Mendix aan de telefoon

In gesprek met Jeffrey Janssen over de meerwaarde van Mendix voor een wendbare en veerkrachtige organisatie.

Jeffrey Janssen - Mendix aan de telefoon

“Tijdens de jaarlijkse technologieconferentie Web Summit in Portugal werd verteld dat als je geen software meer ontwikkelt, je ook geen bestaansrecht meer hebt als organisatie. Dat is natuurlijk een boude uitspraak, maar het zette ons toch aan het denken.”

Flexibel en wendbaar

“Al jaren zijn we de beste grote hogeschool van Nederland en als we dat willen blijven, dan moeten we ervoor zorgen dat we een digitaliseringsslag maken”, vertelt Jeffrey Janssen, adjunct directeur bij de diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF). Omdat we flexibeler en wendbaarder willen zijn als organisatie moeten we op tijd kunnen bijsturen en onze organisatie anders inrichten. We worden ondersteund met grote, logge systemen. Bijvoorbeeld ons HR-systeem en ons financiële systeem. In plaats van 1 groot systeem dat alles kan willen we stukjes daarvan, de functionaliteiten, kopen of bouwen. En al die stukjes functionaliteiten samen kun je groeperen zodat je 1 flexibel aanpasbaar systeem krijgt. Dan heb je het over microservices. Daar willen we naartoe. Het vormt de architectuur waarop we onze infrastructuur willen baseren. Van oudsher waren we een aanbod-gedreven organisatie en werkten we volgens het principe: wij weten wat goed voor u is. Gelukkig zijn de tijden veranderd en zijn we gaan inspelen op de vraag van de klant; de academies en de diensten. We helpen de klant bij wat hij echt nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.

Een telefoontje van Mendix

Ik was nog maar net terug uit Portugal en softwarebedrijf Mendix hing al aan de telefoon. Mendix is een low-code ontwikkelomgeving, een softwareplatform waarmee je snel applicaties kunt ontwikkelen. Ze wilden een keer praten, en ik zei natuurlijk volmondig ja met het idee dat als je geen software ontwikkelt, je ook geen bestaansrecht meer hebt. Dat telefoontje van Mendix kwam precies op het juiste moment. Toevallig? Ja, dat denk ik wel, maar wat een timing.

Al vrij snel hakten we de knoop door en gingen met Mendix in zee. Dat was in 2019. We zijn toen gestart met 2 pilotteams en zochten een partner die Mendix developers kon leveren.

Voordoen, samendoen en zelf doen

We huurden Mendix developers in, met als uiteindelijke doel om zelf te gaan ontwikkelen. De ingehuurde developers doen het eerst voor. Vervolgens werken onze medewerkers samen met hen aan ontwikkelingen en daarna nemen we afscheid van de externen en hebben we onze eigen ontwikkelorganisatie opgezet. En in deze laatste fase zijn we nu beland. Of we zitten er eigenlijk middenin. We hebben een grote wervingscampagne opgezet om alle mensen binnen te halen die we nodig hebben. T-shaped professionals. Professionals die over de grenzen van hun eigen expertise heen kijken. Zij hebben diepgaande kennis binnen hun eigen expertise en de vaardigheden en competenties om te kunnen verbinden met de andere disciplines binnen hun (scrum)team, zoals testers en functioneel beheerders. Zo zijn zij ook in staat om werk van elkaar over te nemen. Dan ligt het werk nooit stil en het bevordert de flexibiliteit en de zelfredzaamheid van het team.

T-shaped professionals hebben dus de kans om ook buiten de muren van hun eigen werk te kijken en te werken. Dat stimuleren we en moedigen we ook aan, zodat zij hun horizon verbreden, wat ze ook weer wendbaar en veerkrachtig maakt.

Seniors

We zoeken nu seniors die onze juniors kunnen begeleiden en opleiden. Juniors hebben we momenteel genoeg, dat zijn ook Avansmedewerkers die interesse hadden in een functie als Mendix developer. Zij kregen de kans om door te stromen naar een developer-functie. Of naar een front-end developer, een tester of een UX-designer en noem maar op. Om die juniors te begeleiden hebben we nog externen in dienst, en die willen we vervangen door vaste medewerkers: seniors met meerjarige ervaring.

Externe noodzaak

We werken inmiddels met 6 teams en 20 developers, maar helemaal zonder externen kunnen we niet. Zij hebben specifieke kennis die wij op dat moment missen. Denk bijvoorbeeld aan Internet of Things, dus het geheel aan apparaten die via internetverbindingen met andere apparaten of systemen in contact staat en daarmee gegevens uitwisselt. Zo zou je naar de bezetting in de gebouwen kunnen kijken met behulp van dergelijke apparaatjes. Die meten dan de bezetting. Op dit moment doen we nog weinig met Internet of Things. Daar hebben we ook de expertise niet voor in huis. En je kunt je voorstellen dat dat wel iets is wat we in de toekomst willen ontwikkelen. Dus je blijft externen nodig hebben, al is het om die expertise bij te schakelen. Zodat wij er weer van kunnen leren en die expertise ook weer kunnen opdoen, dus: voordoen, samendoen en zelf doen.

Prioriteiten stellen

Wat we nu gaan doen is prioriteiten stellen op hoog niveau. Want de vraag overstijgt onze capaciteit vele malen. We moeten echt gaan bekijken wat past bij de ambitie van Avans en wat we wel doen en wat we later doen of niet doen. We kunnen wel 100 dozen tegelijkertijd duwen, alleen gaat dat heel langzaam. Wat we veel liever doen is 5 dozen tegelijkertijd duwen. Dat gaat natuurlijk veel sneller, en dan heb je met die 5 al waarde toegevoegd aan de organisatie. Daarna ga je door met de volgende 5. Dat is waar we naartoe willen. We pakken dus wel een aantal zaken tegelijkertijd op, maar niet te veel.

Uniek

Wat ik geweldig vind aan Avans Hogeschool is dat Avans zo ontzettend ambitieus is. En daarnaast zijn ze ook heel warm en op de persoon gericht. En die combinatie kom je niet veel tegen, dat maakt Avans uniek. Dat maakt ook dat ex-collega’s ons weer weten te vinden en zo’n 2 keer per jaar zie je ook daadwerkelijk dat iemand weer terugkomt bij Avans.”