Zelforganisatie

In de Ambitie 2025 is een belangrijke rol weggelegd voor zelforganisatie teams. Dankzij zelforganiserende teams kennen we elkaars talenten en maken we hier optimaal gebruik van. Het maakt ons als organisatie wendbaar en flexibel. Zo spelen we in op de steeds veranderende wereld.

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Janneke en Elies over zelforganisatie.
Out of control

Docenten Business Innovation Janneke Brouwers en Elies Hagedoorn vormen samen met collega-docent Marieke van den Groenendaal Teamkracht. Een tijdelijk kernteam binnen het zelforganiserende team van Business...

Ontdek meer
Teamoverleg buiten
Teamkracht

Zelforganisatie moet helpen om onze Ambitie 2025 te realiseren door verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Bij de teams. Er zijn de afgelopen jaren al flinke stappen gezet....

Ontdek meer
1 2