Zelforganisatie

In de Ambitie 2025 is een belangrijke rol weggelegd voor zelforganisatie teams. Doordat professionals in zelforganiserende teams veel autonomie en regelruimte hebben, kunnen zij sneller inspelen op veranderingen in hun omgeving. Dat is het belang van de ontwikkeling van de student naar wendbare en veerkrachtige professionals.

Vragen over Zelforganisatie

Heb je vragen over zelforganisatie? Hiernaast vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Linda Lemmens werkt als organisatieadviseur en Pam Hermans als adviseur teamontwikkeling bij de Diensteenheid Personeel en Organisatie. Allebei zijn ze nauw betrokken bij de Ambitie 2025.
Experimenteren met zelforganiseren

Linda Lemmens werkt als organisatieadviseur en Pam Hermans als adviseur teamontwikkeling bij de Diensteenheid Personeel en Organisatie. Allebei zijn ze nauw betrokken bij de Ambitie 2025. Linda en Pam maken deel uit van...

Ontdek meer
Janneke en Elies over zelforganisatie.
Out of control

Docenten Business Innovation Janneke Brouwers en Elies Hagedoorn vormen samen met collega-docent Marieke van den Groenendaal Teamkracht. Een tijdelijk kernteam binnen het zelforganiserende team van Business...

Ontdek meer
Teamoverleg buiten
Teamkracht

Zelforganisatie moet helpen om onze Ambitie 2025 te realiseren door verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Bij de teams. Er zijn de afgelopen jaren al flinke stappen gezet....

Ontdek meer
1 3