Kwartiermakers door met deel 2 van opdracht

Avans herclustert de voltijdopleidingen in nieuwe eenheden, die opnieuw de titel academie gaan krijgen. Deze grotere academies faciliteren het samenwerken om zo makkelijker flexibel onderwijs voor studenten mogelijk te maken. Het is een belangrijke stap richting de Ambitie 2025. Zo bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en onze ambitie zo goed mogelijk ondersteunt.

Deze stappen hebben we gezet

De nieuwe academies en de daarbij behorende nieuwe namen zijn vastgesteld en goedgekeurd door het CvB. Alle collega’s van de voltijdopleidingen weten nu in welke academie zij gaan werken vanaf het schooljaar 2022/2023. Ook weten alle medewerkers van de diensten die zijn uitgeleend aan een academie met voltijdopleidingen of er iets voor hen verandert. Het meegegeven principe ‘mens-volgt-werk’ leidde tot een logische toedeling. Er zijn veel gesprekken gevoerd tussen directies, leidinggevenden en medewerkers. Uiteindelijk konden alle medewerkers op een plek toegedeeld worden waar zij tevreden mee waren. 

Medewerkers hebben rond 20 december de formele benoemingsbrief ontvangen. Hiermee is de zogenoemde kwartiermakersopdracht 1 soepel afgerond.

De nieuwe directeuren (kwartiermakers) hebben zelf hun naam bedacht voor hun academie, vaak met inbreng van de medewerkers. Op basis van deze voorstellen heeft het College van Bestuur de namen van de nieuwe academies vastgesteld. Deze kunnen gebruikt worden met ingang van het overgangsmoment van de academie. Bekijk hieronder het overzicht van de huidige en de nieuwe academies.

Versnelling nieuwe clustering

Het College van Bestuur heeft eerder de directeuren voor de nieuwe clusters benoemd, die eerst aan de gang gaan als kwartiermaker bij de nieuwe academies. Een aantal hiervan heeft het verzoek in gediend om eerder dan het nieuwe schooljaar 2022/2023 te starten als directeur. Dit mag onder een aantal voorwaarden. De voorgestelde procedure past in de aanpak van lerend veranderen waarmee we Ambitie 2025 aangaan. Mocht deze versnelling voor jouw academie gelden, dan krijg je hier vanuit je eigen academie uitgebreid informatie over.

De volgende stappen: kwartiermakersopdracht 2 in gang gezet

Vanaf het nieuwe schooljaar 2022/2023 gaan de nieuwe academies van start. Voor sommigen verandert er weinig, maar voor anderen betekent dit veel verandering. Om de academies zo goed mogelijk te vormen, gaan de directies aan de slag met een plan hiervoor. Dit plan is de kwartiermakersopdracht 2. Kaders en mijlpalen ten aanzien van Onderwijs, Onderzoek, Organisatie, Professionalisering, Tech & Data en Co-creatie worden hierin beschreven.

Iedere academie doet dit op haar eigen tempo. Je krijgt via jouw academie meer informatie over wat dit voor jou betekent en wanneer je wat kunt verwachten.

Heb jij nog vragen over wat deze verandering voor jou betekent, neem dan contact op met je leidinggevende. Voor algemene vragen over de ambitie kun je contact opnemen met het transitieteam via ambitie20-25@avans.nl.

Wil je lezen hoe de kwartiermakers de clustering ervaren? Bekijk dan het interview met Tina en René: kwartiermakers.