Veerkracht aflevering 1

Wendbare en veerkrachtige professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame toekomst. In de Ambitie 2025 staat dit als hoofddoel prachtig omschreven, maar wat houdt wendbaar en veerkrachtig in? Verschillende medewerkers en studenten van Avans geven daar uit eigen ervaring hun kijk op.

Een leven vol uitdagingen

De snelheid van de wereld om ons heen vraagt van studenten en onszelf veel aanpassingsvermogen. Het ontwikkelen van wendbaarheid en veerkracht is daarin essentieel. Hoe Avans hier met de ambitie invulling aan geeft, is slechts een deel van het verhaal. Hoe studenten, medewerkers en het werkveld zich hierbij aansluiten is minstens zo belangrijk.

Het verhaal van Sarah is de eerste aflevering uit een nieuwe videorubriek waarin je ziet hoe Avans’ers invulling geven aan wendbaarheid en veerkracht.