Alle online tools op één plek!

Handige online programmaatjes als didactische ondersteuning voor lessen, informatie te tonen of te delen, interactiviteit te bevorderen. Elke dag komen er ergens ter wereld wel een aantal van dit soort tools bij. Dan is een overzichtelijk, open platform waar al die online tools bij elkaar staan wel erg handig. En precies dat platform voor docenten is er binnen Avans. Want er is tools.avans.nl!

Schermweergave tools.avans.nl op laptop voorzien van disclaimer
  • Tags Technologie & Data

Stijn Smulders is docent Informatica bij Avans – en eerder ook ICTO Coach - en werkte mee aan de totstandkoming en verdere ontwikkeling van dit handige platform. “Binnen mijn eigen academie werkten we al met veel verschillende tools. In de huidige, digitale wereld bestaan er nu eenmaal ontzettend veel nuttige programmaatjes, die goed van pas komen tijdens de studie. Daarbij is iedereen eigenlijk op zoek naar dezelfde informatie. Waar vind je uitleg, welke versie kun je het best gebruiken, wat kan je wel of niet gratis downloaden? In eerste instantie werkt ik vanuit deze invalshoek aan een portal voor en met studenten van onze eigen academie. We hebben het dan over het studiejaar 2017-2018.”

Bredere behoefte

In dezelfde periode kwam ook binnen de ICTO community – de werkgroep van alle ICTO Coaches binnen Avans - de behoefte en discussie op gang om een soortgelijk platform te gaan ontwikkelen. Het doel: didactische tools overzichtelijk bij elkaar en dan bedoeld voor alle Avans docenten van alle academies. Vanuit de opgedane ervaring bij mijn eigen academie en persoonlijke interesse bood ik direct aan om hierbij te helpen. Het uitrollen van tools.avans.nl verliep vrij snel en bij de Maand van de Blend in februari 2019 waren we al volop bezig met de promotie hiervan. Een aantal docenten zal zich vast nog wel de rode ‘webcamkopjes’ herinneren, die toen werden uitgedeeld.

Verdere ontwikkelingen

Bij de live-gang van tools.avans.nl bestond ook de applicatiewijzer nog binnen Avans. Besloten werd om die wijzer te migreren met het nieuwe platform en daarmee ook de rechtenstructuur goed aan te pakken. Zo kon bij de applicatiewijzer iedereen zelf informatie aanvullen of wijzigen. Binnen de tools-pagina zijn nu alleen LIC-medewerkers en ICTO Coaches de beheerders. Zij ontvangen bijvoorbeeld ook mails bij updates (via button op de site).  

Burcht-stad-platteland principe

Om ervoor te zorgen dat duidelijk is in hoeverre binnen Avans tools al dan niet ondersteund worden, is gekozen voor het burcht-stad-platteland principe. Een driedelige metafoor, die de gradatie van de tool binnen Avans duidelijk maakt. Daarbij staat de burcht voor geheel veilig en door iedereen ondersteund. Binnen de categorie stad zijn er bijvoorbeeld wel licenties van een tool op sommige academies, maar niet Avans breed. De kennis binnen het LIC over zo’n tool is er enigszins. De derde categorie platteland is om aan te geven dat de applicatie bestaat en dat iemand ‘ermee kan doen wat hij of zij wil’. Maar er is verder geen ondersteuning en kennis.

Burchtmetafoor

Inspiratietool

Het hoofddoel van tools.avans.nl is een database met tools beschikbaar stellen voor docenten om inspiratie op te doen. Dat betekent ook dat er geen handleidingen, bestanden of cursussen op staan. Eigenlijk ook onnodig, want daar bestaan al andere systemen voor. Je klikt op een tool en gaat direct door naar de website van de tool zelf. Ik ben hier zelf ook een grote voorstander van: “Houd het simpel is mijn devies. Je wilt een site gevuld met relevante content en het gebruik ervan moet voor zich spreken.

Natuurlijk krijgen we ook feedback om bijvoorbeeld de site vanuit de gebruiker in te richten. Dat is een optie, maar zo’n invalshoek kan ook veranderen. En kies je dan voor werkvormen of didactische basisdocumenten of voor een trend als flipping. Ik ben daar geen voorstander van. Wel is het gebruik van artikelen interessant, denk ik. Binnen zo’n nieuw menu-item ‘artikelen’ kunnen auteurs – de redactie én docenten - vertellen over een bepaald product en hun ervaringen hierbij."

En hoe nu verder

Komend schooljaar is hét moment om de huidige tool qua feedback goed te evalueren. We hebben wel statistieken, maar de vraag is of die echt correct zijn. En het is tof om te weten hoe bezoekers op onze site terecht zijn gekomen en wat ze ervan vinden. Er wordt echt veel gebruik van gemaakt en het is hartstikke interessant om te weten hoe we dit verder kunnen verbeteren. Daarnaast is er zelfs contact met andere hogescholen om het nog groter te gaan maken. Denk aan één overkoepelend platform voor een aantal hogescholen samen. Er is contact en enthousiasme dus wie weet.

In ieder geval is tools.avans.nl steeds bekender binnen Avans én echt van toegevoegde waarde voor onze docenten. Daar ben ik sowieso heel blij mee!