Welzijn verhogen door veerkracht te versterken

"Avans wil het studentenwelzijn van al haar studenten verhogen, dat staat in onze Ambitie 2025. Met ons welzijnbeleid richten we ons op alle studenten, niet alleen op de groep die een zorgvraag heeft. We willen hen helpen om een goede balans te vinden in ambities, verwachtingen, prestaties en ontspanning. Door eerder vragen te stellen en ondersteuning aan te bieden."

Interview Studentenwelzijn
  • Tags Onderwijs

"Juist in deze coronatijd ervaren we hoe belangrijk het is om te weten wat er speelt. 'Hoe gaat het echt met de ander? Hoe kunnen we studenten tijdig begeleiden?'. We gaan studentenwelzijn dus meer verweven in ons onderwijs en in onze begeleiding. Onze aanpak wordt met interesse gevolgd door verschillende onderwijsinstellingen en het RIVM", vertelt Mascha Lommertzen, projectleider Studentenwelzijn.

Op het lijf geschreven

“Dit project is me op het lijf geschreven”, zegt Mascha lachend. “Ik heb me jarenlang bezig gehouden met de intake van aankomende studenten. Dat doe ik nog steeds voor enkele uren, maar ik ben me als adviseur studentenzaken breder bezig gaan houden. Ik werd gevraagd om mee te werken aan het literatuuronderzoek en het schrijven van de visie op Studentenwelzijn voor Ambitie 2025. Dat kwam voor mij op een goed moment. Het is een mooi vervolg op eerdere projecten en vanuit mijn studieachtergrond als kinder- en jeugdpsychologe word ik hier echt enthousiast van. Ik vind het fijn dat Studentenwelzijn in zowel de kwaliteitsaanspraken als in het ambitieplan terugkomt. Dat geeft wel aan hoe belangrijk we het vinden. Naast de professionele ontwikkeling van de student gaan we explicieter aandacht besteden aan de persoonlijke ontwikkeling. Talenten aanspreken en laten groeien. Dat is een mooie ontwikkeling!

Veel signalen

Volgens Mascha is het studentenwelzijn vooral de laatste 2 jaar onderwerp van gesprek. Landelijk en ook binnen Avans. “Er zijn veel signalen dat studenten hoge druk en psychische klachten ervaren. Het versterken van de veerkracht van studenten helpt hen om actief oplossingen te zoeken die stress verminderen of waardoor ze er beter mee leren omgaan.” Ook de Vereniging van Hogescholen, het ministerie en de studentengeleding van onze AMR vinden studentenwelzijn belangrijk. “Onze studenten vroegen vooral om meer scholing voor studieloopbaanbegeleiders op dit gebied en om meer aanbod voor studenten gericht op persoonlijke ontwikkeling”, licht Mascha toe. Vierdejaarsstudente Bestuurskunde en AMR-lid Chaimae Ettalhaoui beaamt het belang hiervan. “Studenten laten het niet snel merken als er iets speelt. Ze twijfelen ook: ‘kan ik wel hulp vragen?’. Of ze vinden het lastig de goede weg te vinden. Het gaat lang niet altijd om grote dingen, maar het kan wel invloed hebben op hun studie. Daarom is het goed als hun vragen eerder naar boven komen. Dat lukt het best als studenten zich veilig voelen en als er een vaste structuur is. Dat geeft duidelijkheid en vertrouwen, waardoor ze eerder aan de bel zullen trekken. En dat kan mogelijke studievertraging voorkomen.”

Afbeelding welzijn

Steeds scherper en beter

Meer aandacht voor studentenwelzijn begint met een visie op dit onderwerp. Na literatuuronderzoek en gesprekken met vele betrokkenen is de Avans visie en beleidsaanpak Studentenwelzijn geschreven, waarbij echt aan alle mogelijke facetten en onderwerpen die een rol kunnen spelen, is gedacht. “Dat was een intensieve fase door de veelheid aan informatie en de inzichten die we uit de gesprekken kregen’, zegt Mascha. “Onze eerste werkdocumenten legden we voor aan collega’s van verschillende academies en diensten. Kritische vragen, aanpassingen en werkversies volgden. Dat was boeiend, arbeidsintensief en tijdrovend. We hebben veel mensen betrokken bij dit traject omdat we er zeker van wilden zijn dat het fundament klopt en de aanpak realistisch is.” Volgens Mascha werd door de kritische inbreng van collega’s de inhoud steeds scherper en beter. “Je moet daarvoor wel constant blijven afstemmen. En je moet tegen kritiek kunnen. Maar nu ligt er een Avans visie waar we trots op mogen zijn. Mooi ook om te ervaren hoeveel kennis we zelf in huis hebben. Daarvoor hoeven we dus niet meteen extern te kijken. Goed om dat te beseffen en er veel gebruik van te maken.”

De projectgroep werkt de plannen verder uit

Omdat het om studentenbeleid gaat heeft de AMR instemmingsrecht. Mascha: “Als projectleider houd ik het overzicht. Ik houd de vaart erin en bewaak de mijlpalen. Onze projectgroep, met collega’s uit verschillende diensten, zet in op het integreren van welzijn in zowel de begeleiding als in ons onderwijs. Belangrijke aspecten daarbij zijn bijvoorbeeld het ervaren van autonomie en plezier in het leren en de betrokkenheid van de student bij het leerproces. Wat me trots maakt is dat er zoveel mensen binnen Avans bijdragen aan dit project. Zo gaan we het trainingsaanbod voor slb’ers uitbreiden. Dat helpt hen bij het voeren van gesprekken met studenten. En om het welzijn van studenten meetbaar te maken werken we aan een eigen welzijnsmonitor, die aansluit op de intake. Wat ik mooi vind is dat we met die monitor zaken die spelen veel eerder in beeld krijgen. Ik denk dat Avans zich hiermee echt kan gaan onderscheiden en het verschil kan maken voor begeleiders en studenten. Ook verkennen we bijvoorbeeld de mogelijkheid van een ‘studentencentrum’ en werken we aan uitbreiding van het aanbod voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Ervaringen uit deze coronatijd nemen we ook mee. Zo merken we dat wat bij studenten speelt nu wordt uitvergroot. Kleine problemen worden sterker voel- en merkbaar. En studenten hebben echt behoefte aan fysiek onderwijs. Daarom doen we er alles aan om studenten zoveel mogelijk op locatie te hebben.”

.