Zelforganisatie

In de Ambitie 2025 is een belangrijke rol weggelegd voor zelforganiserende teams. Doordat professionals in zelforganiserende teams veel autonomie en regelruimte hebben, kunnen zij sneller inspelen op veranderingen in hun omgeving. Dat is in het belang van de ontwikkeling van de student naar wendbare en veerkrachtige professionals.

Vragen over Zelforganisatie

Heb je vragen over zelforganisatie? Hiernaast vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.