AvansConnect

Met in de ingang van het nieuwe schooljaar ziet AvansConnect (voorheen Marktplaats) het levenslicht. Een belangrijk onderdeel van de Ambitie 2025 is “co-creatie” met het werkveld. Naast dit samenwerken zijn we hard bezig flexibilisering en personalisering van het onderwijs voor de student mogelijk te maken. In dit kader werd de applicatie Avans Marktplaats in 2019 gerealiseerd en gaat nu na veel doorontwikkelingen, verbeteringen en uitgebreid testen verder onder een nieuwe naam AvansConnect.

  • Status In gebruik
  • Doel Efficiënter (samen)werken

AvansConnect (voorheen Marktplaats) is dé plek waar docenten, studenten en het werkveld elkaar online ontmoeten en samen werken. In een gloednieuwe, overzichtelijke omgeving waarbinnen bedrijven, docenten en studenten elk op een voor hen geschikt moment kunnen werken. Waar opdrachten – denk aan stages en afstudeerplekken - van bedrijven voor studenten in te vinden zijn. Waarin docenten hun relaties met het werkveld kunnen onderhouden. Waarin bedrijven hun opdrachten kunnen plaatsen. En waarin studenten een keus kunnen maken uit het aanbod.

Afgelopen jaar hebben Avans Ondernemerscentrum (AOC), gebruikersgroep SAM en het projectteam Marktplaats hard gewerkt aan het ontwikkelen en uitgebreid testen van dit nieuwe, online platform. Professionaliseren en tegelijkertijd processen Avans breed eenduidiger en makkelijker maken voor elke doelgroep. Twee achterliggende doelen bij de totstandkoming van AvansConnect.

Indienen-goedkeuren-uitvoeren

Op AvansConnect kunnen bedrijven stage-, afstudeer- en multidisciplinaire opdrachten indienen. Deze opdrachten worden vervolgens door opleidingen beoordeeld en onderwijs gereed gemaakt. Daarna worden ze voor studenten op de AvansConnect geplaatst. Studenten kunnen vervolgens in contact treden met bedrijven over deze opdrachten. Dit zal dan leiden tot een gedetailleerde opdrachtformulering en deze wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de daarvoor binnen een opleiding aangewezen medewerker(s)/commissie(s). Na goedkeuring kan de student (of een groep studenten) starten met het uitvoeren van de opdracht. Een efficiënte, laagdrempelige en makkelijke manier om elkaar te vinden dus!

Ben jij net zo enthousiast als wij en wil jij kennis maken met AvansConnect! Klik hier.

Vervanging van SAM

Academies kunnen vanaf nu over gaan stappen van SAM (of een ander programma) op AvansConnect. De software van SAM draait bij elke academie apart. Daarmee kon in eerste instantie veel op maat gemaakt worden, maar tegelijkertijd werd dit systeem steeds lastiger te beheersen. Door alle aanpassingen op academieniveau is het moeilijk om te weten wat waar kan of hoe problemen opgelost kunnen worden. Dit is ook meteen het grote verschil met AvansConnect. Dat is simpelweg één grote bak met informatie.

Eén login voor het werkveld

Voor bedrijven betekent AvansConnect overzicht en eenvoud. Zeker voor grotere bedrijven, die opdrachten willen plaatsen. Waar zij voorheen voor elke opleiding en/of academie een aparte login nodig hadden, is er nu één login voor heel Avans. Daarmee hebben bedrijven in één oogopslag inzicht in alle geplaatste opdrachten. Met het gebruiksvriendelijke systeem wijst het plaatsen ‘an sich’ zichzelf en is dus laagdrempeliger. Daarnaast kunnen opdrachten ‘schuiven’ van de ene naar de andere academie als deze daar beter aansluiten. Vanuit het perspectief van het werkveld kun je zeggen, dat het nieuwe AvansConnect eigenlijk heel logisch is qua proces.

AvansConnect voor academies

Het nieuwe platform kan door elke academie gebruikt gaan worden. De eerste stap hierbij is de configuratie en inrichting van het systeem. Dit gebeurt door het projectteam van AvansConnect in samenwerking met medewerkers van het desbetreffende academiebureau.

AvansConnect op iPad

Het projectteam gaat zelf ook actief academies benaderen om aan te sluiten. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij academies, die overgaan op Brightspace. Dit om ervoor te zorgen dat de processen goed op elkaar aansluiten, zodat alles mooi samenwerkt. Uiteraard blijven docenten ‘aan zet’ om opdrachten actief te maken voor hun studenten en contacten te onderhouden met het werkveld. Om hen te ondersteunen in de communicatie met bedrijven zullen vanuit Avans ook diverse communicatiemiddelen ontwikkeld worden.

Efficiëntie voor studenten

Voor studenten zal AvansConnect toegankelijk zijn vanuit het nieuwe portaal Avans One. Ook notificaties komen dan via dit portaal binnen en niet zoals voorheen binnen SAM en dan nog een kopie per mail. Hierbij is goed gedacht aan de ‘student journey’ en hoe we de Avans architectuur qua systemen zo handig en duidelijk mogelijk kunnen maken.

Betrokkenen

  • Stage- en afstudeercoördinatoren van diverse opleidingen.

  • Sam gebruikersgroep

  • Buddy coördinatoren

  • Studenten en docenten

  • Relatiemanagers

  • Medewerkers van het Avans Ondernemerscentrum

  • Mendix ontwikkelaars

  • Product Owner en Scrum Master “Samenwerken met het werkveld”

Stukje historie

De succesvolle lancering van dit digitale platform vond plaats in het najaar van 2019 onder de naam Marktplaats. Het Avans Ondernemerscentrum (AOC) beet de spits af door het werkveld uit te nodigen opdrachten voor de Avans Multidisciplinary Experience (AMX) week hier in te plaatsen. Op het moment dat de inschrijving opende, schreef een ongekend hoog aantal studenten direct in.

AvansConnect

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op met Jel Bedeaux, Product Owner AvansConnect.

Laat je inspireren!

Verhalen en ervaringen uit de praktijk!

AvansStudyPath live voor deeltijd

In één oogopslag je modules online bij elkaar. En dan zelf bepalen en zelf kiezen wat je wanneer doet. Met de live-gang van AvansStudyPath (werknaam onderwijscatalogus) is dit nu mogelijk voor deeltijdstudenten. Een...

Technologie & Data Onderwijs
Meer informatie

Visie op ‘blended’ leren in coronatijd

Paul Marijnissen is werkzaam als ICTO Coach bij de Academie voor Communicatie & User Experience (ACUE). Vier dagen per week ondersteunt hij docenten van zijn academie bij hun ICT-vragen en wensen. Met de maatregelen...

Technologie & Data
Meer informatie

Colleges via MS Teams

In deze coronatijd is iedereen ad-hoc en massaal overgestapt op online lesgeven. Jordy Vissenberg – docent/coach – had hier inmiddels al behoorlijk wat ervaring mee opgebouwd. Hij was namelijk één van de eersten binnen...

Technologie & Data
Meer informatie

Avans digitaliseert in recordtempo

Online colleges, digitale studieprojecten en straks zelfs thuistoetsen: vanwege de coronamaatregelen is Avans Hogeschool binnen enkele weken volledig gedigitaliseerd.

ICTO Coaches van grote waarde bij Online Onderwijs

Sinds circa 2 jaar heeft Avans in elke academie ICTO Coaches. De kerntaak van een ICTO Coach is het helpen van docenten bij het didactisch verantwoord inzetten van digitale onderwijstools. Elfi Scheffers is – samen met...

Technologie & Data
Meer informatie
1 5