Kwartiermakers nieuwe clusters aan de slag

We zetten een volgende stap in de nieuwe clustering van voltijdopleidingen. Met deze nieuwe clustering bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities zo goed mogelijk ondersteunt.

De AMR heeft ingestemd met de clustering en ook de Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend. De directies van de nieuwe clusters zijn nu benoemd en zij hebben als kwartiermaker hun eerste opdracht van het College van Bestuur gekregen. Deel 1 Kwartiermakersopdracht deel 1 heeft als resultaat dat voor kerst 2021:

  • medewerkers van de voltijdopleidingen weten in welk cluster ze gaan werken;

  • de nieuwe clusters een naam hebben.

Ook medewerkers van de diensten die zijn gedetacheerd bij een academie met voltijdopleidingen, weten voor kerst 2021 bij welke cluster zij worden gedetacheerd. Deel 2 In december 2021 ontvangen de kwartiermakers het tweede deel van de opdracht om te komen tot een clusterplan. Dat plan omvat alles wat verder nog nodig is om bij de start van het studiejaar 2022/2023 te gaan werken in de nieuwe clusters. Of zoveel eerder als passend wordt geacht. Daarover wordt uiteraard tijdig en zorgvuldig gecommuniceerd. Totdat het clusterplan formeel in werking treedt, houden de huidige academies hun huidige directie.

Klikgesprekken

De kwartiermakers (de toekomstige directeuren) en adjunct-directeuren hebben de afgelopen weken klikgesprekken gevoerd met delegaties van de academieraden. Deze gesprekken verliepen in goede sfeer en gaven blijk van vertrouwen in de toekomst. Het College van Bestuur heeft de directies nu formeel benoemd en daarmee kunnen zij officieel van start als kwartiermaker.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij jouw leidinggevende of directie. Sabine Wanmaker is vanuit het Ambitie Bouwteam Organisatie betrokken bij de kwartiermakersopdracht.