Welzijnsmonitor

Een persoonlijke tool die het welzijn van studenten in kaart brengt en hulp biedt waar nodig. Geen toekomstmuziek, want de welzijnsmonitor is LIVE. Op dit moment zijn we druk bezig met de uitrol van de welzijnsmonitor en de doorontwikkeling van de tool. Vanuit de ambitie zet Avans hoog in op de persoonlijke ontwikkeling van studenten en deze nieuwe tool sluit daar naadloos op aan.

Studente kijkt op haar mobiel naar welzijnsmonitor app

Binnen de ambitie spreken we over veerkrachtige studenten. Maar hoe weten we of studenten veerkrachtig zijn? Sterker nog: hoe weten we of het wel goed met ze gaat? En wat kan een onderwijsinstelling hiermee? Zeker in het huidige coronatijdperk is het contact met en tussen studenten anders. Welzijn is daarmee een ‘hot item’, zeker ook binnen het onderwijs.

Daarmee is de ontwikkeling van deze welzijnsmonitor heel relevant. Natuurlijk is Avans geen gezondheidsinstelling, maar we kunnen met behulp van deze online tool wel bewust maken, gericht feedback geven en indien nodig verwijzen naar de juiste plekken. Op deze wijze helpt Avans in het preventief verbeteren van welzijn van studenten.

Vragenlijsten 

De Welzijnsmonitor is een tool waarmee studenten zelf een test uit kunnen voeren m.b.t. hun eigen welzijn. De tool start met een aantal vragenlijsten waarmee de zogeheten veerkracht van studenten gemeten wordt. De veerkrachtmeting bestaat uit 9 onderwerpen. Denk aan ‘persoonlijke waardering en betekenis’, ‘sociale relaties en betrokkenheid’, ‘gezondheid’ en ‘gevoelens en gedachten’. Elke vragenlijst bestaat uit een tiental vragen met een vijfpuntschaal variërend van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’. Na het beantwoorden van elke vragenlijst wordt direct een persoonlijk advies gegeven.

Daarnaast biedt de tool een modulair deel waar studenten naar behoefte specifieke aspecten van hun welzijn en leergedrag kunnen testen en verder kunnen ontwikkelen. Vanuit het advies op de veerkrachtmeting worden studenten gewezen op de diverse modules met verdiepende vragen, die zinvol voor hen kunnen zijn om te volgen. Bijvoorbeeld mindfulness, motivatie of zelfregulatie. Binnen de app wordt uitleg gegeven over de module, en kunnen studenten tips & tricks vinden. Denk aan een link naar Avans Extra of een externe instantie.

De tool is dynamisch ingericht. Op basis van de resultaten uit de vragenlijsten wordt steeds beter in beeld gebracht wat de behoeftes zijn van studenten. Dit is belangrijke stuurinfo voor bijvoorbeeld studiebegeleiders of academies. Het aanbod om hulp te bieden kan hierin meebewegen. Dat is ook het grote voordeel door het binnenshuis ontwikkelen van de tool. De ontwikkeling gaat steeds door. Daarnaast is de gehele tool natuurlijk binnen de eigen, vertrouwde Avans huisstijl opgemaakt.

De Welzijnsmonitor in de praktijk

De videoreeks ‘Hoe doe jij dat?’ geeft een inkijkje hoe de Welzijnsmonitor werkt in de praktijk.

Contact

Veel informatie over de Welzijnsmonitor kun je nalezen in de infographic. Er is een Nederlandse en Engelse versie beschikbaar om te downloaden. Ook kun je voor vragen over de Welzijnsmonitor terecht bij Lonneke van Wamel.

Nieuws

Welzijnsmonitor helpt studenten mentaal sterker te staan

26 jan.. 2022

Vanaf februari kunnen voortaan alle Avans-studenten de Welzijnsmonitor gebruiken. Deze tool werd door Avans zelf ontwikkeld – uniek voor een Nederlandse hogeschool. De applicatie geeft studenten inzicht in hun welzijn...

Studenten checken straks welzijn via app

27 jan.. 2021

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze keer: de welzijnsmonitor-app.

1 2