Wendbare en veerkrachtige studenten door flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs leidt tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst. Vanuit die overtuiging ontwikkelt Avans het onderwijsmodel, als onderdeel van Ambitie 2025. Snelle veranderingen in de wereld van nu, vragen om nieuwe kennis en kwaliteiten in de wereld van morgen. Als dat ergens voor geldt, dan is het wel voor de arbeidsmarkt. Flexibiliteit en snel schakelen zijn daar belangrijker dan ooit tevoren. Door technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en kunstmatige intelligentie ontstaan nieuwe banen en kansen. Om die kansen te benutten zijn wendbare en veerkrachtige professionals nodig. Daarom leidt Avans haar studenten op tot adaptieve professionals, die kunnen omgaan met deze nieuwe ontwikkelingen. Met oog voor een duurzame toekomst.

Wendbare professionals - Wasilie Janssen
  • Tags Onderwijs

Eerste stappen zijn gezet

Binnen de deeltijdopleidingen zijn we al gestart met het aanbieden van flexibel onderwijs. De eerste veelbelovende stappen richting flexibilisering zijn gezet. De ontwikkelingen bij deeltijd sluiten naadloos aan op het onderwijsmodel van Ambitie 2025, waarbij wendbaarheid, veerkracht en een leven lang ontwikkelen centrale thema’s zijn. Wasilie Janssen, projectleider Onderwijsvernieuwing, geeft een update én adviezen aan de voltijdacademies. En Product Owner Carla Asselbergs vertelt over de tool AvansStudyPath als middel voor deze flexibiliseringsslag. Wasilie, projectleider van de Academie voor Deeltijd, gelooft heilig in het belang van wendbaarheid en veerkracht. “De AVD is al flexibel, maar dat willen we nog meer doorontwikkelen. Door gemoduleerd onderwijs aan te bieden, kan de student zijn of haar eigen studiepad bepalen. Zeker deeltijdstudenten hebben vaak al een ontwikkeldoel voor ogen. We willen ernaartoe dat zij zichzelf de vraag stellen: Welke modules passen bij mijn huidige ontwikkeldoel?”

De student in control

Een opleiding verschuift van een vastomlijnd programma naar een pakket met zelfgekozen modules dat er voor iedere student anders uitziet. Ze bewandelen hun eigen studiepad. Die vrijheid slaat goed aan. Wasilie: “Er is groei. We merken dat studenten enthousiast zijn. Want flexibilisering gaat verder dan alleen afstandsonderwijs. Het betekent ook dat ze zelf kiezen in welke vorm ze onderwijs volgen: online, via zelfstudie, blended learning of alleen de toets. Ze kiezen ook zelf de modules en of ze die tegelijkertijd volgen of na elkaar.” De opleidingsgrenzen vervagen en studenten krijgen de kans om over de grenzen van hun opleiding heen te kijken. Zo ontstaat een samenspel tussen verschillende vakgebieden. “Opleidingen in het bedrijfskundig domein werken steeds meer samen en ontwikkelen gezamenlijke modules. Ook zien we al dat er iets moois opbloeit tussen Engineering en Verpleegkunde en tussen Commerciële Economie, Ondernemerschap en Retailmanagement, Communicatie en HRM. We gaan modules ook interdisciplinair ontwikkelen.”

AvansStudyPath helpt met kiezen

De applicatie AvansStudyPath is een hulpmiddel voor studenten om hun eigen studiepad te kiezen. In één oogopslag zien ze alle modules bij elkaar. Om vervolgens zelf te bepalen en kiezen welke module ze wanneer volgen. Per module staat aangegeven voor welke opleidingen deze geschikt is. AvansStudyPath is constant in ontwikkeling om de studenten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun keuzeproces. “We merkten dat sommige studenten toch gewoon het standaard pad willen volgen. In de app zien studenten daarom binnenkort ook het reguliere programma. En we gaan meerdere studiepaden klaarzetten in de applicatie. Bijvoorbeeld een route die interessant is voor zij-instromers, of voor studenten met een technische achtergrond. In de tool willen we ook een handvat inbouwen om studenten te triggeren om eerst te bedenken wat hun ontwikkelingsdoel is en op basis daarvan modules te kiezen”, vertelt Carla. In het licht van Ambitie 2025 is AvansStudyPath ook een mooi voorbeeld van de technologische sprong vooruit. En als die tools dan één geïntegreerd geheel vormen al helemaal. De koppeling tussen AvansStudyPath en Osiris en Brightspace is in volle gang. “Zo zijn studenten straks bijvoorbeeld automatisch aangemeld voor de reguliere tentamens van de gekozen modules.”

AvansStudyPath op Macbook iPhone

Flexibele keuze, vaste kern

De flexibiliseringsslag brengt ook uitdagingen met zich mee. Iedere module moet voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. En iedere opleiding moet wel een vaste kern hebben, buiten de vrije keuzemodules om. Bovendien is een omschakeling van opleidingsgericht naar modulegericht onderwijs even schakelen, ook voor studenten. “We merken dat studenten blij zijn met de vrijheid om hun eigen studie op te bouwen, maar ze willen ook bevestiging. Is dit een goede keuze? Is het wijsheid dat ik deze volgorde kies? Die bevestiging krijgen ze van studieloopbaancoaches, legt Carla uit. “En er komen docentcoaches die studenten hierin ondersteunen”, vult Wasilie aan.

“Ik was blij toen ik AvansStudyPath ontdekte”

Natuurlijk zijn de studenten uiteindelijk degene die de tool moeten omarmen. Dat lijkt al te lukken. Zo vertelt eerstejaars-deeltijdstudent Communicatie Stanley Derks: “Het is voor mij lang geleden dat ik in de schoolbanken heb gezeten. Het was dan ook erg wennen en zoeken wat nu precies de bedoeling was. AvansStudyPath hielp mij daarbij. In twee eenvoudige stappen kwam ik bij de twee modules die voor mijn opleiding verplicht zijn. Ik ben vanuit het verleden gewend om een vast pad te volgen, maar wie weet ontdek ik later in de opleiding juist meer mogelijkheden door de app.” Carla: “Het is leuk om te merken dat studenten hun weg naar flexibel onderwijs wel weten te vinden. Zo hebben studenten zich bijvoorbeeld al aangemeld voor modules van Management in de Zorg én van Accountancy.

Goede basis voor voltijdacademies

“We zijn heel blij dat we de applicatie binnen de tijd en op een mooie en gebruiksvriendelijke manier konden ontwikkelen. Met deze basis kunnen de voltijdopleidingen verder. Dat helpt met de mindshift naar modulair onderwijs. Het onderwijs voor AVD is al gemaakt en we merken dat het onderwijsmodel van voltijd hier goed bij aansluit. We kunnen doorgaan op de ingeslagen weg”, vertelt Carla. Nog een tip van Wasilie: “Heb lef om uit je comfortzone te stappen. Denk buiten de grenzen van je eigen academie. En vooral: durf te dromen. De kans om een veranderslag te maken is er. Neem ook iedereen uit de academie mee, zo vroeg mogelijk in het proces. Docenten, decanen en medewerkers van de academiebureaus.”