Eén punt voor studenten en begeleiders

Met de flexibilisering en herinrichting van ons onderwijs is het belangrijk dat studenten op een centraal punt terechtkunnen voor alle vragen en activiteiten rond welzijn, begeleiding en ontwikkeling buiten hun opleiding. Daar komt Student Support om de hoek kijken.

Artist Impression van Student Support: 1 centrale plek voor studenten en begeleiders.

Wie straks de nieuwbouw aan de Bredase Hogeschoollaan binnenkomt, kan niet meer om Student Support heen. Recht tegenover de ingang ligt dan ‘de huiskamer van Avans’, zoals projectcoördinator Amber Titulaer het noemt. “Een fijne, informele plek waar je rustig kunt binnenwandelen zonder afspraak. En als je wilt kun je vragen stellen, bijvoorbeeld aan een studiebegeleider, studieadviseur of decaan die er rondloopt. Die kan je dan te woord staan en met je kijken wat nodig is. Of het nou gaat om zaken die je studievoortgang verhinderen, studeren met een functiebeperking of vanuit een internationale context of allerlei soorten activiteiten waarmee je je als student(ondernemer) verder kunt ontwikkelen naast je studie. Laagdrempelig dus zonder deuren of een balie, een open plek waar je je welkom voelt. Het mogen zware vraagstukken zijn en het kunnen ook ‘kleine’ praktische vragen zijn.

Fysieke én digitale plek

Het is de bedoeling dat studenten in 2023 in die fysieke huiskamer terechtkunnen, zowel op de Hogeschoollaan in Breda als de Onderwijsboulevard in Den Bosch. En vóór die tijd komt er al een tijdelijke ruimte. Ook is het plan dat er vóór de zomer al een digitale versie van de informatieplek is, vertelt Amber. “Een plek waar je als student, maar ook als studentbegeleider, alle informatie kunt vinden die je nodig hebt. In tekst, beeld en met video’s. Waar je terecht kunt voor het maken van een afspraak voor begeleiding of een persoonlijk gesprek of het vinden van een training. En op termijn wordt online Student Support ook interactief, met bijvoorbeeld een chatfunctie en de mogelijkheid tot e-coaching.”

Student Support wordt een belangrijke factor in het borgen van het welzijn van studenten. Het is de ‘paraplu’ boven verschillende zelfstandige afdelingen: het studentendecanaat, de activiteiten van Avans Ondernemerscentrum voor studenten, Peercoaching, de Studenten Informatie Balie, International Office en de Avans-brede studieadviseurs. Zo’n paraplu of centrale on- en offline informatieplek is hard nodig volgens Amber. Het aanbod rond welzijn en studentbegeleiding en -ontwikkeling groeide de afgelopen jaren flink. Studentenwelzijn is een prominent onderdeel van Ambitie 2025, en dat uit zich in veel initiatieven. Denk aan projecten als de Welzijnsmonitor, het uitgebreide activiteitenaanbod op Avans Extra zoals Switch, Peercoaching, en de professionalisering van studieloopbaanbegeleiders.

Snellere afspraak

Dat toenemende aanbod maakt het voor studenten lastig om te weten waar ze met hun specifieke hulpvraag moeten zijn. Of welke leuke activiteiten ter verdieping, versterking of uitdaging ze kunnen doen ook al hebben ze geen directe hulpvraag. Twee derde van hen kent het ondersteunings- en begeleidingsaanbod binnen Avans niet goed. En als ze het wel kennen, moeten ze de nodige loketten trotseren om bij de juiste begeleiding of ondersteuning uit te komen. Student Support laat sinds de start in november die reis wat vlotter verlopen: het project leverde voor studenten de mogelijkheid op om via de Avans One-app een afspraak te maken met een studieadviseur of decaan. Ook zijn er voortaan online spreekuren. Hierdoor kan er sneller doorverwezen worden en zijn de wachttijden korter.

Student Support gaat niet alleen Avans-breed een rol spelen wat Amber betreft. “We kijken ook naar begeleiding op academie-niveau. Hoe kunnen we daar aanwezig zijn en feeling krijgen met wat er speelt? We hebben daar al mee geëxperimenteerd: academies konden ondersteuning krijgen van de 7 studieadviseurs van Student Support. Daarbij zag je al meteen een mooie wisselwerking: Student Support kreeg de behoeftes van begeleiders binnen de academie beter in beeld. Ook konden we op deze manier efficiënter bepalen of een student diens hulpvraag het best bij een decaan kon neerleggen of juist bij een studieadviseur. Met die kennis kunnen we verzoeken dus sneller bij de juiste persoon terecht laten komen. Al met al sluiten de eerste- en tweedelijns hulpverlening op deze manier mooi op elkaar aan.”

Student Support huis & bank Artists Impression

Ook voor studentbegeleiders

Student Support speelt niet alleen een belangrijke rol voor studenten. “We zijn ook druk bezig met het moderniseren van het platform Studentbegeleiding. Nu blijven bijvoorbeeld best practices vaak hangen bij individuele academies. Het platform Studentbegeleiding maakt professionalisering en het uitwisselen van nieuws en ervaringen voor medewerkers onderling gemakkelijker. Zo’n verbeterde inrichting van het platform draagt bij aan de vorming van wendbare en veerkrachtige studenten. Daarnaast willen we ook een sparringpartner zijn voor de academies, bijvoorbeeld over hoe ze een goede binding houden met hun studenten. Dat was tijdens coronatijd een hot item. Je zag toen dat zodra die verbinding minder wordt, studenten sneller uitvallen.”

Het opzetten van Student Support is pionierswerk vindt Amber. “Ik vind het superleuk om te doen. We krijgen de ruimte om buiten bestaande kaders te denken over studentenwelzijn. Dat onderwerp is bij Avans altijd al belangrijk geweest, anders scoorden we er niet al jaren zo hoog op. Maar nu is de tijd rijp om een stap verder te zetten. Iederéén lijkt nu het belang in te zien van studentenwelzijn. De druk op studenten wordt steeds groter. Zowel qua studielast als op financieel en sociaal gebied. Maar ook bij de flexibilisering van het onderwijs moeten we welzijn goed in de gaten blijven houden. Al met al maakt het dat we bereid zijn om van onze eilandjes af te komen. En gezamenlijk te werken aan een toekomst waarin het welzijn van studenten geborgd is.”