AvansStudyPath & AvansEduPlatform

Het opleiden van wendbare en veerkrachtige professionals door het aanbieden van flexibel onderwijs is 1 van de peilers binnen Ambitie 2025. Met het ontwikkelen, bouwen en beheren van de 2 applicaties AvansStudyPath (voor studenten) en AvansEduPlatform (voor docenten) zet Avans een grote stap richting deze ambitie.

AvansStudyPath & AvansEduplatform

AvansStudyPath (ASP) maakt het onderwijsaanbod voor studenten inzichtelijk. De app draagt bij aan de realisatie van een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor studenten en helpt hen om maximaal 25% van hun studiepad zelf vorm te geven. In de applicatie zijn modules van alle opleidingen van Avans zichtbaar. Een student kan zo alle modules die Avans aanbiedt inzien, kiezen en volgen. Ook modules die niet worden aangeboden door hun eigen opleiding. Studenten creëren zelf hun studiepad en worden daarin begeleid, over opleidingen en academies heen. AvansEduPlatform (AEP) is voor de docenten. In AEP kunnen docenten het curriculum ontwikkelen, beheren en verbeteren. Docenten plaatsen en bewerken hierin het onderwijsaanbod, programma’s en modules en publiceren het aanbod in ASP die zichtbaar worden voor studenten. Elke docent heeft een eigen overzicht en kan ook het complete overzicht met input van collega’s bekijken.

Start

De bouw van AEP is in september 2019 gestart, in eerste instantie bedoeld voor modulair onderwijs bij de Academie voor Deeltijd. Op 1 juni 2020 is ASP live gegaan. Sindsdien ontwikkelen alle opleidingen van de Academie voor Deeltijd hun modulaire en flexibele onderwijs in AEP en gebruiken alle studenten ASP om hun modulaire studiepad vorm te geven.

2022 en verder

Door de komst van het nieuwe Onderwijsmodel zijn AEP en ASP na enkele verbeteringen ook geschikt voor het voltijdonderwijs. Na enkele experimenten zijn in september 2022 alle voltijdopleidingen gestart met het ontwikkelen van modulair en flexibel onderwijs in AEP. Eerst wordt de blauwdruk voor het hele curriculum ontworpen om een jaar later de modules van jaar 1 te ontwikkelen. Als alles volgens de planning verloopt, starten alle eerstejaarsstudenten in september 2024 met modulair onderwijs waarbij ze gebruik maken van ASP.

Via onderstaande links kunnen de applicaties geopend worden:

Reviewsessies

Op regelmatige basis zijn er reviewsessies waar geïnteresseerden in de ontwikkeling van AEP en ASP kunnen aansluiten. Ook is veel informatie beschikbaar op de specifieke sharepoint pagina voor ontwikkelen onderwijs. 

Eén applicatie voor het complete aanbod activiteiten

Op termijn streven we ernaar om ook extra curriculaire activiteiten aan te bieden via ASP. Denk daarbij aan het aanbod van AvansExtra, zoals de Avans Multidisciplinary eXperience. Maar ook aan activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling. Ook willen we in de toekomst een link leggen met de welzijnsmonitor en andere aspecten van studentenwelzijn. Zo werken we toe naar 1 applicatie voor het complete aanbod van Avans.

Contact

Als je meer informatie wilt of vragen of opmerkingen hebt over dit project, neem dan contact op met Roland Levering, Product Owner ASP & AEP.

AvansStudyPath app op laptop en mobiele telefoon

Nieuws

Hoe doe jij dat? - AvansStudyPath en AvansEduPlatform

18 nov.. 2021

De videoreeks "Hoe doe jij dat?" geeft een inkijkje in de nieuwste ontwikkelingen rondom Ambitie 2025. We laten die ontwikkelingen zien, het idee erachter, en het belangrijkste: hoe dat werkt in de praktijk. In deze...

1 1