Ambitie 2025: volop aan de slag

We zijn bij Avans al een heel eind op weg met het realiseren van de genoemde doelen uit plateauplan 1. Plateauplan 1 beschrijft de stappen die we zetten als organisatie in de periode september t/m december. We nemen je graag mee in de laatste stand van zaken.

Onderwijsexperimenten gestart

In september 2021 startten 8 onderwijsexperimenten. Het bouwteam Onderwijs organiseerde hiervoor een kick-off met alle ondersteuners van de onderwijsexperimenten die in periode 1 of 2 van dit studiejaar gaan beginnen. Het doel van deze bijeenkomst was de ondersteuners te helpen om samen met de experimenten aan de slag te gaan.

Clusterdirecties bekend

De nieuwe clustering van de voltijdopleidingen is bekend en met een voorgenomen plaatsingsbesluit is nu ook bekend wie de directieteams van de nieuwe clusters vormen. De toekomstige directeuren van de clusters gaan na een klikgesprek en benoeming aan de slag als kwartiermaker. Hiervoor ontvangen zij binnenkort het eerste deel van hun opdracht, met daarin onder andere: zorg dat alle medewerkers weten naar welk cluster zij gaan. De directies van de huidige academies blijven in hun functie en dus aanspreekbaar totdat ze officieel overgaan naar hun nieuwe clusters, wat in principe pas plaatsvindt in september 2022.

Co-creatie met het werkveld

Het bouwteam Co-creatie is aan het ontdekken hoe we de transitie naar een kennisinstituut het beste kunnen vormgeven. Het team voert brainstormsessies met regionale bedrijven en instellingen over het aanscherpen van het veranderverhaal. Daarnaast ontwikkelt dit bouwteam een kennisclip 3 over de ambities op het gebied van co-creatie specifiek voor het werkveld. Naast de al ontwikkelde kennisclip 1 en kennisclip 2. In gesprek met relatiemanagers krijgen ze daarnaast steeds meer zicht op het aantal werkveldrelaties dat aan onze opleidingsmodules is verbonden. Dat is nodig om een goed overzicht te krijgen van onze partners die we betrekken bij ons onderzoek en onderwijs.

Het verhaal van de digitale transformatie

In opdracht van het bouwteam Tech & data schetste het adviesbureau Scopernia iin april hoe de maatschappelijke en digitale trends het onderwijs in de kern veranderen. Waarbij de coronacrisis deze trends bovendien lijkt te versnellen. Tijdens het inhoudsrijke gesprek en de cirkelmiddag in september voerden we samen het gesprek over wat hiervan de impact is op onze organisatie. Met daarbij de focus op 4 centrale leervragen:

  • Hoe ziet onze post-corona toekomst eruit?

  • Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot Ambitie 2025?

  • Hoe blijven wij relevant als top onderwijsinstelling?

  • Hoe gaat (digitale) transformatie en Value4Education ons hierbij helpen

Meerjarenplanning

Op dit moment werken we samen met alle transitieteamleden en de aan een eerste opzet van een meerjarenplanning. Hiervoor maakten we eerst samen de inhoud en omvang van onze Ambitie 2025 inzichtelijk. Zo ontdekten we wat het gewenste tempo van ontwikkelen is. Daarmee kunnen we grove tijdslijnen maken tot aan 2025. Zodra we die inzichtelijk hebben, delen we die uiteraard. Het is mooi om te zien dat we op veel plekken al voortvarend met de Ambitie aan de slag zijn. Tegelijkertijd is het ook goed om ons te blijven realiseren dat we nog tot 2025 hebben om alles waar te maken. Dat betekent ook dat niet álles nu of morgen hoeft te gebeuren.

Studentenwelzijn

Avans geeft een nieuwe impuls aan Peercoaches om medestudenten te begeleiden bij hun studie. Ouderejaarsstudenten zijn buddy en begeleiden eerstejaarsstudenten, internationale studenten of studenten met een functiebeperking. Vanaf dit schooljaar kunnen studenten van alle opleidingen zich inschrijven om begeleid te worden door een peercoach. Lees hierover meer in het online magazine.

Al gezien of gelezen?

De afgelopen periode verbeterden we onderdelen op BijAvans.nl. Ook de komende tijd ontwikkelen we nog flink door. Op BijAvans.nl vind je alle informatie, ontwikkelingen, ervaringen, vragen en antwoorden rondom de Ambitie 2025. Heb jij de nieuwe ambitiepagina en ervaringsverhalen al gezien of gelezen? Een korte impressie:

  • De eerste aflevering van ‘Hoe doe jij dat nou?’ gaat over de app Avans One.

  • In de eerste aflevering ‘Veerkracht’ vertelt CvB-lid Sarah Wilton hoe gebeurtenissen in haar jeugd haar flexibel, veerkrachtig en vooral ook weerbaar hebben gemaakt.

  • Adjunct-directeur bij de diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) Jeffrey Janssen vertelt hoe het softwareplatform Mendix zorgt voor een wendbare en veerkrachtige organisatie.

  • En Ingeborg Vandepoel, projectleider Professionalisering, vertelt hoe we kunnen leren en ontwikkelen.