Sarah Wilton: “De Ambitie 2025 getuigt van lef”

In haar voorbereiding op de sollicitatieprocedure voor haar functie binnen het College van Bestuur zag Sarah Wilton de Ambitie 2025 voor het eerst. Ze was onder de indruk van het plan om over te gaan van aanbodgericht naar vraaggestuurd onderwijs. “Deze integrale aanpak is echt vernieuwend in onderwijsland.”

Foto van Sarah Wilton gebruikt in nieuwsbericht: “De Ambitie 2025 getuigt van lef”

Voor Sarah de overstap maakte naar Avans Hogeschool werkte ze bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Daar waren ook ideeën voor meer flexibel onderwijs,” vertelt ze, “maar ze waren er daar nog niet helemaal van overtuigd dat daar vraag naar was. Dat Avans wel deze stap zet, getuigt van lef. “De Ambitie 2025 is mede ingegeven vanuit de vraag van studenten. Toch moeten we in de praktijk gaan ervaren of deze vraag er ook echt is. Misschien willen studenten veel meer in hun eigen opleiding blijven dan we denken. Of blijkt de keuzevrijheid te groot. We moeten het gaan meemaken. Maar we nemen die sprong, vanuit overtuiging en ambitie. We voelen ook dat we het als beste brede hogeschool aan onze stand verplicht zijn om ons te blijven ontwikkelen. Vooruit te kijken. Misschien wel latente vragen naar boven te halen. Dat zie je terug in deze Ambitie.”

Wendbaar en veerkrachtig

Wendbaar en veerkrachtig zijn de twee sleutelwoorden in de Ambitie 2025. Wat verstaat Sarah zelf onder die woorden? “Wendbaarheid is voor mij de bereidheid om te kijken hoe je dingen anders kunt doen, en in dit verband dusdanig dat de student er baat bij heeft.” Met ‘anders’ bedoelt ze niet per se ‘beter’, nuanceert ze. “Ik bedoel dat je bereid bent om dingen met een frisse blik te bekijken. Vanuit een andere positie. Om zonder oordeel naar de veranderende wereld om je heen te kijken en je af te vragen wat een bepaalde oplossing oplevert, wat het kost en wat het voor jou betekent.” “Onder veerkracht versta ik dat je kunt omgaan met wendingen die je niet hebt voorzien,” gaat Sarah verder. “Het is met een bepaalde soepelheid en ontspanning naar een situatie kijken en bedenken hoe je ermee kunt omgaan.” Haar motto is: je kunt meer dan je denkt. “En dat blijkt ook uit de afgelopen periode. Iedereen is op de proef gesteld en tóch doen we het met z’n allen.”

Studenten als voorbeeld

Die wendbaarheid en veerkracht ziet Sarah ook terug in de colleges die ze bijwoont om de academies uit haar portefeuille beter te leren kennen. “Ik weet niet hoe het voor de lockdown was, maar docenten zijn inmiddels echt heel vaardig in het online onderwijs.” Tijdens die colleges spreekt ze ook studenten. “We bespraken in het College van Bestuur een quote van een student die me zeer raakte. Hij zei: ‘Ik ben gaan studeren en alles wat ik doe, is studeren.’ Hij was zo teleurgesteld! En dat snap ik, want je studententijd moet zo veel meer zijn. Het is zo vormend! Je gaat misschien op kamers. Sluit nieuwe vriendschappen, gaat uit. Of misschien ontmoet je wel de liefde van je leven. De lichting studenten die nu is gestart, heeft dat nog niet meegemaakt. Deze jongen was daar zo teleurgesteld over, maar hij doet het toch maar. Alle studenten doen het maar. Hun cijfers zijn niet slechter geworden. Ze zijn zelfs licht verbeterd! Terwijl ze het echt niet makkelijk hebben. We mogen allemaal een voorbeeld nemen aan onze studenten.” Ook de traktaties van Eurest die Avans laat rondbrengen, vindt ze een mooi voorbeeld van wendbaarheid en veerkracht. “We zorgen voor omzet bij Eurest, die met de lockdown natuurlijk ineens heel ver terugviel. We brengen het aantal bewegingen terug binnen de hogeschool én we zorgen voor vrolijkheid. Bij de medewerkers die de traktatie ontvangen, maar ook bij de medewerkers die ze uitdelen.”

Digitale transformatie

Onze ambitie en de ontwikkelingen in het onderwijs vragen om een digitale transformatie, een van de onderwerpen uit Sarahs portefeuille. Een aantal dingen gaat op dat vlak al heel goed. “We benaderen de digitale transformatie vanuit de zogenaamde student journey. Die staat letterlijk en figuurlijk centraal. Ook hebben we in het hybride onderwijs grote stappen gezet.” Ruimte voor verbetering ziet ze in de hoeveelheid systemen. “We hebben nog te veel losse systemen en ook variatie in onze systemen. Veel van onze opleidingen hebben bijvoorbeeld Osiris net even anders ingericht. Daardoor is het tijdrovend en complex om in één overzicht te zien hoe onze studenten ervoor staan. Dat is voor bestuurders relevante informatie. Het is zonde van de tijd als het zo lang moet duren om die informatie inzichtelijk te maken. Als we flexibel onderwijs willen aanbieden, gaat standaardisering ons daarbij helpen.” Dat is geen doel op zich, legt Sarah uit. “Het is een randvoorwaarde om de Ambitie 2025 te laten slagen. En het geeft docenten naar mijn overtuiging de wind in de rug. Het zorgt voor minder handmatig werk en het is minder foutgevoelig. Daardoor kan er zoveel mogelijk tijd naar onderwijs en onderzoek gaan.”

Schaduw-IT

Waar Avans volgens Sarah naar moet gaan kijken is de zogenaamde schaduw-IT. “Daarmee bedoel ik software buiten onze kernsystemen, maar ook lijstjes met gegevens in Word en Excel die naast de systemen binnen de organisatie worden bijgehouden. Het lijkt efficiënt en praktisch, maar dat is het op de langere termijn niet. Daarnaast zijn we met schaduw-IT kwetsbaar als het gaat om cybercrime. We moeten kijken waarom deze schaduw-IT nodig is, en dáár iets aan doen.” Daarnaast ziet ze mogelijkheden op het gebied van hybride onderwijs. “Dat is echt de toekomst. Daarvan mogen we meer goede voorbeelden met elkaar delen. De docenten hebben het namelijk ontzettend druk, dus we moeten hen daarin zo goed mogelijk ondersteunen. En we moeten met ze in gesprek blijven over wat ze nodig hebben. Door de vraag te stellen, maar ook door inspiratie te bieden en te laten zien wat er mogelijk is.”