Transitieteam

De uitvoering van Ambitie 2025 vindt plaats door samenwerking. Dat doen we binnen en tussen eenheden, opleidingen, academies en expertisecentra, waar studenten, docenten en werkveld elkaar ontmoeten. Nieuw voor de organisatie is dat we via een transitieteam met 4 bouwteams de uitvoering door de academies en andere eenheden coördineren. Er zijn bouwteams voor Onderwijs, Co-creatie, Organisatie en Tech & Data. Elk bouwteam zoekt verbinding met de andere bouwteams, de academies, de diensten, de expertisecentra en het transitieteam.

Het transitieteam bewaakt de samenhang, volgordelijkheid en verbinding van de ambitie plannen. Daarnaast kent het team de middelen toe en bewaakt de voortgang en risico’s van de ambitie. Het transitieteam is het Ambitie-aanspreekpunt voor cluster/academiedirecteuren, docenten, ambitie-aanjagers of andere stakeholders. Het verbindt de academies en de bouwteams.

Heb je een vraag aan het transitie-regieteam? Wil je bijvoorbeeld een Ambitie initiatief aanvragen? Mail dan via ambitie20-25@avans.nl.

Samenstelling transitieteam

Het transitieteam is opgebouwd uit een kern- en een regieteam.

1. Transitieteam: Transitie Directeur (Angèle Loomans) en de bouwteamleiders

2. Transitie regieteam:

 • Jan Bloem, Migchel Dirksen, Cynthia de Wit en Jos Oosterveen

 • Anouk Verel en Suzanne Huijbregts (communicatie), Laurens Pepping (financiën), Ingeborg Vandepoel (professionalisering), Anthima Kivits (management control) en Thom van den Brule (juridische zaken)

Regiemodel Ambitie 2025

Taken transitieteam

Het transitie regieteam heeft een breed scala aan taken:

 • Voert regie over de doelen van de ambitie, de samenhang van de verschillende ambitiethema’s, het absorptievermogen en de werkdruk. En het uitlijnen hiervan met de activiteiten van de deelonderwerpen studentenwelzijn, master opleidingen, onderzoek.

 • Verandermanagement: het inrichten van een proces waar naast de harde ook de zachte kant van veranderen samenkomt. Met oog voor wat medewerkers ervaren, sentiment in de organisatie, draagvlak, cultuur, voorbeeldgedrag.

 • Bewaken van de koers, voortgang en resultaten van de ambitie.

 • Afstemming van initiatieven en verdeling van middelen (geld en mensen).

 • De begrotingscyclus. Voor de plateauplannen volgen wij de MARAP cyclus.

 • Corporate verhaal en de communicatie rondom Ambitie 2025.

 • Stakeholder management onder meer richting College van Bestuur, de Cirkels, de AMR en de deelraden, de Raad van Toezicht.

 • Het inventariseren van de professionalisering in het kader vd Ambitie in nauwe samenwerking met de organisatie.

 • Borgen van het leren (evalueren en evolueren).

 • Beoordelen aanvragen van initiatieven voor de Ambitie plus uitzetting in de betrokken bouwteams.