Ambitie 2025: Organisatie

Lees onze update over de stand van zaken in de organisatieprojecten Organisatieontwikkeling een Docentprofessionalisering.

Foto René Kasbergen

Organisatieontwikkeling

Waar staan we nu?

Tijdens de Cirkelmiddag van 19 juni kwamen de directieleden samen om door te praten over het thema ‘Organisatieontwikkeling’. Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur, schetste deze middag de stand van zaken met aandacht voor waar we in het proces stonden op het moment van de lockdown, hoe het proces vanaf de lockdown tot aan de zomervakantie eruitzag en hoe we verwachten verder te gaan.

Waar bewegen we naartoe?

Inhoudelijk is die middag doorgepraat over de eerste twee ordeningsprincipes waarvoor voorzichtig draagvlak lijkt te zijn: organiseren op basis van nabijheid (stad) en organiseren in robuuste eenheden van om en nabij 2.500 studenten. In wisselende samenstellingen reflecteerden directieleden die middag op beschikbare data en conclusies die de werkgroep vooraf had verzameld en besproken. De conclusie was dat directieleden na de zomervakantie graag nader met elkaar onderzoeken en bediscussiëren wat een logische volgende stap is in het proces en hoe een derde ordeningsprincipe per stad er mogelijk uit kan komen te zien.

Hoe kunnen medewerkers bijdragen?

We bevinden ons in ongebruikelijke tijden. Zolang het Coronavirus impact blijft hebben op ons onderwijs en de organisatie ervan, bekijken we steeds opnieuw welke stappen we met elkaar kunnen zetten. We blijven aandacht schenken aan organisatieontwikkeling, maar vragen van niemand het onmogelijke. Voor iedere stap geldt dat we bekijken of en wanneer deze past bij wat de tijd van ons vraagt.

Docentprofessionalisering

Waar staan we nu?

Oorspronkelijk wilden we een brede uitvraag doen naar de ontwikkelbehoefte van docenten voor de realisatie van Ambitie 2025 en zo de leervraagarticulatie een boost geven. Maar vanwege de impact die Corona op het dagelijks werk heeft van docenten, kozen we een andere aanpak. De komende periode spelen we in op de ontwikkelbehoefte die er nu onder docenten leeft bij hun dagelijkse werk en kennis delen binnen de organisatie.

Waar bewegen we naartoe?

We ontwikkelen dit najaar een Community of Practice (CoP). Binnen opleidingen en academies is de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met online en blended leren. Er is behoefte om deze ervaringen te delen en samen op te trekken bij actuele praktijkvraagstukken. Samenwerking en kennisdeling met collega’s leidt tot collectieve wijsheid en vergroot de effectiviteit van oplossingen voor praktijkproblemen waar vaste regels en bestaande kennis niet meer voldoende zijn. Een CoP helpt bij het Avansbreed leren van ervaringen, best practices én van leerzame mislukkingen. Het draagt bovendien bij aan oplossingen ontwikkelen, zoals tools en richtlijnen, die breed inzetbaar en door de groep gevalideerd zijn. En aan persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door met onderlinge verschillen van inzicht om te gaan. De behoefte, doelen en activiteiten binnen de CoP bepalen docenten zelf binnen een vooraf gekozen thema. Experts kunnen zij naar behoefte inzetten. Het eerste thema waarmee de CoP aan de slag gaat is: “Hoe kunnen we zorgen voor interactief en samenwerkend leren wanneer ons onderwijs in digitale/blended vorm plaatsvindt?” De eerste digitale bijeenkomst hiervoor is op maandagmiddag 12 oktober van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Hoe kunnen medewerkers bijdragen?

De CoP is van en voor docenten die in de eigen academie ervaring opdoen met het ontwerpen en uitvoeren van digitaal en blended onderwijs. Docenten die gemotiveerd zijn om Avansbreed met en van elkaar te leren en werken aan dit onderwerp en dit actief uitdragen. Zij spelen een belangrijke rol om hun kennis en ervaring te delen en samen te zoeken naar oplossingen voor actuele praktijkvraagstukken. Hiermee creëren ze een olievlek binnen de academies, dragen ze hun kennis en ervaring uit en geven daarmee mede richting aan de praktijk. Bovendien helpen ze collega’s bij hun vraagstukken. Wil jij deelnemen aan deze community? Laat dit dan vóór 15 september per mail weten aan Marlies Otten. Ook voor vragen en/of meer informatie.