Professionalisering: Durf te leren!

In Ambitie 2025 staat het opleiden van studenten tot wendbare en veerkrachtige professionals centraal. Professionals die zich weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Om die aankomende professionals op te leiden, moeten we onszelf als Avansmedewerkers ook blijven ontwikkelen.

Kartrekker Ingeborg Vandepoel - Professionalisering

Ingeborg Vandepoel: “Leren en ontwikkelen is voor ons allemaal belangrijk. Als docenten en medewerkers zijn wij rolmodel voor de studenten. Wat ga jij als Avansmedewerker doen om jezelf als professional blijvend te ontwikkelen?”

“Bij professionalisering gaat het om blijvend leren en ontwikkelen”, zegt Ingeborg. “Zodat we allemaal steeds beter worden in wat we doen.” Avans leidt studenten op tot professionals die de kennis, de vaardigheden en de inzichten hebben om te werken in en aan onze veranderende wereld. Wendbare en veerkrachtige professionals, die zich een leven lang ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Het is de kwaliteit en veerkracht van de medewerkers van Avans die het verschil maken voor de studenten. “Dit betekent dat professionalisering Ambitie 2025 zich niet alleen richt op docentprofessionalisering, hoewel dat een cruciale factor is. De invloed van de docent is het meest direct. Maar ook professionalisering voor bijvoorbeeld leidinggevenden. Ook hun rol verandert, kijk maar naar de beweging richting zelforganiserende teams. Medewerkers gaan op een andere manier samenwerken. We hebben allemaal een voorbeeldrol en hebben allemaal met professionalisering te maken.” Professionaliseren loopt dan ook als een rode draad door alle bouwblokken van de Ambitie 2025 heen.

Met veranderingen meegaan

Ingeborg begon in maart 2020 bij Avans en is sinds oktober projectleider Professionalisering. “Ik noem het liever kartrekker; ik maak me er sterk voor en wil ervoor zorgen dat we het via ontwikkelen@avans organisatiebreed faciliteren.” Ze lacht als ze aan haar start bij Avans denkt. “Ik weet maar al te goed wat het is om te leren. Ik ben 59 jaar en werd hier in coronatijd direct in het diepe van een nieuwe organisatie èn in het diepe van MS Teams gegooid. Allemaal nieuwe techniek. Ik heb mijn computer soms vervloekt.” Maar ze beseft ook hoe belangrijk het is om met veranderingen mee te gaan. “Als we als Avans Hogeschool niet mee veranderen met onze doelgroep en omgeving, dan brengen we ons bestaansrecht in gevaar. Zo simpel is het.” De stip op de horizon is bekend. Avans wil wendbare en veerkrachtige professionals opleiden en een kennisinstelling voor de regio zijn. Als een lerende organisatie bewegen we daarnaar toe. Ingeborg: “Dat betekent dat we open staan voor verandering, dat we in beweging blijven. Dat we elkaar bevragen. We doen het op deze manier, maar werkt dat, of kan het misschien ook anders. Of zelfs beter worden in wat we doen. Leren betekent dan verbeteren en vernieuwen, kennis en inzichten met elkaar delen, aanpassen aan veranderingen.

Leer-infrastructuur

Er zijn wat dingen nodig om steeds beter te worden in ons vak, om te blijven leren en ontwikkelen. “In ieder geval een flinke dosis moed”, zegt Ingeborg. “Want bij leren hoort fouten maken, hulp vragen.” Het vraagt om een werkplek waar je samen leert en werkt. En een goede leer-infrastructuur. Ze licht dit toe: “Stel: je wilt als docent jezelf verder ontwikkelen op het gebied van studentbegeleiding. Voorheen dachten we daarbij vooral aan het volgen van een training. Maar er zijn ook andere manieren waarop we leren. Dichter bij de werkplek en effectiever. Soms is een training niet de optimale vorm, omdat de transfer van het geleerde naar de werkplek gering is. Mogelijk kom je wel verder in een digitale leerhub waar je met zelfstudie heel gericht op zoek gaat. Of leer je meer van persoonlijke begeleiding van een coach of collega die expert is op dat gebied. Worstel je met een specifiek vraagstuk dan kun je je als groep in een leergemeenschap over het vraagstuk buigen. Op deze manier wordt leren en ontwikkelen maatwerk.” Zo krijgen alle professionals, net als studenten, keuze uit een variatie van leer- en ontwikkelactiviteiten. De infrastructuur is vastgelegd in wat binnen Avans de naam ‘honingraatmodel’ heeft gekregen. Daarin staan de verschillende leermogelijkheden waaruit te kiezen valt. Zonder zo’n leer-infrastructuur loop je als organisatie de kans dat je altijd in dezelfde vorm blijft hangen.

Door heel Avans heen

Het honingraatmodel is een tussenstap en leidend voor het leerlandschap wat we op de ambitie-onderdelen gaan inrichten. Ingeborg: “Dat landschap is er straks voor iedereen en wordt steeds rijker.” Iedere medewerker kan dan een eigen leerroute kiezen. “Stel dat je met een nieuw systeem moet gaan werken. De vraag is dan hoe je dit systeem wilt leren. Via een klassikale workshop, een coach, zelfstudie vanuit een digitale leerhub. Of werk je in een leergemeenschap met collega’s aan een vraagstuk. Vergelijkbaar dus met het eerdere voorbeeld voor docenten. Zo sijpelt professionalisering door heel Avans heen. Waar Ingeborg veel aandacht voor heeft, is zorgen dat medewerkers niet overspoeld raken. “We kunnen niet tegelijkertijd op alle onderwerpen leren en ontwikkelen. Per bouwblok kijken we wat het vraagt van medewerkers op het vlak van attitude, inzicht en competenties. Op die manier bouwen we het aanbod op.” Haar bedoeling is om hierover steeds met de verschillende doelgroepen en de inhoudelijke experts in gesprek te zijn. Voor meer informatie, overleg of het doen van suggesties, kun je mailen naar Ingeborg Vandepoel.