Academie voor Deeltijd geeft vorm aan vraaggestuurd onderwijs

De ambitie van Avans is om studenten op te leiden tot wendbare en veerkrachtige professionals die blijven leren, ontwikkelen en vakoverschrijdend denken. Om dit mogelijk te maken, passen we ons onderwijs aan van aanbodgericht naar vraaggestuurd. De Academie voor Deeltijd (AVD) richt zich al langer op flexibel onderwijs gebaseerd op de behoeften van het werkveld. Lees meer over de ervaringen van onze deeltijdcollega’s.

Inmiddels biedt AVD 20 cursussen (ook modules genoemd) aan op de gebieden Economie & Bedrijf, ICT en Techniek, Zorg en Welzijn. De duur is gemiddeld 10 tot 20 weken. Bijvoorbeeld om kennis te verbreden of verdiepen, om bij te blijven op een vakgebied, of misschien wel om goed voorbereid een carrièreswitch te maken.

Werk-privébalans

Rien Brouwers, directeur van AVD legt uit waarom het aanbieden van vraaggestuurd onderwijs zo relevant is. “De scholingsvraag van werkende volwassenen is veranderd. Deze doelgroep heeft vaak ook hun handen vol aan de combinatie werk, gezin en een sociaal leven. Ze zoeken naar een goede werk-privébalans. Voor veel professionals is een studie die jaren duurt geen optie. Bovendien is de markt in beweging. Er zijn banen verdwenen door corona, maar van de andere kant zijn er momenteel ook grote tekorten, bijvoorbeeld aan onderwijs- en zorgmedewerkers.” Onderwijskundige Annemiek Nijst vertelt dat het aanbieden van cursussen past bij het toegankelijker maken van hoger onderwijs voor professionals. “Werkenden kregen voorheen moeilijk toegang tot leren, als ze niet een hele opleiding wilden volgen. Nu is het veel makkelijker om na een hbo-studie of andere opleiding 1 of meer extra cursussen te volgen die aansluiten bij de vraag vanuit het werkveld.”

AVD maakt in het cursusaanbod slim gebruik van de al bestaande modules die deeltijdstudenten volgen. Rien: “Eigenlijk volgen onze cursisten de modules samen met de deeltijdstudenten. Een mooie gelegenheid om ook van elkaar te leren. En van onze vakdocenten natuurlijk. Zij komen uit de praktijk en er is veel contact tussen hen en de cursisten en studenten.”

Leven lang ontwikkelen

“De cursussen zijn ontwikkeld op basis van vragen uit het werkveld”, zegt Rien. “Een voorbeeld zijn de cursussen die gemaakt zijn samen met de energiebranche, die gaan over energietransitie, -distributie en -opwekking. En we hebben samen met de Defensieacademie (NLDA) een managementcursus speciaal voor onderofficieren gemaakt.”

Het aanbieden van modules en losse cursussen past perfect bij de ‘Leven Lang Ontwikkelen’-trend die we al een aantal jaren zien, vindt Rien. “Een Leven Lang Ontwikkelen zorgt ervoor dat werknemers langer duurzaam inzetbaar zijn en van waarde blijven.”

Vooroplopen met modulair onderwijs

Rien vindt het inspirerend om bezig te zijn met het organiseren van aanbod dat bij de markt aansluit en om contact te leggen met meerdere branches. Natuurlijk zijn er ook opstartuitdagingen geweest. Zo moest de administratieve afwikkeling van de inschrijving via een ander traject dan de reguliere opleidingen. Rien: “Maar het gaf ook veel energie om bezig te zijn met nieuwe dingen. Vaak zien mensen de deeltijdopleidingen als een afspiegeling van voltijdopleidingen. Maar met deze ontwikkeling lopen wij nu eens voor op een belangrijk punt uit het ambitieplan, namelijk het aanbieden van modulair onderwijs.”

Annemiek geeft aan dat de uitdaging vooral ook zat in een omslag qua denken. “Van denken vanuit vakken naar denken in beroepsprestaties. Want dat is nodig voor het ontwikkelen van modulair onderwijs. Elke module, en daarmee ook elke cursus, vormt een afgerond geheel. Studenten sluiten die niet af met een kennistoets, maar met een product waaruit blijkt dat ze zich die beroepsprestatie hebben eigen gemaakt.”