Bij Avans natuurlijk

We leven in een wereld die continu verandert en nooit stilstaat. Veranderingen gaan snel. De beroepen van vandaag zijn niet langer de beroepen van morgen. Werk en loopbaan zijn steeds flexibeler. Technologie wordt slimmer, data invloedrijker. We weten meer; over onszelf, over anderen, over onze planeet. We kunnen meer; wat vandaag nog een idee is, is morgen al een oplossing. Bij Avans Hogeschool omarmen we deze toekomst. Juist daarom ontwikkelden we onze Ambitie 2025. Op BijAvans.nl lees je alles over de koers die Avans Hogeschool vaart op weg naar de verwezenlijking van deze ambitie. Vier thema’s waarop we ons ontwikkelen staan hierbij centraal.

Dit al gezien?

Veerkracht aflevering 1

Wendbare en veerkrachtige professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame toekomst. In de Ambitie 2025 staat dit als hoofddoel prachtig omschreven, maar wat houdt wendbaar en veerkrachtig in? Verschillende...

Ontdek meer

CvB stemt in met plateauplan 1

In april 2021 is het implementatieplan Ambitie 2025 geïntroduceerd. Hierin staat beschreven hoe we de spreekwoordelijke Ambitiereis met elkaar ondernemen via het bereiken van 5 plateaus. Elk plateau krijgt een eigen...

Ontdek meer

Herclustering voltijdopleidingen: dit zijn de toekomstige directies

De Avans Medezeggenschapsraad heeft eind augustus ingestemd met de nieuwe clustering van de voltijdopleidingen. Hiermee bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities...

Ontdek meer

Ambitie 2025: Plateauplan 1 in de startblokken

In deze laatste update voor de zomervakantie nemen we je mee in wat er de afgelopen periode gebeurde, waar we nu staan en wat er in de zomer nog plaatsvindt. Én we laten zien wat er op de planning staat voor de periode...

Ontdek meer

Nieuw organisatiemodel ligt bij de AMR

Herclustering opleidingen: liever evolutionair dan revolutionair. Een nieuw organisatiemodel. Paul Rüpp weet als voorzitter van het College van Bestuur (CvB) precies waarom dit noodzakelijk is: “Ook al hoor ik vaak...

Ontdek meer

Professionalisering: Durf te leren!

In Ambitie 2025 staat het opleiden van studenten tot wendbare en veerkrachtige professionals centraal. Professionals die zich weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Om die aankomende professionals op te...

Ontdek meer

Urban Living Lab Zomerfestival: de oogst van samen denken en doen

Voedsel verbouwen op je balkon, robots die gewassen kunnen verzorgen: de community Gerobotiseerde Stadslandbouw werkt in co-creatie aan kleine en grote revoluties in onze voedselvoorziening. Tijdens het Zomerfestival...

Ontdek meer

Ambitie 2025: op weg naar eerste plateauplan

Na de eerste bijeenkomst in april, volgde er eind mei een tweede fysieke bijeenkomst met de bouwteamleiders, het transitieteam, Eric Pardon en Sabine van Gent, als vertegenwoordigers van de directies. Tijdens deze...

Ontdek meer

Out of control

Docenten Business Innovation Janneke Brouwers en Elies Hagedoorn vormen samen met collega-docent Marieke van den Groenendaal Teamkracht. Een tijdelijk kernteam binnen het zelforganiserende team van Business...

Ontdek meer

Teamkracht

Zelforganisatie moet helpen om onze Ambitie 2025 te realiseren door verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Bij de teams. Er zijn de afgelopen jaren al flinke stappen gezet....

Ontdek meer
1 10