Transitieteam

De uitvoering van Ambitie 2025 vindt plaats door samenwerking. Dat doen we binnen en tussen eenheden, opleidingen, academies en expertisecentra. Daar waar studenten, docenten en werkveld elkaar ontmoeten. Een transitieteam met 5 bouwteams ondersteunt hen bij deze uitvoering. Er zijn bouwteams voor Onderwijs, Onderzoek, Co-creatie, Organisatie en Tech & Data. Elk bouwteam zoekt verbinding met de andere bouwteams, de academies, de diensten en de expertisecentra.

Het transitieteam bewaakt de samenhang, volgordelijkheid en verbinding van de ambitie plannen. Daarnaast kent het team de middelen toe en bewaakt de voortgang en risico’s van de ambitie. Het transitieteam is het Ambitie-aanspreekpunt voor cluster/academiedirecteuren, docenten, ambitie-aanjagers of andere stakeholders. Het verbindt de academies en de bouwteams.

Heb je een vraag aan het transitieteam? Mail dan via ambitie20-25@avans.nl.