Paul Rüpp: 'We willen opleidingen herclusteren'

Een Avansacademie van de toekomst bestaat uit gemiddeld 2500 studenten en 150 medewerkers. Dat is een van de concreet gemaakte kaders rond Ambitie 2025 van de hogeschool, zegt Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur, in gesprek met Punt.

In het ambitieplan staat dat het onderwijs flexibeler moet en Avans wil daarin koploper zijn. Het nu aanbodgerichte onderwijs wordt veel meer vraaggestuurd. Een student bepaalt straks zelf de route en kiest voor een groot gedeelte welke modules hij of zij nodig heeft.

Daarvoor moeten opleidingen intensief gaan samenwerken. Avans telt nu zo’n 54 bacheloropleidingen. “Die willen we gaan herclusteren. We willen werken met modules en naar grotere eenheden”, zegt Paul Rüpp. 

Verbreden

Zo moet het voor de student makkelijker zijn om zijn kennis te kunnen verbreden of te verdiepen. Stel: een student Bouwkunde weet dat hij of zij in de toekomst niet voor een groot concern wil werken maar een eigen onderneming wil starten. Dan is een module over marketing volgen veel slimmer. De student stapt voor die module over naar een opleiding Commerciële Economie of Ondernemerschap & Retail Management.

Het CvB wil eenheden creëren van gemiddeld 2500 studenten en 150 medewerkers. “Met die aantallen behouden we het persoonlijke waar Avans om bekend staat. Bij meer medewerkers verlies je het contact”, aldus Rüpp. Er vinden al wat verkenningen plaats. De opleidingen van St. Joost School of Art & Design, Business Innovation en Communication & Multimedia Design voeren hun eerste gesprekken over de mogelijkheden om een creatief cluster in te richten. 

Kwetsbaarder

Uit onderzoek blijkt dat grotere academies het beter doen. Zoals de Academie voor Industrie en Informatica met 2900 studenten. Rüpp: “Ze zijn financieel gezond, werken flexibel en kunnen makkelijker met personeel schuiven. De kleine academies zijn kwetsbaarder en hebben het ook vaker moeilijker om de samenwerking van de grond te krijgen over de academiegrens heen.”

Het idee om het onderwijs zo in te richten is niet nieuw. Enkele jaren geleden werd een aantal studenten van Avans Innovative Studio gevraagd na te denken over het onderwijs van de toekomst. “Tijdens hun pitch was iedereen zeer onder de indruk”, zegt Rüpp. Dat werd de basis voor dit kader.

Draagvlak

Nu de uitvoeringsplannen concreter worden zoekt het College van Bestuur naar draagvlak op de werkvloer. “Veranderingen zijn eng! We praten veel, gaan met medewerkers van verschillende opleidingen in gesprek. Op die manier kijken we de komende jaren hoe we het invulling gaan geven. Zoiets moet groeien”, beredeneert Rüpp. 

Op 15 december zal de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) het plan keuren.

Lees ook een eerder interview met Paul Rüpp over Ambitie 2025.