Voltijdopleidingen in nieuwe academies van start

Vanaf 1 september 2022 zijn alle voltijdopleidingen van Avans officieel geclusterd. Dat betekent dat de nieuwe academie-indeling bij de start van het nieuwe studiejaar een feit is. Met deze clustering bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities zo goed mogelijk ondersteunt.

Studenten op de campus.

Voor sommigen betekent de clustering weinig, maar voor andere collega’s is dit een grote overgang. Zij gaan bijvoorbeeld op een andere locatie werken of in nieuwe teamverbanden met andere collega’s en werkwijzen. De academies AFM, ADGO, ATD, AMBF en ATIx startten al op 1 februari van dit jaar en nu volgen dus de andere voltijd bacheloracademies.

‘’We zetten samen weer mooie stappen, we liggen op koers. Het zal soms zoeken of wennen zijn, maar deze ontwikkeling draagt goed bij aan de vervolgstappen die we zetten. Bedankt iedereen voor jullie fantastische inzet en veel succes weer het nieuwe studiejaar.’’

Philippe Raets, VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

Hieronder vind je de indeling van de voltijdopleidingen vanaf studiejaar 2022/2023 en de directies.

Al gezien?