ICTO Coach

ICT & Onderwijscoaches (ICTO) zijn er vooral om te adviseren en te inspireren. Ze bekijken bijvoorbeeld samen met onderwijskundigen welke digitale middelen we het best aansluiten bij het onderwijs van de toekomst. Kwalitatief hoogstaand en flexibel onderwijs; daar staan ze voor.

Tijdens de coronacrisis bleek weer hoe belangrijk ICTO Coaches zijn in het ondersteunen van docenten binnen hun academie. Mede door de intensieve en goede samenwerking onderling en opgebouwde kennis en ervaring zijn ICTO Coaches in staat goed in te spelen op vragen, wensen en uitdagingen van docenten in deze tijd.

Wat is een ICTO Coach?

De kerntaak van een ICTO Coach is het helpen van docenten bij het didactisch verantwoord inzetten van digitale onderwijstools. Naast individuele coaching en ondersteuning zitten de ICTO Coaches als gesprekspartner aan tafel bij de onderwijsontwikkeling. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en leveren een bijdrage aan de visieontwikkeling en het beleid binnen de academie op het gebied van blended onderwijs. In de Community of Practice delen zij kennis en ervaringen met andere ICTO Coaches. Met dit initiatief verbeteren we in eerste instantie de ondersteuning van docenten. Uit onderzoek weten we dat ‘coaching on the job’ en ‘just-in-time ondersteuning’ effectiever zijn dan een training. Docenten leren vooral door te doen en van elkaar. In een training ontwikkel je de basis. In de eigen academie ontwikkel je al doende jouw persoonlijke visie op onderwijs & ICT. De ICTO Coach stimuleert innovatie van onderaf en sluit aan bij de vragen en behoeften van docenten.

Wat kan een ICTO Coach voor je betekenen?

Het hogere doel is het verbeteren van ons onderwijs. Een gezamenlijke uitdaging daarbij is de integratie van ICT in de onderwijsontwikkeling.

ICTO coach community

Hieronder vind je de ICTO coaches die deelnemen aan de ICTO coach community:

 • Academie voor Management en Finance (AMF) - Sjoerd van Gurp

 • Academie voor Business en Entrepreneurship (ABE) - Caroline Vesters

 • Academie voor Welzijn Educatie en Gezondheid (AWEG) - Marjolein Schlössels - Verbeek

 • Academie voor Technologie en Innovatie x (ATIx) - Paul Marijnissen

 • Academie voor Technologie en Design (ATD) - Ronald van Rietschoten

 • Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving (ADGO) - Bartho Waeyen

 • Academie voor Management Bestuur en Finance (AMBF) - Tim Willems

 • Academie voor Welzijn en Gezondheid (AWG) - Jan Menting

 • Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap (AWO) - Angela Hulshof

 • Avans Creative Innovation (ACI) - Wouter Zaman

 • Academie voor Life Sciences en Technologie (ALST) - Milou Timmer

 • Academie voor Deeltijd (AVD) Sector Zorg, Welzijn en Educatie - Jeroen Bernard

 • Academie voor Deeltijd (AVD) Sector ICT en Techniek - Eky Fioole

 • Academie voor Deeltijd (AVD) Sector Economie en Management - Stefan van Boekel

 • Avans Academie Associate degree (AAAd) - Judith Herrewijn

Binnen enkele academies zijn er nog meer personen die de rol van ICTO coach vervullen. Zij werken alleen binnen de eigen academie.

ICTO coach waardestromen

Hieronder vind je de ICTO coaches die deel uitmaken van een waardestroom:

 • Waardestroom Ontwikkelen Onderwijs - JanWillem Cremers

 • Waardestroom Aanbieden Onderwijs - Willem Glaser

 • Waardestroom Toetsen, examineren & Evalueren Onderwijs - contactpersoon volgt

 • Waardestroom Cocreatie met het Werkveld - contactpersoon volgt

 • Waardestroom Begeleiden (aankomende) studenten - Wendy van Buul

 • Waardestroom Verzorgen Onderwijs - Patrick Hoksbergen

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op met Ronald Spruit, coördinator ICTO Coach Community.

Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

1 5