Volgende fase Avans kennisinstelling met sterkere onderzoeksorganisatie

De Ambitie 2025 behelst hele mooie uitdagingen. Die zijn nodig om weerbaar en wendbaar te blijven. Onderzoek is daarin essentieel, want in de Ambitie staat dat we willen doorgroeien naar een kennisinstelling. Om de Ambitie te kunnen realiseren heeft het College van Bestuur een besluit genomen om de onderzoeksorganisatie anders vorm te geven. De eerste stap is het (voorgenomen) besluit om voor de gekozen zwaartepunten 4 Centers of Expertise in te richten en daarvoor kwartiermakers te benoemen.

Rol medezeggenschap

De Avans Medenzeggenschapsraad (AMR) heeft een belangrijke rol waar het gaat om dit soort richtingbepalende keuzes voor Avans. De AMR heeft dan ook instemmingsrecht en moet zich nog buigen over het voorstel van het CvB. Om die reden heet het een voorgenomen besluit. Naar verwachting zal de AMR zich in het begin van het nieuwe kalenderjaar uitspreken over het besluit.

Onderzoek versterken

Wanneer we kijken naar onderzoek is er de afgelopen tijd al veel gebeurd. Zo is er samen met onze lectoren, onderzoekers, de beroepspraktijk, andere partners en deskundigen een nieuwe visie op onderzoek vastgesteld en zijn er 4 zwaartepunten benoemd. Voor deze 4 onderzoeksgebieden wordt een kennisprogramma ontwikkeld. Deze stappen maken dat we de organisatie moeten aanpassen. Allemaal broodnodig met het doel in het vizier om onderzoek te versterken en om door te groeien naar een kennisinstelling.

Centers of Expertise

In Centers of Expertise (CoE’s) werken hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties samen op een benoemd zwaartepunt van een hogeschool. Zij onderzoeken, innoveren en experimenteren in gezamenlijk opgestelde kennisprogramma’s aan toekomstbestendig innovatief hoger beroepsonderwijs en beroepspraktijk en aan relevante economische en maatschappelijke transities. Bij Avans zijn de benoemde zwaartepunten:

  • Technologische innovatie in energie en materiaaltransitie

  • Veilige en veerkrachtige stad en omgeving

  • Brede welvaart en nieuw ondernemerschap

  • Gezondheid, zorg en welzijn

Medewerkers behouden rol

Belangrijke boodschap is dat alle medewerkers die werkzaam zijn in de huidige onderzoeksorganisatie dezelfde of een andere rol behouden binnen de nieuw te ontwikkelen eenheden, de CoE’s. Iedereen wordt op korte termijn uitgenodigd om met hun leidinggevende van gedachten te wisselen over het CvB-besluit en de mogelijkheden die deze nieuwe fase biedt.

Aanstelling 4 kwartiermakers

Er zal voor elk toekomstig CoE een kwartiermaker worden aangesteld. Zij worden gevraagd een plan op te stellen voor de organisatie en inrichting van de CoE's en deze inrichting te leiden. Deze kwartiermakers kunnen pas aan de slag na akkoord van de AMR en zullen naar verwachting op zijn vroegst starten in het eerste kwartaal van 2022.

Bijzonder

Het Center of Applied Research for Art, Design and Technology (Caradt) gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe cluster Creatieve Innovatie, het center for Future Proof Learning is onderdeel van het Leer en Innovatiecentrum (LIC).