Welzijnsmonitor

Een persoonlijke tool die het welzijn van studenten in kaart brengt en hulp biedt waar nodig. Geen toekomstmuziek. Op dit moment wordt deze tool namelijk bij Avans ‘in huis’ ontwikkeld. Een mooie stap. Een belangrijke stap ook. Vanuit de ambitie zet Avans hoog in op de persoonlijke ontwikkeling van studenten en deze nieuwe tool sluit daar naadloos op aan.

Studente kijkt op haar mobiel naar welzijnsmonitor app

Binnen de ambitie spreken we over veerkrachtige studenten. Maar hoe weten we of studenten veerkrachtig zijn? Sterker nog: hoe weten we of het wel goed met ze gaat? En wat kan een onderwijsinstelling hiermee? Zeker in het huidige coronatijdperk is het contact met en tussen studenten anders. Welzijn is daarmee een ‘hot item’; zeker ook binnen het onderwijs.

Daarmee is de ontwikkeling van deze welzijnsmonitor heel relevant. Natuurlijk is Avans geen gezondheidsinstelling, maar de hogeschool kan met behulp van deze online tool wel bewust maken, gericht feedback geven en indien nodig verwijzen naar de juiste plekken. Op deze wijze helpt Avans in het preventief verbeteren van welzijn van studenten.

Welzijnsmonitor App op Iphone

Vragenlijsten 

De Welzijnsmonitor is een tool waarmee studenten een zelftest uit kunnen voeren m.b.t. hun eigen welzijn. De tool start met een aantal vragenlijsten waarmee de zogeheten veerkracht van studenten gemeten kan worden. De veerkrachtmeting bestaat uit 9 onderwerpen. Denk aan ‘persoonlijke waardering en betekenis’, ‘sociale relaties en betrokkenheid’, ‘gezondheid’ en ‘gevoelens en gedachten’. Elke vragenlijst bestaat uit een tiental vragen met een vijfpuntschaal variërend van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’. Na het beantwoorden van elke vragenlijst wordt direct een persoonlijk advies gegeven. Daarnaast biedt de tool een modulair deel waar studenten naar behoefte specifieke aspecten van hun welzijn en leergedrag kunnen testen en verder kunnen ontwikkelen. Vanuit het advies op de veerkrachtmeting worden studenten gewezen op de diverse modules met verdiepende vragen, die zinvol voor hen kunnen zijn om te volgen. Bijvoorbeeld mindfulness, motivatie of zelfregulatie. Binnen de app wordt uitleg gegeven over de module, en kunnen studenten tips & tricks vinden. Denk aan een link naar Avans Extra of een externe instantie.

De tool is dynamisch ingericht. Op basis van de resultaten uit de vragenlijsten wordt steeds beter in beeld gebracht wat behoeftes zijn van studenten. Dit is belangrijke stuurinfo voor bijvoorbeeld studiebegeleiders of academies. Het aanbod om hulp te bieden kan hierin meebewegen. Dat is ook het grote voordeel door het binnenshuis ontwikkelen van de tool. De ontwikkeling gaat steeds door. Daarnaast is de gehele tool natuurlijk binnen de eigen, vertrouwde Avans huisstijl opgemaakt.

Voor meer vragen kun je terecht bij Gerwin Pols

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Interview Studentenwelzijn
Welzijn verhogen door veerkracht te versterken

"Avans wil het studentenwelzijn van al haar studenten verhogen, dat staat in onze Ambitie 2025. Met ons welzijnbeleid richten we ons op alle studenten, niet alleen op de groep die een zorgvraag heeft. We willen hen...

Ontdek meer
1 1

Nieuws

Studenten checken straks welzijn via app

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze keer: de welzijnsmonitor-app.

1 1