Hoe het Value4Education-model bijdraagt aan Ambitie 2025

Om onze Ambitie 2025 waar te maken, is een digitale transformatie onvermijdelijk. Technologie en data helpen ons die transformatie te realiseren. En dat is precies waar onze IV-organisatie elke dag keihard aan werkt. IV staat voor informatievoorziening. De teams in de IV-organisatie werken samen over de diensten van Avans heen, op basis van het Value4Education-model (V4E). Dat vraagt om uitleg.

Het V4E-model is een waardeketenmodel. Een waardeketen verbindt de activiteiten van een organisatie met elkaar. Basis voor ons V4E-model is de student journey. De student journey is de reis die studenten afleggen vanaf het moment van oriëntatie op een opleiding bij Avans totdat ze alumnus zijn. Hierbij gaat het om alle contactmomenten met Avans. Voor elk contactmoment willen we studenten voorzien van de informatie die zij op dát moment nodig hebben.

Het V4E-model van Avans bestaat uit 3 waardeketens:

 • het kernproces Onderwijs

 • het kernproces Onderzoek & Doorwerking (de impact van ons onderzoek)

 • het ondersteunende proces Bedrijfsvoering, dat deze 2 kernprocessen ondersteunt

Avans Value4Education model maart 2022

Elke waardeketen bestaat uit hoofdactiviteiten: waardestromen. Zo is ‘Ontwikkelen onderwijs’ een van de waardestromen van de waardeketen Onderwijs.

V4E verbindt activiteiten op het vlak van informatievoorziening

Het V4E-model stelt ons onder andere in staat om onze IV-organisatie in te richten en onze data, tools en systemen te integreren.

Teams worden namelijk georganiseerd in de waardestromen. In een waardestroom kunnen ook meerdere teams actief zijn. Alle teams hebben focus op de complete waardeketen. Ze werken dus intensief met elkaar – en met hun stakeholders, zoals academies, diensten, studenten, docenten, werkveldpartners en onderzoekers – samen aan de gestelde doelen. Elk team heeft een product owner. Alle product owners zorgen er samen voor dat het werk, de waarde en producten op elkaar aansluiten.

Een voorbeeld: AvansConnect is de omgeving waar docenten, studenten en het werkveld elkaar online ontmoeten. Studenten kunnen hier bijvoorbeeld de status van hun aanvraag voor hun stage- en afstudeeropdracht vinden. En Avans One is de app waar alles samenkomt: relevante informatie, communicatie en digitale toepassingen. Door een samenwerking van het team van AvansConnect met Avans One is de stage- en afstudeerinformatie uit AvansConnect nu ook beschikbaar in Avans One. Zo voegen we waarde toe voor onze studenten!

Voorbeelden van producten per waardeketen en waardestroom

Onderwijs Links zie je waardestroom met achter het > het bijbehorende product(en).

 • Begeleiden (aankomende) studenten > Student Support, Welzijnsmonitor

 • Ontwikkelen onderwijs > AvansStudyPath, AvansEduPlatform

 • Aanbieden onderwijs > Xedule

 • Verzorgen onderwijs > Brightspace

 • Toetsen, examineren en evalueren onderwijs > Remindo, Examencommissie

 • Co-creatie met het werkveld > Avans Connect

Onderzoek en doorwerking

 • Definiëren onderzoek

 • Voorbereiden onderzoek

 • Uitvoeren onderzoek

 • Afronden onderzoek

 • Verwaarden onderzoek

 • Co-creatie met het werkveld

Voorbeelden van producten in deze waardeketen zijn Data Management Plan Online, Qualtrics, DataVerseNL en Atlas TI. Deze producten zijn (nog) niet toe te wijzen aan 1 waardestroom.

Bedrijfsvoering Links zie je waardestroom met achter het > het bijbehorende product(en).

 • Algemene informatievoorziening > Avans One

 • Datamanagement & managementinformatie > Power BI

 • ICT & faciliteiten > ServicePunt

 • Personeel & Organisatie > Avans FlexPeople

 • Financiën > Financial Prognosis and Analysis

Het model helpt ons dus om onze strategische activiteiten op het vlak van informatievoorziening met elkaar te verbinden én naar een hoger plan te tillen. Zo creëren we de beste digitale leer-, werk- en onderzoeksomgeving. En daarmee levert V4E een essentiële bijdrage aan de Ambitie 2025.