Aan de slag met onderwijsexperimenten

In september 2021 starten 8 onderwijsexperimenten binnen Avans. Vanuit het bouwteam Onderwijs werd onlangs een kick-off gehouden voor alle ondersteuners van de onderwijsexperimenten die in periode 1 of 2 van dit studiejaar gaan beginnen. Doel van deze bijeenkomst was de ondersteuners klaar te maken om met de experimenten aan de slag te gaan, waarbij een lerende aanpak centraal staat.

Impressie van de kick-off dag voor alle ondersteuners van onderwijsexperimenten. De dag werd gehouden op donderdag 9 september 2021 vanuit het bouwblok Onderwijs.

Samen lerend op weg: de eerste stappen naar flexibel onderwijs binnen Avans

In de Ambitie 2025 is ons doel dat we studenten opleiden tot wendbare en krachtige professionals die blijven leren, talenten ontwikkelen en vakoverschrijdend denken en werken. Dat heeft gevolgen voor ons onderwijs. Onze studenten krijgen meer keuzevrijheid en ontwikkelen hun persoonlijke leerroute. Ze kunnen modules volgen bij andere opleidingen en er komt een aansprekend aanbod van keuzemodules. Dit laatste doen we in co-creatie met het werkveld. Om dit mogelijk te maken, moeten we ons onderwijs aanpassen. Hoe we dat doen, staat beschreven in de Onderwijsvisie en het Onderwijsmodel. Voor we ons nieuwe onderwijs gaan implementeren, gaan we eerst experimenten. Dit doen we op kleine schaal, zodat we ontdekken wat werkt. De experimenten zijn onderdeel van en zullen ook in 2022 doorgaan. Tot aan 2025 doorlopen we verschillende plateaus op weg naar ons einddoel.

Overzicht experimenten

Op dit moment lopen er de volgende experimenten binnen de 4 hoofdthema’s:

  • blauwdrukontwikkeling

  • samenwerking op ISAT (opleidingscode)

  • switchen

  • programma track.

Overzicht Onderwijsexperimenten

Docent Ontwikkel Teams

Om de verschillende experimenten te ondersteunen en te kunnen leren en daadwerkelijk te experimenteren, kiezen we voor een integrale aanpak en werken we met Docent Ontwikkel Teams. De samenstelling kan per experiment verschillen, maar bestaat vrijwel altijd uit docenten, experts van de diensten, werkveld en studenten.