: de werving van de kwartiermakers. Er worden 4 kwartiermakers benoemd, die elk de verdere vormgeving van 1 CoE op zich nemen. Zij gaan aan de slag met het opstellen van een plan voor de organisatie en inrichting van de CoE’s en leiden deze inrichting. Alle medewerkers in de huidige onderzoeksorganisatie behouden dezelfde of krijgen een andere rol binnen de te ontwikkelen CoE’s. Meer informatie over dit onderwerp lees je in het bericht 'Volgende fase Avans kennisinstelling met sterkere onderzoeksorganisatie', dat werd gepubliceerd vóórdat de AMR en RvT instemden met het besluit.